Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI - OBSZAR NATURA 2000

Zatoka Pucka i Półwysep Helski (ob. siedliskowy)

Powierzchnia : 26844.3 ha
Kod obszaru : PLH220032
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List proponowana zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 26851,82 ha).

Opis :

Ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej i pokrywające 25% powierzchni ostoi. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te łąki są: trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy nadmorskie, na których dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki słonoroślowe. W sumie stwierdzono tu 13 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy m.in. morskie ławice małży, nadmorskie wydmy białe oraz bagienne solniska nadmorskie. Występuje tu również wiele rzadkich, często reliktowych gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. Stwierdzono tu występowanie dwóch gatunków roślin ważnych dla ochrony bioróżnorodności Europy. Są to storczyk rosnący na torfowiskach węglanowych - lipiennik Loesela i lnica wonna - gatunek związany z wydmami nadmorskimi. W rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków m.in. perkoza dwuczubego, łabędzia krzykliwego i łabędzia niemego, oraz kaczek: głowienki i czernicy. W sumie występują tu 24 gatunki ptaków cennych w skali Europy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Większe miasta nad zatoką to Puck, Gdynia i Władysławowo. Do Władysławowa można dojechać autobusem PKS z Gdyni, Elbląga i Warszawy, oraz pociągiem z Gdyni. Na nocleg można się zatrzymać w Trójmieście, które oferuje różnorodną bazę noclegową. Wiele ośrodków wypoczynkowych, kwater prywatnych i campingów znajduje się we Władysławowie, Jastarni i Helu. Są to miejscowości typowo turystyczne z dużym zapleczem gastronomicznym. Głównymi atrakcjami turystycznymi tego terenu są zabytki Trójmiasta i Wejherowa. Warto również odwiedzić fokarium na Helu oraz latarnię morską na Rozewiu - w najdalej na północ wysuniętym skrawku Polski. Na renie ostoi i w jej okolicach wytyczonych jest kilka szlaków turystycznych m.in. szlak nadmorski wzdłuż Półwyspu Helskiego. Zatoka jest wyśmienitym również miejscem dla osób uprawiających sporty wodne, szczególnie ukochana przez uprawiających windsurfing. W czasie sezonu urlopowego organizowanych jest tu wiele imprez i festynów np. Dni Węgorza w Jastarni, Jarmark Wejherowski, regaty łodzi rybackich w Chałupach, czy najsłynniejszy Jarmark Dominikański w Gdańsku. Dalsze informacje można uzyskać w Agencji Promocji we Władysławowie lub Centrum Informacji Turystycznej w Pucku.

formy ochrony przyrody

Beka [ rezerwat przyrody ], 
Mechelińskie Łąki [ rezerwat przyrody ], 
Słone Łąki [ rezerwat przyrody ], 
Nadmorski [ park krajobrazowy ], 
Nadmorski [ obszar z międzynarodowej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego (na mocy konwencji helsińskiej) ], 
2 użytki ekologiczne [ użytek ekologiczny ], 

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla ostoi są zanieczyszczenie wód oraz duża presja rekreacyjna i turystyczna (wydeptywanie, budowa infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierny ruch samochodowy). Zagrożeniem jest także eksploatacja piasku z Zatoki Puckiej używanego potem do stabilizacji Półwyspu Helskiego i odnawiania plaż przy kempingach.

Siedliska

ujścia rzek (estuaria) , 
duże płytkie zatoki , 
kidzina na brzegu morskim , 
klify na wybrzeżu Bałtyku, 
solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) , 
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , 
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , 
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
nadmorskie wydmy szare*, 
nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, 
nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)* , 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bielaczek     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
boleń     [ryba ]
dubelt     [ptak ]
foka szara     [ssak]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
łosoś atlantycki      [ryba ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
mewa mała     [ptak ]
morświn     [ssak]
nur czarnoszyi     [ptak ]
nur rdzawoszyi     [ptak ]
parposz     [ryba ]
perkoz rogaty      [ptak ]
płatkonóg szydłodzioby     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa popielata     [ptak ]
rybitwa wielkodzioba     [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
sieweczka morska     [ptak ]
siewka złota     [ptak ]
szablodziób     [ptak ]
szlamnik     [ptak ]
terekia     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zielonka     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

lipiennik Loesela, 
lnica wonna, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 
ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk 
Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 
Fax.: (58) 323 32 03 
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl 

Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie, 84-120 Władysławowo, ul. Ks. Merkleina 1, tel. (0-58) 674-06-85 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (0-58) 32-12-200 
Nadleśnictwo Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Świerkowa 8 

Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 32 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki