Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WOLNOŚĆ I JEZIORA CHOJNICKIE - OBSZAR NATURA 2000

Wolność i Jeziora Chojnickie

Powierzchnia : 4485.7 ha
Kod obszaru : pltmp537
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Las Wolność, to wyspa buczyn w borowym krajobrazie sandrowym. Unikat stanowią stanowiska jelonka rogacza i kozioroga dobosza. W swojej zachodniej części ostoja obejmuje dwie, łączące się rynny polodowcowe. Rynna północna wypełniona jest torfami, na których wykształciły się bory i brzeziny bagienne, a część terenu została zajęta przez łąki. Rynna południowa zajęta jest przez ciąg jezior, wśród których znajduje się m. in. bardzo dobrze zachowane, lobeliowe Jezioro Kryształowe, z populacją elizmy wodnej (jej stanowiska wyznaczają południową granicę zasięgu tego gatunku). W pobliżu szosy Chojnice-Bytów, w przedłużeniach wymienionych wyżej rynien, znajdują się kolejne, cenne jeziora: Sporackie (lobeliowe, rezerwat przyrody), Bardze Małe (lobeliowe dystrofizujące się, rezerwat przyrody) i Bardze Duże (mezotroficzne ramienicowe). Wschodnia część ostoi to dolina cieku Czerwona Struga, który na tym odcinku przebiera charakter rzeki włosienicznikowej. Nad strugą wykształciły się niewielkie, ale ładne płaty łęgów.
Obszar jest ważny dla zachowania regionalnych zasobów borów bagiennych, tu wykształconych w nietypowej lokalizacji - w dolinie rzecznej. Bardzo liczna, jak na tak mały obszar, populacja bobra. Stanowiska zalotki większej. W sumie siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej pokrywają prawie jedną trzecią obszaru terenu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ostoję stanowi kompleks siedlisk przyrodniczych typowy dla rynien jeziornych oligotroficznego krajobrazu sandrowego. Charakteryzuje się wybitnym skupieniem cennych ekosystemów wodnych i bagiennych w krajobrazie Borów Tucholskich. Na obszarze znajdują się trzy jeziora lobeliowe (dwa z nich są chronione jako rezerwaty, w trzecim znajduje się stanowisko elismy wodnej); jeziora ramienicowe i eutroficzne. 
Osada Wolność znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się kilka pomników przyrody. Teren osady otacza "Las Wolność", a na północ, nad jeziorem znajduje się Wzgórze Wolność (206 m n.p.m.) będące najwyższym wzniesieniem najbliższej okolicy. Teren osady to wzniesienia morenowe pokryte przeważnie lasami bukowymi Krajobraz podziwiać można ze znajdującego się na terenie leśnictwa „Wolność” punktu widokowego pod nazwą „Wzgórze Wolności”.
Omawiana ostoja położona jest w bliskim pobliżu Zaborskiego Parku Krajobrazowego (przy jego zachodniej granicy). Rejony ostoi są terenami turystycznymi – wykształciła się więc tutaj bogata baza turystyczna. Do ostoi istnieje również dogodny dojazd komunikacją PKS.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie). 
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Siedliska

jeziora lobeliowe , 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
dąbrowy acidofilne, 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
jelonek rogacz     [bezkręgowiec ]
kozioróg dębosz     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

elisma wodna, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 
ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk 
Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 
Fax.: (58) 323 32 03 
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 36 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki