Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZAŁĘCZAŃSKI ŁUK WARTY - OBSZAR NATURA 2000

Załęczański Łuk Warty

Powierzchnia : 9317.2 ha
Kod obszaru : PLH100007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar leży na wysokości od 160 do 250 m npm i obejmuje zakole Warty na odcinku od Lisowic do Kochlewa. Rzeka płynie w dolinie wciętej głęboko (30-60 m) tworząc na terenie obszaru trzy przełomy. Skały wapienne leżą płytko pod powierzchnią terenu, co umożliwiło powstanie form krasu zakrytego, pod utworami polodowcowymi, takich jak: jaskinie, wywierzyska, skałki, studnie i leje. W 24 jaskiniach obszaru zimują liczne populacje nietoperzy. Występuje tu ponad 100 zbiorowisk roślinnych, w tym z ciekawymi wapieniolubnymi gatunkami często o charakterze górskim. Lasy zostały przekształcone (obecnie głównie sosnowe (54% powierzchni ostoi) ale z fragmentami naturalnych drzewostanów dębowych (3% powierzchni)) zajmują 61% powierzchni, łąki (w tym murawy napiaskowe) - 2%, a tereny rolnicze - 37% obszaru. 
Stwierdzono tu występowanie 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występuje tu aż 8 gatunków kręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru można dojechać drogami Wieluń - Dzialoszyn, Wieluń - Rudniki, Działoszyn - Praszka. Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi decydują jej walory przyrodnicze objęte ochroną w postaci Parku Krajobrazowego i rezerwatów. 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, speleologia, kajakarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Obszar leży na 40 km biegu Warty. Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi np. w Dankowie i Krzepicach można zwiedzić ruiny zamków. 
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Wieluniu oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Dąbrowa w Niżankowicach (102,25 ha; 1983) [ rezerwat przyrody ], 
Węże (20,74 ha; 1972) [ rezerwat przyrody ], 
Załęczański Park Krajobrazowy (7.470; 19; 1978) [ park krajobrazowy ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody obszaru należą: zanieczyszczenia wody, eksploatacja wapieni, chaotyczna zabudowa rekreacyjna.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*, 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis *, 
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*, 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
boleń     [ryba ]
bóbr europejski     [ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
ortolan     [ptak ]
piskorz     [ryba ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
warzęcha     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

dzwonecznik wonny, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul.1-go Maja 6, 45-068 Opole, http://opole.rdos.gov.pl/

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, www.orot.pl

Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów, www.namyslow.pl

Parki Krajobrazowe, 98-200 Sieradz, ul. Polna 27, tel. (43) 822-62-20;

Zespół PK Woj. Ślaskiego, 42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 9;

RDLP W ŁODZI, 91-402 ŁÓDŹ, UL. J. MATEJKI16;

w Katowicach, 40-543 Katowice, ul. Huberta 43/45.

Oddział PTTK , Katowice,

punkty informacji turystycznej w Sieradzu,

u p. J .Parusela i A. Wowera z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z Katowic;

u p. M. Górala z ZPK Górnego Śląska,

w Centrum Inf. Chiropt. PAN w Krakowie.

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 52 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki