Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZIMNA WODA - OBSZAR NATURA 2000

Zimna Woda

Powierzchnia : 86.3 ha
Kod obszaru : PLH08_35
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje prawdopodobnie najlepiej wykształcony i zachowany łęg jesionowo-olszowy w zachodniej Polsce. Kompleks jest zróżnicowany na formę leśną (z dominacją szczyru trwałego), formę typową oraz bagienną, z dużym udziałem turzyc i trzciny. Lasy liściaste zajmują 96% powierzchni a lasy iglaste – 4%. Drzewostan wykształcił się na rozległym torfowisku niskim, podlegającym procesom murszenia. W części wschodniej znajdują się potorfia pozostałe po eksploatacji torfu. W centralnej części występują punktowe wypływy wód podziemnych.
Flora tego terenu obejmuje 232 gatunki roślin naczyniowych. Stwierdzono występowanie 38 gatunków ptaków lęgowych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar usytuowany jest w szerokiej dolinie Śląskiej Ochli. Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Kożuchów do miejscowości Zatonie i dalej drogami lokalnymi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo. W Ochli odbywają się wyścigi rowerowe MTB w ramach I Zielonogórskiej Grand Prix MTB Amatorów.
Turystyka krajoznawcza: w okolicy warto zwiedzić zabytki Zielonej Góry, m.in. mury miejskie i drewniany kościół ewangelicki z 1743 roku i skansen kultury regionalnej pogranicza polsko-niemieckiego w Ochli.
Turystyka konferencyjna: w Zielonej Górze stworzono warunki organizowania konferencji.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Zielonej Górze oraz oferty gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Zimna Woda [ rezerwat przyrody ], 
Dolina Śląskiej Ochli [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie się poziomu wód gruntowych wywołane prawdopodobnie znajdującym się w pobliżu ujęciem wód dla Zielonej Góry. Inwazja gatunku niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)

Siedliska

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
- Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
- Klub Przyrodników, Świebodzin.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 31 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki