Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WZGÓRZA KRZYMOWSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wzgórza Krzymowskie

Powierzchnia : 1238.8 ha
Kod obszaru : PLH32_07
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje centralną część Puszczy Piaskowej – formacje leśne porastające morenowe Wzgórza Krzymowskie o urozmaiconej rzeźbie.
Ostoję porasta najlepiej zachowany na Pomorzu Zachodnim kompleks dąbrów (stare drzewostany chronione w rezerwacie Dąbrowa Krzymowska). Doskonałą reprezentatywnością cechują się ponadto kwaśne buczyny i lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Spośród zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występują tu pachnica dębowa i kozioróg dębosz, gatunki, których występowanie związane jest z rozkładającym się drewnem dębów. Te stanowiska są szczególnie cenne, gdyż są izolowane od głównego zasięgu występowania tych gatunków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi można dojechać koleją do Chojny (na trasie Kostrzyn-Szczecin) a dalej lokalnymi środkami transport. Jadąc samochodem kierujemy się albo na Chojnę albo na Cedynię a następnie do miejscowości Piaski – drogami lokalnymi z Chojny (na zachód) lub z Cedyni (na północ), w każdym przypadku ok. 10km.
Bazę noclegową stanowią hotele w Cedyni, Chojnie oraz gospodarstwo agroturystyczne. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta w Cedyni i w Chojnie. Te dwie miejscowości są głównymi centrami turystycznymi w okolicy.

Cedynia

  • Turystyka krajoznawcza: Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XIII/XIV w.; Klasztor cysterek z XIII w.; Śródmieście (Ratusz z I połowy XIX w., zabytkowe kamienice, stary młyn wodny z XIV w.); Muzeum Regionalne
  • Turystyka rowerowa: Cedyński Klub Rowerowy; szlak rowerowy Cedynia – Markocin; trasa rowerowa szlakiem zakonów rycerskich: templariuszy, joannitów i krzyżaków; familijny rajd nad jezioro Jelenin
  • Turystyka piesza: Szlak Wzgórz Morenowych; Szlak Pamięci Narodowej upamiętnia miejsca bitew ważne dla historii; Szlak Kulinarny; Szlak cysterski; Szlak templariuszy; Szlak krzyżacki; trasa turystyczna – szlak czerwony.

W Cedyni odbywają się uroczystości historyczne związane z obroną Odry i bitwą pod Cedynią, a także lokalne uroczystości związane z dożynkami gminnymi, nocą świętojańską itp.

Chojna:

  • Turystyka krajoznawcza: Stare Miasto (Kościół Mariacki; ratusz; Kościół p.w. Świętej Trójcy z XIV w.; mury obronne); ruiny gotyckiej kaplicy cmentarnej św. Gertrudy
  • Turystyka piesza: Szlak Nadodrzański; szlak joannitów; szlak krzyżacki
  • Turystyka rowerowa: Chojeński Klub Rowerowy; familijny rajd nad jezioro Jelenin; trasa rowerowa „Szlakiem budowli kamiennych i cmentarzy zapomnianych gminy Chojna”; trasa rowerowa „Szlakiem chojeńskich jezior”

formy ochrony przyrody

Cedyński Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Dąbrowa Krzymowska [ rezerwat przyrody ], 
Olszyny Ostrowskie [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Zagrożeniem dla pachnicy dębowej i kozioroga dębosza jest usuwanie starych drzew. Poza tym zagrożeniem jest również spadek poziomu wód podziemnych, który pośrednio może powodować również wymieranie dębów. Jako potencjalne zagrożenie można uznać rozbudowę bazy rekreacyjnej nad jeziorem Ostrów.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl; 
RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin, ul. Słowackiego; 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki