Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WYSOCZYZNA ELBLĄSKA - OBSZAR NATURA 2000

Wysoczyzna Elbląska

Powierzchnia : 2762.3 ha
Kod obszaru : pltmp090
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Rzadkie połączenie krajobrazu morskiego z krajobrazem wysoczyznowym nadaje temu skrawkowi ziemi szczególnego uroku. Zbocza Wysoczyzny wznoszą się na wysokość od 60 do 100 m, a najwyższy punkt znajduje się w okolicach wsi Milejewo (197 m n.p.m.). Jest tu wiele jarów i wąwozów o głębokości dochodzącej nawet do 60 m. Można spotkać tu potoki przypominające górskie strumyki, nadające terenom charakter obszarów górzystych. Rosną tu także typowo górskie rośliny: czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy, skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi i inne. Krajobraz można podziwiać z punktów widokowych: piękne krajobrazy między innymi Zalewu Wiślanego, Żuław i Mierzei Wiślanej. Jezioro "Drużno" ten ornitologiczny rezerwat przyrody położony w gminie Elbląg na Żuławach, zasługuje na szczególną uwagę. Spełnia on warunki międzynarodowej Konwencji z Ramsar i został utworzony w celu ochrony ptactwa wodno-błotnego. Wyróżniono tu ponad 100 gatunków ptaków gniazdujących. Należą do nich m.in.: perkozy, kaczki, błotniak stawowy, myszołów, gołębiarz, mewa śmieszka. Znaczna część tafli wody pokryta jest przez: grążel żółty, grzybień biały, grzybieńczyk wodny. Przez Jezioro Drużno prowadzi tor wodny Kanału Elbląskiego. Obszar Wzniesień leży na granicy północno- wschodniego zasięgu występowania buka oraz zachodniej granicy świerka. Buk, jako gatunek dominujący w zbiorowiskach roślinnych wzniesień, jest stosunkowo młody. Rozprzestrzenił się na skutek wycięcia lasu dębowego, który dominował na wysoczyźnie przed XVI w. świadkiem tamtych czasów jest m.in. pomnikowy dąb im. Jana Bażyńskiego należący do najstarszych i najgrubszych drzew w Polsce.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja leży w województwie warmińsko-mazurskim. Do Elbląga można dojechać drogą numer 7 z Gdańska oraz PKP i PKS. Do atrakcji turystycznych należą szlaki rowerowe. Można obejrzeć na trasie rowerowej kaskady na rzeczce Kumiela oraz najstarszy dąb w Kadynach. Trasa rowerowa obejmuje falistą wysoczyznę morenową, która jest pozostałością po lodowcu skandynawskim o powierzchni 380 km2, wznosząca się do 197 m. n.p.m. (Góra Milejewska). Miejscami opadająca stromymi krawędziami ku Żuławom, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Pokryta jest na znacznej przestrzeni lasami oraz pożłobiona głębokimi wąwozami erozyjnymi przez spływające we wszystkich kierunkach potoki. Cały teren wybitnie turystyczny, ze wzgórz piękne widoki. Prowadzi tędy wiele szlaków turystycznych, wśród których najbardziej znany to szlak Kopernikowski. Szczególnie cenny jest Kanał Elbląski - niesamowity zabytek XIX-wiecznej techniki. Jest to zespół pięciu pochylni umożliwiające pokonanie długość - 130km, różnica poziomów - 100m. Część drogi w pionie statki pokonują w śluzach i na szynach. Statki pływają po kanale od maja do września. Wycieczka statkiem zajmuje cały dzień. Tutaj też rozgrywają się też co roku wyścigi na dętkach Canal Trophy. Atrakcją jest też Jantar Express - kolejka wąskotorowa jeżdżąca po Żuławach. Tory są pozostałością wielkiej sieci kolei wąskotorowych, która rozciągała się na całych Żuławach. We Frombork warto odwiedzić obserwatorium i planetarium. Na terenie ostoi można przenocować w kwaterach myśliwskich oraz w ośrodkach w Krynicy Morskiej. Więcej informacji turystycznej można zdobyć w Elblągu w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej.

formy ochrony przyrody

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej [ rezerwat przyrody ], 
Buki Wysoczyzny Elbląskiej [ park krajobrazowy ], 
Kadyński Las [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, rozwój turystyki, rozbudowa ośrodków turystycznych poza zwartą zabudową, zanieczyszczanie terenów ostoi.

Siedliska

górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

kumak nizinny     [płaz ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
nocek duży     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

bezlist okrywkowy, 
rzepik szczeciniasty , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn 
tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 
e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl 

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej 
ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn 
tel.: 089/ 535-35-66, fax: 089/ 535-35-66 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 
tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59 
e-mail: dt@warmia.mazury.pl 

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Staromiejska 1, Olsztyn 
tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 
e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 30 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki