Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŹRÓDLISKA WISŁOKI - OBSZAR NATURA 2000

Źródliska Wisłoki

Powierzchnia : 181.8 ha
Kod obszaru : PLH12_15
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje terasę zalewową górnej Wisłoki w rejonie Radocyny wraz z młakami źródliskowymi i biorącymi z nich początek potokami. Występuje tu koncentracja znanych stanowisk małopolskich poczwarówki zwężonej Vertigo angustior w regionie alpejskim. Wśród młak stosunkowo duży udział mają te, które stanowią siedlisko poczwarówki zwężonej. Należą one do typu eutroficznych młak górskich. Na tych stanowiskach razem z poczwarówką występują inne chronione gatunki np. kruszczyk błotny, tłustosz i inne. Dodatkowym argumentem za takim kształtem obszaru jest objęcie ochroną innych cennych przyrodniczo młak z kruszczykiem błotnym, wełnianka szerokolistna i wąskolistna, kukułka Fuchsa, konwalia majowa, bobrek trójlistkowy, przetacznik błotny w źródłowym odcinku Wisłoki. Są to siedliska z zał. I DS., głównie, a wzdłuż Wisłoki ziołorośla nadrzeczne, wilgotne łąki i pas zarośli łęgowych (wierzby). W granicach obszaru znajduje się stanowisko bobra z tamą na Wisłoce i rozlewiskiem, które funkcjonuje jako istotne miejsce rozrodu płazów, w tym traszek: karpackiej i grzebieniastej. Podobne funkcje dla płazów spełnia znajdujące się też w granicach obszaru "jeziorko" osuwiskowe.Główne zgrupowanie młak z poczwarówką zwężoną w Karpatach. Miejsca rozrodu płazów, w tym traszek.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Sękowa: 
Sękowa leży w obrębie Beskidu Niskiego, w Paśmie Magurskim z dwoma głównymi grzbietami znajdującymi się w obrębie gminy - Magurą Małastowską i Magurą Wątkowską, pomiędzy dolinami Ropy i Wisłoki. Od południa graniczy bezpośrednio ze Słowacją, zaś od północy przylega do Gorlic. Gmina jest urokliwie położona wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Lasy należące do Puszczy Karpackiej zajmują 67% gminy, są więc atrakcyjnymi terenami łowieckimi. Krystalicznie czyste rzeki i strumienie oraz bogactwo fauny i flory przyciągają miłośników przyrody. Na terenie gminy znajduje się wiele szlaków turystycznych, na turystów czekają 3 schroniska górskie, 2 hotele oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne. 
Wykorzystując naturalne zasoby wód mineralnych i borowiny, w uzdrowisku Wapienne leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne oraz układu krążenia i skóry. Na ziemi sękowskiej znajduje się wiele zabytków sztuki sakralnej. Charakterystycznym elementem krajobrazu są piękne cerkwie łemkowskie - jest ich w gminie 11 - prawdziwe arcydzieła sztuki budowlanej, z charakterystycznymi kopułami, potrójnymi krzyżami oraz malarstwem ikonowym wewnątrz. 
Pozarządowa organizacja Europa Nostra z siedzibą w Hadze uhonorowała w 1994 roku prestiżowym medalem Europa Nostra dwa zabytkowe obiekty z parafii Sękowa: kościół pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba w Sękowej oraz drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Pani w Owczarach. Elementem krajobrazu gminy są również 24 cmentarze wojenne, pamiętające jedną z najcięższych bitew I wojny światowej - "operację gorlicką". Na północno-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się oryginalny rezerwat skalny "Kornuty" ze skałkami dochodzącymi do 25 metrów wysokości. Południowo-wschodni skrawek gminy obejmuje swoim zasięgiem Magurski Park Narodowy. Tereny gminy stanowią doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych. W Małastowie, na stokach Magury Małastowskiej, w pobliżu schroniska, znajduje się orczykowy wyciąg narciarski. Na nartach można również zjeżdżać na łagodniejszych stokach w Wapiennem. Cmentarze w Radocynie, Cmentarz w Długie. Obszar całej gminy pokryty jest gęstą siecią oznakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze zakątki gminy. Są one dobrze oznakowane i czytelnie opisane w przewodnikach i informatorach turystycznych. 
Na terenie gminy Sękowa znajdują się i inne urokliwe perełki, którym warto poświęcić swój czas jak chociażby zabytki na które składa się zabytkowa architektura np. drewniany kościół p.w. św. Filipa i Jakuba z 1520 roku w Sękowej, a także warte obejrzenia cerkwie łemkowskie . Mało kto wie, ale na jej terenie postawiono pierwszy szyb naftowy, a było to w miejscowości Siary w z początkiem drugiej połowy XIX w. Swoje zakłady mieli tu także synowi słynnego Alfreda Nobla. Gmina Sękowa podobnie jak i inne gminy wokół Gorlic naznaczona jest śladami I wojny światowej. Znajdują się na niej kwatery wiecznego spoczynku tych którzy polegli walcząc w jednej z najcięższych bitew I wojny światowej pod Gorlicami. 
W zimie Sękowa przyciąga, chociażby zjazdem narciarskim na stokach Magury Małastwoskiej mającym 1400 m, a w samej Małastowej stok dla początkujących. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
Sękowa: PTTK Kraków.

Zagrozenia :

Zmiany stosunków wodnych. Zmiana sposobu użytkowania łąk i młak.

Siedliska

górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
kumak górski     [płaz ]
poczwarówka zwężona     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
traszka karpacka     [płaz ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : alpejski
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalny Portal Internetowy \"Wrota Małopolski\", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl 
tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503 
- Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 
prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 
5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 
pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków 
tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/ 
e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki