Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŹRÓDŁA RAJECZNICY - OBSZAR NATURA 2000

Źródła Rajecznicy

Powierzchnia : 208 ha
Kod obszaru : PLH24_10
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje dolinę potoku Rajecznica z krasowymi wywierzyskami w obrębie większego kompleksu leśnego o nazwie "Lasy Pradelskie". Rzeka płynie wśród siedlisk niżowego lasu łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli. Występuje tu m.in. endemiczny gatunek rośliny - warzucha polska, i inne, objęte ochroną prawną - rośliny obszarów podmokłych np. zachylnik błotny, borówka bagienna, siedmiopalecznik błotny, a także inne - rzadkie gatunki leśne, jak wawrzynek wilczełyko, kukułka fuscha, ciemięrzyca zielona, widłak goździsty, kosaciec syberyjski Iris sibirica.
Przy granicy obszaru z terenami zabagnionymi wykształciły się płaty boru wilgotnego, a na niewielkiej powierzchni także boru bagiennego (około 1 ha). Drzewostany w łęgu olszowo-jesionowym buduje przede wszystkim olsza czarna, z niewielką domieszką brzozy omszonej i jesionu wyniosłego. W większości osiągnęły one III-V klasę wieku i tylko w niewielkich fragmentach występują drzewostany młodsze niż 40 lat. Dodatkowo, źródliskowy obszar Rajecznicy zasiedla trwała populacja bobrów, których żeremia w istotny sposób kształtują warunki siedliskowe lasu.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Szczekociny – Zawiercie. Leży w gminie Irządze, która w roku 1987 obchodziła jubileusz 1000-lecia istnienia miejscowości. W związku z tysiącletnią historią walory turystyczne obszaru są niezwykłe. Warto zwiedzić (turystyka krajoznawcza): Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Wacława w Irządzy - wybudowany około 1326 roku. Przebudowany w roku 1390 przez Stefana Świętopełka z Zawady herbu LIS. W roku 1657 spalony przez Szwedów. Po wojnie odbudowany. 
Zabytkowy zespół parkowo-dworski w Irządzach. Dwór budowany w XVIII wieku dla rodziny Misiewskich. 
W Zawadzie Pilickiej interesujący zespół parkowo-dworski. 
W gminie organizowany jest Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski „Szlakami Jury”.
Na terenie gminy Irządze znajduje się: Hotel Amazonka, Zajazd Pstrąg (z kąpieliskiem i łowiskiem).

formy ochrony przyrody

Kępina (2005,73 ha) [ rezerwat przyrody ], 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd [ park krajobrazowy ], 

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń obszaru należą:

  • zanieczyszczenie wód.
  • niewłaściwa gospodarka leśna.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

warzucha polska*, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
http://katowice.rdos.gov.pl/ 

Zespół PK woj. Śląskiego 
http://www.zpk.com.pl/index1.php?ntabela=ogniazd

Nadleśnictwo Koniecpol http://szczegoly.pkt.pl/nadlesnictwo_koniecpol_efb2302ce14abf1c65f128c22a67636f.html

Śląska Organizacja Turystyczna 
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
www.silesia-sot.pl

Jurajska Organizacja Turystyczna 
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie 
www.jurajska.org.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki