Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZALEW WIŚLANY I MIERZEJA WIŚLANA - OBSZAR NATURA 2000

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (ob. siedliskowy)

Powierzchnia : 40862.6 ha
Kod obszaru : PLH280007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

W ramach Shadow List proponowana zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 41013,01 ha).

Opis :

Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje Zalew Wiślany wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąskim pasem lądu. Zalew jest płytkim zbiornikiem o średniej głębokości 2,3 m. Do Zalewu uchodzi wiele rzek m.in. kilka ramion Wisły, Bauda oraz Pasłęka. Na brzegach jeziora rozciągają się szuwary o szerokości do kilkuset metrów. Zalew charakteryzuje się bogatą roślinnością zanurzoną oraz występowaniem rzadkich łąk podwodnych z kilkoma gatunkami ramienic. Na terenie Mierzei Wiślanej występują dobrze wykształcone pasy wydm białych i szarych - siedlisk ważnych w skali Europy. Większość terenu Mierzei pokrywają acydofilne dąbrowy oraz bór nadmorski. Natomiast w obniżeniach terenu występują brzeziny bagienne i olsy oraz rzadziej torfowiska wysokie i przejściowe. Na terenie ostoi stwierdzono łącznie występowanie 18 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, w tym trzy siedliska priorytetowe: nadmorskie wydmy szare, bory i lasy bagienne oraz pokrywające 65% powierzchni ostoi laguny. Flora ostoi wyróżnia się występowaniem wielu roślin naczyniowych rzadkich i zagrożonych w Polsce. Na terenie ostoi znajduje się jedno z największych stanowisk mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Występuje tu również jedno z niewielu w Polsce stanowisk grzybieńczyka wodnego i duża populacja salwinii pływającej. Spośród roślin cennych z europejskiego punktu widzenia rośnie tu lnica wonna - gatunek występujący jedynie na wydmach nadmorskich. Zalew Wiślany jest miejscem bytowania sześciu gatunków ryb ważnych dla zachowania europejskiej przyrody m.in. parposza, różanki i dwóch gatunków minogów. Obszar jest cenny ze względu na występowanie tu wielu gatunków ptaków wodno - błotnych. Obserwowane są tu są również regularnie foki szare - gatunek ważny w skali europejskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Większe miasta w okolicach ostoi to Elbląg i Braniewo, leżące na południe od Zalewu Wiślanego. Do Elbląga można dotrzeć pociągiem oraz autobusem PKS z Gdańska i Olsztyna. Natomiast do Braniewa można dojechać pociągiem z Olsztyna i Elbląga oraz autobusem PKS z Elbląga i Gdańska. Na nocleg można się zatrzymać w jednym z hoteli w Elblągu, Fromborku lub Braniewie. Na Mierzei Wiślanej znajduje się również wiele ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów oraz pokoi gościnnych m.in. w Krynicy Morskiej, Stegnie i Kątach Rybackich. W sezonie otwartych jest tu wiele barów i restauracji. Do głównych atrakcji turystycznych tego terenu należą: zespół zabudowań Wzgórza Katedralnego we Fromborku oraz zabytki Trójmiasta. Warto również przepłynąć się statkiem lub wodolotem po Zalewie Wiślanym lub wyruszyć na rejs po Kanale Elbląskim. W okolicy Zalewu przebiega kilka szlaków turystycznych oraz trasa rowerowa dookoła Morza Bałtyckiego. Nad Zalewem Wiślanym i na Mierzei znajduje się wiele kąpielisk. Jest to również wymarzone miejsce dla uprawiania turystyki żeglarskiej i kajakowej. Do Elbląga warto przyjechać w lipcu na Canal Trophy - spływ Kanałem Elbląskim na dętkach samochodowych. Natomiast koneserzy muzyki nie powinni ominąć odbywających się w Elblągu Dni Muzyki Dawnej. Dalszych informacji udzielają Punkty Informacji Turystycznej Braniewie i Elblągu.

formy ochrony przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa warmińsko-mazurskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Buki Mierzei Wiślanej [ rezerwat przyrody ], 
Cielętnik [ rezerwat przyrody ], 
Kąty Rybackie [ rezerwat przyrody ], 
Ujście Nogatu [ rezerwat przyrody ], 
Zatoka Elbląska [ rezerwat przyrody ], 
Mierzeja Wiślana [ park krajobrazowy ], 
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej [ park krajobrazowy ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Mierzeja Wiślana [ obszar z międzynarodowej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego (na mocy konwencji helsińskiej) ], 

Zagrozenia :

Głównymi zagrożeniami dla ostoi jest zanieczyszczenie wód Zalewu przez ścieki komunalne i przemysłowe oraz eutrofizacja wód. Przyrodzie ostoi zagraża również gospodarka rybacka, intensywna eksploatacja trzcinowisk oraz ferma elektrowni wiatrowych znajdująca się w sąsiedztwie ostoi.

Siedliska

piaszczyste ławice podmorskie, 
ujścia rzek (estuaria) , 
zalewy i jeziora przymorskie (laguny)* , 
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , 
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , 
nadmorskie wydmy szare*, 
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 
wilgotne zagłębienia międzywydmowe, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
zalewane muliste brzegi rzek, 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielaczek     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
brodziec leśny     [ptak ]
ciosa     [ryba ]
czapla biała      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
foka szara     [ssak]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
koza     [ryba ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
minóg morski     [ryba ]
minóg rzeczny     [ryba ]
muchołówka mała      [ptak ]
parposz     [ryba ]
podgorzałka     [ptak ]
różanka     [ryba ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa popielata     [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk; tel.: (058) 68 36 800 
fax: (058) 68 36 803; e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl, strona internetowa: http://www.gdansk.rdos.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 2, tel. (55)247-71-06 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, tel. (55)233-29-77 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (58)32-12-200 

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl 

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki