Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŹRÓDŁA PIJAWNIKA - OBSZAR NATURA 2000

Źródła Pijawnika

Powierzchnia : 157.4 ha
Kod obszaru : PLH02_04
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje źródliska potoku Pijawnik, dopływu Kamiennej z niewielkimi torfowiskami i nieużytkowanym obecnie stawem. Leży średnio na wysokości 360-375 m npm. Niewielkie wzniesienia sięgają do 390 m npm. Od zachodu i południa otaczają go nieco wyższe wzniesienia Wzgórz Łomnickich.
Lasy mieszane, głównie olszowe zajmują 18% obszaru, cenne wilgotne łąki - 37% powierzchni, a tereny rolne - 45%.
Jest to jedyne aktualnie znane w Sudetach stanowisko przeplatki aurinia. Gatunek ten aktualnie jest powaznie zagrozony z powodu izolacji przestrzennej. Występują tu również dość licznie dwa cenne gatunki modraszków: Maculinea teleius i Maculinea nausithous.
Występują tutaj 4 gatunki zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar zlokalizowany jest w Kotlinie Jeleniogórskiej i mimo, że częściowo obejmuje fragment dzielnicy Jelenia Góra-Czarne to brak tu zabudowy. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jelenia Gora - Kowary, przed Lomnica skręcajac na południe drogą lokalną do Podgorzyna.
Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi.
Turystyka kwalifikowana: Jelenia Gora stanowi miejsce wypadowe do wycieczek w Karkonosze.
Turystyka krajoznawcza: W okolicy mozna zwiedzic zabytki Jeleniej Gory, skorzystac z uslug uzdrowiska Cieplice Zdroj.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiana stosunków wodnych, a zwłaszcza osuszenie terenu poprzez kopanie rowów odwadniających zaprzestanie koszenia łąk uciążliwość urbanizacyjna: potencjalna zabudowa obrzeży Jeleniej Góry i ruch na drodze z Jeleniej Góry do Karpacza. uprawianie sportów motocrossowych.

Siedliska

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

derkacz     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu 
www.wroclaw.rdos.gov.pl

Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej 
Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze z Jeleniej Góry

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
ul.Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 
tel / fax: 71 7939722, 71 7939728 
e-mail: dot@dot.org.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki