Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

ZACHODNIE POJEZIERZE KRZYWIŃSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Zachodnie Pojezierze Krzywińskie

Powierzchnia : 5494.8 ha
Kod obszaru : PLH300014
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Ostoja Zachodnie Pojezierze Krzywińskie położone jest na południowym krańcu Pojezierza Krzywińskiego. Obszar ten pokryty jest mozaiką pól uprawnych i łąk. Obszar ostoi jest bardzo cenny pod względem przyrodniczym. Odnotowano tutaj występowanie jedenastu rodzajów siedlisk (pokrywających 29,6% powierzchni. Szczególnie cenne są kompleksy łąk i torfowisk na kredzie jeziornej z bogatą roślinnością zasiedlającą jedynie tereny podmokłe, roślinnością porastającą tereny na skałach wapiennych oraz florą słonolubną. Oprócz walorów florystycznych (skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski, takich jak Szuwar kłocicowy, czy częściowo zabagnione mokre łąki), w Drzeczkowie stwierdzono także występowanie ńółwia błotnego (gatunku wymienionego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej). Gniazduje tutaj również wiele gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Obszar położony jest w całości na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (o powierzchni 71 425 ha, ustanowionego w roku 1998).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Krajobraz ostoi ukształtowany został kilkadziesiąt tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim. W wyniku działania lodowca powstał teren urozmaicony wzgórzami moreny dennej. Usytuowana jest ona w południowo zachodniej Polsce, w województwie Wielkopolskim (przy drodze Leszno-śrem). Na terenie obszaru znajduje się wiele polodowcowych jezior rynnowych, co sprzyja uprawianiu sportów wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing oraz wędkarstwo). W miejscowościach położonych nad wodami, wykształciła się dobra baza noclegowo-wypoczynkowa (liczne ośrodki wczasowe, plaże oraz kąpieliska). Oprócz wypoczynku związanego z wodą, w rejonie popularna jest turystyka rowerowa (spore obszary lasów i łąk, oraz leśnie ścieżki i bezdroża). Do dyspozycji turystów udostępniono wiele tras turystycznych. Popularne jest w tym rejonie również spędzanie wolnego czasu na siodle (znaleźć można w rejonie wiele stajni) W tereny ostoi zawitać każdy, kto szuka ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Każdy znajdzie coś dla siebie: czyste jeziora, malownicze krajobrazy, ostoje dzikiego ptactwa. Dość bogatą ofertę noclegową znaleźć można w okolicach jeziora łoniewskiego (można wynająć jeden z domków kempingowych, rozbić namiot na polu namiotowym, skorzystać z usług agroturystycznych, do dyspozycji w miejscowości jest również schronisko młodzieżowe), ale noclegi oferują praktycznie wszystkie miejscowości położone nad jeziorami. Dojazd możliwy jest komunikacją PKS z Leszna (http://www.pks-leszno.pl/pl/timetable/0/).

formy ochrony przyrody

Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Ostoja Żółwia Błotnego [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Największym zagrożeniem dla szczególnie cennych obszarów podmokłych, jest zmiana stosunków wodnych na tym terenie (obniżenie poziomu wód wywołane na przykład zabiegami osuszania, lub ingerencją człowieka w modyfikowanie funkcjonowania wód). Niebezpieczne staje się również zanieczyszczanie wód, spowodowane z jednej strony dość dużym ruchem turystycznym (gdzie często nie uwzględniane są potrzeby przyrody), jak również spływaniem z pól uprawnych nawozów sztucznych. Zanieczyszczenia takie prowadzą do przyspieszenia procesu eutrofizacji. Zaprzestanie koszenia i wypasu jest także potencjalnym zagrożeniem prowadzącym do procesu sukcesji wtórnej roślinności krzewiastej.

Siedliska

śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)*, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
żółw błotny     [gad ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 
ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk 
Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 
Fax.: (58) 323 32 03 
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

Nadleśnictwo Karczma Borowa, Leszno 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego, Poznań

Urząd Miasta i Gminy Osieczna 

Urząd Gminy Krzywiń (powiat kościański, województwo wielkopolskie) 

Urząd Gminy Krzemieniewo (powiat leszczyński, województwo wielkopolskie) 

Zakład Taksonomii Roślin Uniwersytetu Adama Mickiewicz, Poznań.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-06)
Wyświetleń: 28 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki