Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŻYZNÓW - OBSZAR NATURA 2000
 
 

Żyznów

Powierzchnia : 7637.1 ha
Kod obszaru : pltmp566
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Obszar występowania dziesięciu siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej: murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęś licowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, kwaśne buczyny, ciepłolubne buczyny storczykowe, grąd środkowoeuropejski, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, sosnowy bór chrobotkowy.
Występuje tu też 11 gatunków z Dyrektywy Siedliskowej (3 gatunki ssaków, 1 motyl, 1 płaz, 1 minóg, 4 bezkręgowce, 1 roślina).

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej (Równina Tarnobrzeska i północna część Płaskowyżu Kolbuszowskiego), porośniętej w dużej mierze lasami.
Do obszaru można dojechać drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Nowa Dęba.
Turystyka krajoznawcza związana jest z zabytkami położonymi na obrzeżach obszaru (Baranów Sandomierski).
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo. Powstało opracowanie pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się modernizację istniejących i ich połączenie jednym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszczy Sandomierskiej".
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski [ssak]
czerwończyk nieparek [bezkręgowiec ]
kumak nizinny [płaz ]
minóg strumieniowy [ryba ]
modraszek telejus [bezkręgowiec ]
mopek [ssak]
pachnica dębowa* [bezkręgowiec ]
wydra [ssak]
zatoczek łamliwy [bezkręgowiec ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl
fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce
tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (Alojzy Przemyski)

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 28 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki