Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZAGÓRZYCKIE ŁĄKI - OBSZAR NATURA 2000

Zagórzyckie Łąki

Powierzchnia : 359.8 ha
Kod obszaru : PLH020053
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Ostoję stanowią porastające skarpę pradoliny Odry, w tym bardzo cenne pod względem przyrodniczym tzw. łąki trzęślicowe. Są to łąki bogate pod względem florystycznym (spotkać tu można m.in. trzęślicę modrą, przytulię północną, czarcikęs łąkowy, sierpik barwierski). Istnienie tego typu siedlisk możliwe jest dzięki prowadzonej na tych terenach ekstensywnej gospodarce kośnej i pastwiskowej. 
Jest to unikalne w skali Dolnego Śląska stanowisko higro- i termofilnych owadów (głównie motyli) i roślin łąkowych z którymi są one związane. Obszar jest szczególnie cenny ze względu na występowanie wielu gatunków ginących i zagrożonych oraz ze względu na dużą mozaikowość siedlisk. Na obszarze odnotowano występowanie sześciu siedlisk wpisanych do załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Niemal połowę powierzchni obszaru stanowią świeże łąki używane ekstensywnie. Innym siedliskiem, znajdującym się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, posiadającym wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze, są łąki świeże, szczególnie te ze stanowiskami rzadkich gatunków motyli. Ostoja stanowi jeden z nielicznych obszarów w zachodniej Polsce, gdzie występuje znacząca populacja przeplatki aurinii (150 – 200 osobników) oraz barczatki kataks (około 1000 osobników) i modraszka telejusa (około 500 osobników) – gatunków motyli znajdujących się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja znajduje się na terenie Wysoczyzny Rościsławiskiej, pomiędzy miejscowościami: Rataje, Prawików i Zagórzyce (w gminie Wołów) oraz Grodzanów (w gminie Brzeg Dolny). Całość leży na terenie powiatu wołowskiego w województwie dolnośląskim.
Ostoję charakteryzuje zróżnicowanie krajobrazu, znaczną część powierzchni terenu stanowią lasy oraz wody śródlądowe. Przygotowano tutaj kilka łowisk komercyjnych oraz sieć stawów Polskiego Związku Wędkarskiego. Ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię terenu zajętą przez lasy, ostoja i jej okolice są doskonałym miejscem nie tylko dla miłośników zbierania runa leśnego, ale też dla myśliwych. Jest to również doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej i poznania przy tej okazji historii regionu oraz podziwiania piękna otaczającej przyrody. Podczas wędrówki po Parku Dolina Jezierzycy turysta natrafi z pewnością na liczne ślady dawnych kultur. Wśród nich wartymi uwagi są: cmentarzyska w Dębnie i Wodnicy, osady kultury łużyckiej w Wodnicy i Krzydlinie Małej (sprzed ok. 2700 lat), Grodziska Kultury Łużyckiej w Kretowinach oraz grodzisko w zakolu Jezierzycy, datowane na IX-V w. p.n.e., na którym zbudowano kolejne grodzisko wczesnośredniowieczne pochodzące z IX-XI w. 
Również rzeka Odra jest doskonałym miejscem do uprawiania sportów wodnych, w tym tworzony jest szlak kajakowy (z 11 punktami przystankowymi). Ponadto, planowane jest stworzenie przystani w Lubiążu, Malczycach i Ścinawie. Ze względu na fakt, iż ostoja położona jest stosunkowo niedaleko Wrocławia, jest ona doskonałym miejscem na „weekendowe wypady za miasto”.
Wartymi zobaczenia są ponadto zabytkowe obiekty kultury materialnej znajdujące się w okolicach ostoi. Do najcenniejszych z nich należy znajdujący się w Lubiążu pocysterski zespół klasztorny. Na uwagę zasługują również wybudowany w Wołowie Zamek Piastowski i Ratusz oraz znajdujące się w Wołowie, Lubiążu i Pełczynie kościoły.
Dojazd: W okolice ostoi, dzięki bliskości miasta Wrocław, istnieje łatwy dojazd, zarówno własnym transportem, koleją (trasa Wrocław-Głogów-Zielona Góra), czy komunikacją autobusową.
Najbliższą miejscowości do której istnieje dogodny dojazd są Małczyce (dojechać można tutaj z: Wrocławia Głównego, Chojnowa, Legnicy, Żar, Węglińca/Lubania Śląskiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Görlitz). Koleją dojechać można z Wrocławia do Brzegu Dolnego. W Brzegu Dolnym czekają na turystów nowoczesne obiekty sportowe. Bazę noclegową zapewnia Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny w Wałach oraz w samym Brzegu: hala z zapleczem hotelowo-sportowym. Godne polecenia są szlaki rowerowe m.in. szlak "Dolina Środkowej Odry" na terenie miasta. Na amatorów ciszy i zieleni czeka rezerwat przyrody "Jodłowice" oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wały i oczywiście Nadodrzański Park Krajobrazowy. W przygotowaniu jest projektowany rezerwat przyrody " Pogolewskie źródliska.
Noclegi: walory przyrodnicze okolic, w których znajduje się ostoja, stanowią duży potencjał dla rozwoju agroturysytki, która zaczyna już być wykorzystywana przez okolicznych gospodarzy. Przykładem może być gospodarstwo agroturystyczne w pobliskim Lubiążu. Liczne hotele we Wrocławiu.

Zagrozenia :

Największym zagrożeniem dla istnienia ostoi jest zaprzestanie ekstensywnego użytkowania tych terenów (zaniechanie koszenia), co w efekcie skutkować będzie naturalnym procesem sukcesji lasu na tych terenach. Jednocześnie zagrożenie może stanowić zbyt intensywne użytkowanie tych terenów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

barczatka kataks     [bezkręgowiec ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
przeplatka maturna     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 
tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Gminne Centrum Informacji w Wołowie 
http://www.gci.wolow.pl/

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie 
http://www.wolow.pl/

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 39 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki