Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WRZOŚCE W BORACH DOLNOŚLĄSKICH - OBSZAR NATURA 2000

Wrzośce w Borach Dolnośląskich

Powierzchnia : 2210.8 ha
Kod obszaru : PLH08_34
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

nowy obszar konsultowany przez MŚ

Opis :

Ostoja jest enklawą zatwierdzonego Obszaru „Uroczyska Borów Dolnośląskich" – ogromnego kompleksu leśnego zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy, porastającego ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopionego. W granicach proponowanego obszaru stwierdzono występowanie dziewięciu siedlisk przyrodniczych. Do priorytetowych siedlisk leśnych należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe oraz bory bagienne. Znaczny udział posiadają tam bory wilgotne z udziałem wrzośca bagiennego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

W okolice ostoi dojedziemy samochodem, kierując się z Żar na południe, drogą krajową nr 27, następnie należy skręcić w prawo na miejscowość Piotrów. Można również z Żar pojechać drogą krajową nr 12 w kierunku miejscowości Trzebiel. Następnie lokalnymi drogami kierować się na południe do miejscowości Mieszków. Lokale gastronomiczne i nocleg znajdziemy w Trzebielu, w Lipinkach Łużyckich, bądź nieco dalej w Żarach. Najbliższe stacje znajdują w Trzebielu i w Żarach.

LIPINKI ŁUŻYCKIE
Turystyka krajoznawcza:

 • Trzy XVIII – wieczne dwory
 • Kościół z XIV wieku
 • Park krajobrazowy z XIX wieku

MIESZKÓW
Turystyka krajoznawcza:

 • dwór z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • czerwony szlak turystyczny (46,5 km)

TRZEBIEL
Turystyka krajoznawcza:

 • zamek z XV wieku,
 • szubienica z XVI wieku
 • pałac z XVI
 • stację kolejową z 1871 roku
 • hutę szkła
 • kopalnię węgla brunatnego z XIX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • niebieski szlak turystyczny (33,6 km)

formy ochrony przyrody

Wrzosiec [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem są zmiany stosunków wodnych i przesuszanie siedlisk wilgotnych oraz bagien.

Siedliska

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea, 
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), 
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

kumak nizinny     [płaz ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://gorzow.rdos.gov.pl, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 28 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki