Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WRZOSOWISKA BORNEGO SULINOWA I OKONKA

Wrzosowiska Bornego-Sulinowa i Okonka

Powierzchnia : 6499.6 ha
Kod obszaru : pltmp297
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Obszar położony w większości w rejonie zachodniopomorskim oraz w wielkopolskim. Obejmuje tereny dawnych poligonów wojskowych "Borne-Sulinowo" i zlikwidowany poligon w Okonku. Ponadto, do terenu tego należą doliny rzek: Płytnicy i Piławy z ciągiem jezior oraz kompleksem ekosystemów typowych dla doliny rzecznej. Większość terenu stanowią rozległe przestrzenie bezleśne, porośnięte przez wrzosowiska i murawy napiaskowe. Jednakże, spotyka się również kompleksy leśne - głównie lasy sosnowe oraz łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Na obszarze zidentyfikowano występowanie 11 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, wśród których największe znaczenie mają wielkoobszarowe wrzosowiska - najlepiej zachowane na Pomorzu Zachodnim, jedne z kilku w Polsce (i jedyne możliwe do ochrony, gdyż inne są nadal intensywnie użytkowane jako poligony wojskowe). Ponadto jest to ważna ostoja zwierząt (łącznie 7 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), szczególnie cenny obszar dla bezkręgowców, m.in. chrząszczy wodnych, w tym bardzo rzadki pływak szerokobrzegi.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja zlokalizowana jest na terenie gminy Borne Sulinowo (powiat szczeciński, południowo-wschodnia części województwa zachodniopomorskiego) i na sąsiadującej z nią gminie Okonek (powiat złotowski, północna część województwa wielkopolskiego). Dojazd do miejscowości Okonek jest bardzo dogodny, gdyż przez teren ten przebiega trasa kolejowa Poznań-Kołobrzeg, poza tym miejscowość położona jest przy drodze krajowej nr S11 Bytom-Poznań-Kołobrzeg. Aby dostać się do Borne Sulinowo, najlepiej pojechać pociągiem do Szczecinka, a stamtąd udać się drogą lokalną na miejsce docelowe. Na terenie obu gmin jest dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna (w tym również liczne są oferty agroturystyczne). Tereny te posiadają duże możliwości rozwoju turystyki. Urozmaicony krajobraz, korzystne warunki klimatyczne, czyste jeziora, lasy sprzyjają rozwojowi różnych jej form, jak: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Z atrakcji przyrodniczych wartych zobaczenia nie sposób nie wymienić, największego w tym regionie jeziora Pile, jednych z największych w Europie wrzosowisk Kłomińskich czy malowniczych Zalewów Nadarzyckich - stanowiące istny raj dla miłośników spływów kajakowych. Liczne jeziora zachęcają do wędkowania i uprawiania sportów wodnych. Przez rejon ten przepływa rzeka Gwda z dopływami (Piława i Płytnica w gminie Borne-Sulinowo), zaś w gminie Okonek na Gwdzie, 3,5 km od miejscowości Podgaje znajduje się zbiornik wodny Grudna. Otoczenie akwenu jest wyjątkowe, stanowią je wysokie, urwiste miejscami skarpy, a wokół rozciągają się lasy iglasto - liściaste. Szczególnie interesującym szlakiem wodnym jest rzeka Piława. Wypływa z jeziora Komorze, przepływa na obszarze gminy przez siedem jezior i wspomniane Zalewy Nadarzyckie. Nad jej brzegami znajduje się część umocnień i bunkrów Wału Pomorskiego. Na terenie gminy Okonek można podziwiać można wiele ciekawych pomników przyrody. W miejscowości Ciosaniec znajduje się cenny użytek ekologiczny "Żurawinń. Obszar porośnięty jest trzcinami, żurawiną, stanowi ostoję ptaków prawnie chronionych z gatunku lęgowych. Można również aktywnie wypocząć, podziwiając piękno przyrody, wędrując ścieżką dydaktyczną pod nazwą "W Dolinie Pięciu Rzek". Ścieżka ta została przygotowana przez Nadleśnictwo Okonek, na jej trasie znajduje się 16 przystanków edukacyjnych wyposażonych w tablice poglądowe przybliżające turystom wiedzę o lesie. Atrakcyjności regionowi dodaje również specyficzna historia miast, jak np. przylegający do Borne-Sulinowo rozległy obszar poligonu z jedynymi w swoim rodzaju budowlami, czy pozostałości umocnień Wału Pomorskiego, stanowiące podstawę do coraz popularniejszej turystyki militarnej.

Zagrozenia :

Główne zagrożenia ostoi wynikają z zarastania wrzosowisk w wyniku naturalnych procesów sukcesji lub też zalesiania. Poza tym na jakość wód niekorzystny wpływ wywiera proces eutrofizacji jezior (czyli taki stan biologiczny jeziora, w którym następuje przesycenie substancjami pokarmowymi, co powoduje zbyt duże zużycie tlenu i prowadzi do zarastania płytkich jezior).

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Bliższych informacji można zasięgnąć: 
- w Borne Sulinowo w punkcie turystycznym na ul. Al. Niepodległości 5c oraz w Prywatnej Izbie Muzealnej na ul. Orla Białego 25 , jak również 
- w Urzędzie Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53 
Wojewódzki Konserwator Przyrody - Zachodniopomorski 
- w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Oddział Ochrony Przyrody, 
- u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Środowiska i Rolnictwa, 
- w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, 
- w Nadleśnictwie Borne Sulinowo, Nadleśnictwie Czarnogór 
- w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, 
- w Nadleśnictwie Okonek

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 38 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki