Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ŻMUDŹ - OBSZAR NATURA 2000

Żmudź

Powierzchnia : 44.1 ha
Kod obszaru : PLH06_25
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Na terenie obszar znajduje się rezerwat przyrody "Żmudź" (powiat chełmski, gm. Żmudź, niedaleko miejscowości Żmudź Kolonia) oraz przylegający do niego rozległym kompleks, częściowo zalesionych, muraw kserotermicznych.
Teren jest ważny z powodu występowania w luźnych zaroślach jałowca pospolitego, populacji Obuwika pospolitego. 
Znajduje się tutaj także największa krajowa populacja lnu złocistego (Linum flavum) oraz inne rzadkie i chronione gatunki roślin, w tym łącznie 5 gatunków storczykowatych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Rudno, Kolonia Żmudź. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą nr 844 Chełm-Hrubieszów. Do ww. miejscowości można dojechać autobusami z Chełma, Hrubieszowa, a także położonych nieco dalej: Zamościa i Krasnegostawu. We wszystkich tych miastach znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w miejscowości Żmudź i na obszarze tej gminy znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

CHEŁM
Turystyka krajoznawcza:

 • Bazylika i zespół pokatedralny, XVIII wiek
 • Kościół p.w. Rozesłania św. Apostołów-zespół popijarski, XVIII wiek
 • Stare Miasto, XIV wiek
 • Kościół p.w. Andrzeja Apostoła-klasztor Reformatów, XVIII wiek
 • Cerkiew św. Jana Teologa, XIX wiek
 • Magistrat, okres międzywojenny
 • Synagoga Mała, początek XX wieku
 • Pałac Kretzschmarów, XIX/XX wiek
 • Dzielnica kolejowa „Dyrekcja”, początek XX wieku
 • Cerkiew unicka św. Mikołaja, XVII wiek

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Chełmskie Podziemia Kredowe-Zabytkowa Kopalnia Kredy

Gmina ŻMUDŹ
Turystyka krajoznawcza, pomniki przyrody:

 • dąb szypułkowy rosnący w miejscowości Puszcza o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m, rzucie korony 18 m.
 • lipa drobnolistna rosnąca w miejscowości Bielin o obwodzie pnia 290 cm, wysokości 22 m, rzucie korony 18 m.

Turystyka krajoznawcza:

Dryszczów

 • krzyż kamienny z XIX w.,
 • kapliczka św. Jana Chrzciciela na źródle, drewniana, z 1857r

Puszcza

 • kapliczka św. Jana Nepomucena, murowana, 1 poł. XIX w.

Żmudź

 • Kościół drewniany w Żmudzi
 • kapliczka, murowana, koniec XIX w.,
 • budynek Urzędu Gminy, murowany z 1905 r.,
 • pozostałości zespołu dworskiego: dwór- XIXw,; gorzelnia- XIX w.; magazyn gorzelni- XIX w., budynek gospodarczy- XIX w.,

Zajazd w Wólce Leszczańskiej
Młyn wodno - gazowy w Pobołowicach
Zespół Sakralny w Klesztowie
Cmętarze i mogiły

 • Bielin Cmentarz ewangelicki, k. XIX w.,
 • Klesztów Cmentarz rzymskokatolicki, 1 poł. XX w.,
 • Leszczany Cmentarz grekokatolicki, 1 poł. XIXw.,
 • Leszczany Cmentarz ewangelicki, k. XIX w.,
 • Leszczany Cmentarz prawosławny, k. XIX w.,
 • Maziarnia Kol. Mogiły żołnierzy radzieckich, XX w (1944),
 • Pobołowice Cmentarz prawosławny, 2 poł. XIX w.,
 • Roztoka Cmentarz prawosławny, 1 poł. XX w.,
 • Syczów Cmentarz ewangelicki, XIX w.,
 • Żmudź Cmentarz rzymskokatolicki, 2 poł. XIX w.,
 • Żmudź Cmentarz jeńców radzieckich, XX w. (1942-44).

formy ochrony przyrody

Żmudź [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do największych zagrożeń należy zalesienie terenów i inne nasadzenia muraw kserotermicznych.
Do zagrożeń można też zaliczyć nadmierną penetracje okolicznych mieszkańców i turystów, a także ekspansja gatunku trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos).

Siedliska

zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

obuwik pospolity , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki