Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŻURAWCE - OBSZAR NATURA 2000

Żurawce

Powierzchnia : 30.4 ha
Kod obszaru : PLH060029
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 37,6 ha.

Opis :

Obszar o powierzchni 30,39 h ha, leżący na wysokości 280 m n.p.m. obejmuje 3 wydłużone pagórki, zbudowane z margli górnokredowych, wznoszące się wśród pól uprawnych, po lewej stronie doliny Sołokiji. Wzgórza pokryte są przez murawy i zarośla kserotermiczne. Jest to jeden z najcenniejszych na Lubelszczyźnie płatów roślinności kserotermicznej - rodzaju siedliska chronionego dyrektywą siedliskową, z bogatą florą storczykowatych, m. in. liczną populacją obuwika pospolitego - gatunku chronionego z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz storczyka purpurowego (ponad 200 os.). Ostoja jest miejscem wystepowania rzadkiej kserotermicznej fauny, występuje tu m.in. rzadki gryzoń - smużka stepowa (pierwsze odnalezione stanowisko w Polsce, położone na granicy zasięgu). Na terenie tym można także spotkać 3 gatunki ptaków chronione w Europie - trznadla ortolan, dzierzbę gąsiorek i pokrzewkę jarzębatą. Siedliska leśne zajmują 1% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 60%, a siedliska rolnicze - 39%. Obszar nie jest objęty ochroną prawną - obejmuje on natomiast 3 użytki ekologiczne: Korhynie, Machnowską Górkę i Żurawce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Budowle cerkiewne w Hrebennem, Korniach, Siedliskach, skamieniałe drzewa w Siedliskach, unikalne lasy dębowe, projektowany rezerwat przyrody "Jałowce Lubyckie", bunkry obronne Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej, dworek w Wierzbicy, rozległe stawy rybne, drewniana cerkiew z XVII wieku, p.w. św. Mikołaja w Hrebennem. Cerkwie z początku XX wieku znajdują się: w Korniach, Siedliskach, Machnowie Starym i Żurawcach. Dzwonnice w Hrebennem, Siedliskach, Korniach, Mostach Małych i Kniaziach. Cennymi zabytkami są cmentarze: w Kniaziach, Korniach, Wierzbicy, Żurawcach.
Bliskość Przejścia Granicznego w Hrebennem umożliwia jedno lub kilkudniowe wyjazdy na Ukrainę ( do Lwowa ok. 70 km). Zabytkiem nowych dziejów są fortyfikacje z czasów II wojny światowej tzw. "Linia Mołotowa".
Dziedzictwem kulturowym tego regionu są zabytki kościoła greko-katolickiego (unickiego) tj. cerkwie, dzwonnice, cmentarze oraz kamienne krzyże bruśnieńskie. Ruiny cerkwi pw. św. Praskewii w Kniaziach koło Lubyczy Królewskiej.
Cennymi zabytkami są również dzwonnice w Kniaziach, Korniach, Siedliskach oraz pochodząca z XVIII w. dzwonnica typu obronnego w Hrebenenem.
Muzeum "Skamieniały Las" w Siedliskach, Kapliczka Św. Huberta w Siedliskach, Wiekowy dąb w Siedliskach.
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik – Lwów. Organizowane są międzynarodowe rajdy rowerowe „Roztocze bez granic”
Lubycza Królewska: PTTK Zamość, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Obszar leży przy granicy z Ukrainą, około 15 km na północny zachód od Hrebennego. Obszar obejmuje 3 użytki ekologiczne: Korhynie (5,7 ha; 1996), Machnowska Górka (25,3 ha; 1995), Żurawce (3,5 ha; 1996). Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi i projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Tomaszowie Lubelskim oraz gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Krasnobrodzkim Stowarzyszeniu Turystycznym tel. (084) 660 70 49, kom.0606 78 63 32 ubuzunow@zam.pl, ,agrokrasnobrod@zam.pl. Informacje turystyczne: w lubelskim oddziale PTTK oraz w punktach informacji turystycznej w Tomaszowie Lubelskim, a także w RDLP w Lublinie, (0-81) 532-70-31 i Nadleśnictwie Tomaszów, tel. (0-84) 664-24-50.tel. (0-58)32-12-200, które sprawują nadzór nad obszarem. 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody

Korhynie [ użytek ekologiczny ], 
Machnowska Góra [ użytek ekologiczny ], 
Żurawce [ użytek ekologiczny ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zarastanie muraw kserotermicznych przez krzewy.

Siedliska

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
smużka stepowa     [ssak]
szlaczkoń szafraniec     [bezkręgowiec ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

obuwik pospolity , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

RDLP w Lublinie 
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4 
tel. (0-81) 532-70-31 

Nadleśnictwo Tomaszów 
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Mickiewicza 5 
tel. (0-84) 664-24-50 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 
http://www.lublin.rdos.gov.pl 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin 
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki