Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZIELENINA - OBSZAR NATURA 2OOO

Zielenina

Powierzchnia : 643.8 ha
Kod obszaru : PLH22_14
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar w około jednej trzeciej pokrywają lasy iglaste, ponad jedną trzecią siedliska rolnicze, niecałą jedną piątą lasy mieszane, a pozostałą cześćobszaru lasy liściaste oraz siedliska łąkowe i zaroślowe.
Teren ma urozmaiconą rzeźbę, przecięty fragmentem doliny Rutkownicy, z kilkoma zagłębieniami, zajętymi przez oczka wodne, stanowiące głównie dawne wyrobiska po pozyskiwaniu torfu, a w których występuje strzebla błotna. Wyrobiska otoczone są przez pastwiska i pola oraz fragmenty kompleksu leśnego, z siedliskami buczyny żyznej i kwaśnej, miejscami również grądu subatlantyckiego.
Skupienie zbiorników dystroficznych z bogatą populacją strzebli błotnej, w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, przy podjętej ochronie. Obecność odcinka cennej przyrodniczo doliny cieku oraz na jej zboczach płatów i kwaśnej buczyny, żyznej buczyny, oraz grądu subatlantyckiego).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Preferowany dojazd pociągiem do Starogardu Gdańskiego, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Skarszewy.

Gmina Skarszewy znajduje się w najbardziej malowniczym zakątku pojezierza Kociewskiego w odległości 45 km od Gdańska, 19 km od Tczewa i 13 km od Starogardu Gdańskiego.
Położona jest na łagodnie opadającym w kierunku południowym wzgórzu morenowym, które oplata Wietcisa - lewy dopływ rzeki Wierzycy.

Głównym walorem turystycznym tego miasteczka jest dawny układ architektoniczny oraz specyficzna atmosfera małego miasta. Do dziś czytelne są średniowieczne założenia grodu obronnego, położonego na wzgórzu, wokół którego meandruje Wietcisa. Zachowane są też obwarowania miejskie wraz z pozostałościami joannickiego zamku oraz kilkunastoma, głównie XIX-wiecznymi budowlami.
Obiektami, które warto w Skarszewach zobaczyć są: zamek, oba kościoły, system obwarowań, kilkanaście kamienic, oraz cmentarze.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki gminy Skaryszewy:

 • zamek joannicki z 1305 r. (z dawnego zamku pozostały oryginalne piwnice), Skaryszewy. Obecnie zamek jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Stała wystawa poświęcona Józefowi Wybickiemu. Wystawy okresowe prezentujące twórców ludowych Kociewia (ceramika, malarstwo, rzeźba).
 • rynek i mieszczańskie kamienice
 • kościół farny p.w. św. Michała Archanioła
 • obwarowania miejskie - obwarowania opasywały Skarszewy najprawdopodobniej już w czasach joannickich. Dziś mury obronne Skarszew należą do najlepiej zachowanych na Pomorzu Gdańskim i pięknie wpisują sie w panoramę miasta
 • kościół poluterański
 • drewniany kościół w Szczodrowie z XV-XVI w
 • rezerwat przyrody „Brzęczek”
 • zespół dworsko-parkowy w Bolesławowie.

Poza tym warto zobaczyć.

 • Ekologiczna Ścieżka Edukacji Rolniczej na terenie Zespołu Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.
 • Elektrownia wodna w Czarnocińskich Piecach - w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. Walorem tego miejsca jest piękne rozlewisko Wierzycy będące naturalnym siedliskiem ptactwa wodnego, ryb i innych zwierząt np. danieli. Kilometr przed rozlewiskiem, w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, znajduje się piękny przełom Wierzycy, w którym rzeka płynie jarem o stromych 40 - metrowych stokach. W rejonie elektrowni nad Wierzycą organizowana jest pierwsza na terenie górnego biegu rzeki stanica wodna (GOSiR Skarszewy). Istnieje tu możliwość biwakowania podczas spływów kajakowych. Dodatkową atrakcją tego miejsca jest występowanie na tym terenie znacznych ilości danieli.

Turystyka aktywna

 • Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy na jeziorem Borówno Wielkie (17.5 ha powierzchni i 22 m głębokości, woda I klasy), uznawany przez wielu turystów za „Letnią stolicą Kociewia”. „Perełka Pomorza 2005” w konkursie Dziennika Bałtyckiego. Jezioro otoczone jest borem mieszanym stwarzającym klimat enklawy przyrodniczej o wspaniałym mikroklimacie. W sąsiedztwie jeziora kilka innych, znajdujących się na trasie Czerwonego Szlaku Turystycznego „Jezior Kociewskich”.

Rejon Jeziora Godziszewskiego – największego w gminie (169 ha, maks. głębokość 17 m). Nad jeziorem są dwa kąpieliska: od strony Demlina oraz we wsi Godziszewo (kąpielisko strzeżone w weekendy).

Zagrozenia :

Ewentualne niszczenie zbiorników (zasypywanie, osuszanie) lub ich naturalne zanikanie (zarastanie i wypłycanie), albo przekształcanie w stawy rekreacyjne, zwłaszcza zarybiane gatunkami ryb drapieżnych; intensyfikacja rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenu, szczególnie z chemizacją.

Siedliska

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

strzebla błotna *     [ryba ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki