Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZBIORNIK OTMUCHOWSKI - OBSZAR NATURA 2000

Zbiornik Otmuchowski

Powierzchnia : 2027 ha
Kod obszaru : PLB160003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru :

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Opis :

Obszar obejmuje należący do systemu 2 zbiorników (Otmuchowski i Nyski) zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej. Wody śródlądowe zajmują 75% powierzchni obszaru. Powierzchnia zbiornika wynosi 23,4 km2, długość 6,5 km, szerokość 3,5 km, głębokość 12 m, pojemność całkowita 134,5 mln m3. Zbiornik otaczają pola uprawne, łąki i pastwiska (2%), nieużytki i niewielkie powierzchnie lasów (23%). Pełni on funkcje przeciwpowodziową, żeglugową (zasilanie Odry wodą ze zbiornika Nyskiego przedłuża okres żeglugowy o 2-3 tygodnie), gospodarczą (produkcja energii elektrycznej) i rekreacyjną. W strefie przybrzeżnej zbiornika, w zależności od poziomu wody, wykształcają się zbiorowiska wodne, szuwarowe i zaroślowe. Na wilgotnych piaskach spotkać można rzadkie gatunki roślin: ponikło igłowate, bebłek błotny, namulnik brzegowy i cibora brunatna. Duże wahania poziomu wody sprawiają, że często odsłania się płaski brzeg (zachodni). Dochodzi do znacznych koncentracji żerujących tu migrujących ptaków wodno-błotnych (do 20 tys. osobników), głównie ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Na terenie ostoi występuje 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienione w Dyrektywie).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi można dojechać koleją do Otmuchowa lub indywidualnie - zbiornik leży na północ od drogi nr. 46 łączącej Kłodzko z Gliwicami. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Zbiornik leży w granicach Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Turyści mogą zwiedzić w zamek biskupi w Otmuchowie, wyremontowany, dziś siedzibę ośrodka szkoleniowego. Zbiornik jest dogodnym terenem do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wędkarstwa. Na brzegach rozwinęły się ośrodki wypoczynkowe: Otmuchów, Ścibórz, Sarnowice. Wzdłuż zbiornika z Otmuchowa do centrum Nysy prowadzi niebieski szlak "Kopernikowski". Turyści mogą korzystać z noclegów w ośrodkach wypoczynkowych nad brzegiem zbiornika i w gospodarstwach agroturystycznych.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

formy ochrony przyrody

Otmuchowsko-Nyski [ obszar chronionego krajobrazu ],

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem są zmiany poziomu wód w zbiorniku sięgające 7 m (zanikanie płycizn i dna, szczególnie w okresie lęgowym), a także nadmierny rozwój infrastruktury turystycznej i zanieczyszczenia wód. Niekorzystna jest również penetracja obszaru i hałas powodowane przez mieszkańców i wypoczywających w ośrodkach wypoczynkowych oraz towarzyszące im zwierzęta domowe oraz łowiectwo.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion [ptak ]
bączek [ptak ]
bielik [ptak ]
błotniak stawowy [ptak ]
bocian biały [ptak ]
bocian czarny [ptak ]
czapla biała [ptak ]
derkacz [ptak ]
dzięcioł średni [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy [ptak ]
gąsiorek [ptak ]
gęś mała [ptak ]
koza [ryba ]
łęczak [ptak ]
muchołówka białoszyja [ptak ]
nur czarnoszyi [ptak ]
nur rdzawoszyi [ptak ]
ortolan [ptak ]
perkoz rogaty [ptak ]
piskorz [ryba ]
podgorzałka [ptak ]
rybitwa czarna [ptak ]
rybitwa wielkodzioba [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak ]
siewka złota [ptak ]
sokół wędrowny [ptak ]
sowa błotna [ptak ]
zimorodek [ptak ]


Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92, dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Urząd Gminy Otmuchów

OTOP

ZO PZW Opole

Oddział PTTK w Nysie

 
Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 36 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki