Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WODNY DÓŁ - OBSZAR NATURA 2000

Wodny Dół

Powierzchnia : 188.4 ha
Kod obszaru : PLH060026
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar o powierzchni 186,0 ha, leżący na wysokości 250 m n.p.m. obejmuje głęboko wcięte (do 85 m) wąwozy i doliny lessowe, porośnięte lasem. Występują tu zespoły grądu kontynentalnego wykazujące dużą zmienność siedliskową, która związana jest z silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. na rozległych wypłaszczeniach wierzchowinowych i na zboczach wąwozów, podzespół typowy grądu subkontynentalnego, w głębszych rozcięciach erozyjnych o szerszym dnie występuje wilgotny grąd subkontynentalny. Niewielką powierzchnię zajmuje grąd wysoki. Największą osobliwością florystyczną tego obiektu jest cieszynianka wiosenna - rzadki gatunek karpacki, mający w Polsce północno-wschodnią granicę zasięgu. Siedliska leśne zajmują 98% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 1%, a siedliska rolnicze - 1% powierzchni. Na terenie ostoi występuje 1 siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz Notowano tu 6 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Krasnystaw:
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów: Chmielaki Krasnostawskie, Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.
Izbica:
Agroturystyka: gospodarstwo agroturystycze u Wojtka, gospodarstwo agroturystyczne Pilarczyk, grzybiarstwo, wędkarstwo.
Krasnystaw: PTTK w Zamościu, Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu
Ostoja leży na Wyżynie Lubelskiej i obejmuje wschodnią część uroczyska Gilimówka na terenie rezerwatu przyrody "Wodny Dół" (186 ha, 1996). Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi. Można tu dojechać od strony Krasnegostawu, drogą nr. 842, 13 km na zachód do miejscowości Niemienice. Szukając noclegów turyści korzystać mogą z gospodarstw agroturystycznych. Informacje turystyczne: w lubelskim oddziale PTTK oraz w RDLP w Lublinie, i Nadleśnictwie Krasnystaw, które sprawują nadzór nad obszarem. 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody

Wodny Dół [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się sąsiedztwo z polami, co umożliwia spływ zanieczyszczeń wielkopowierzchniowych oraz wnikanie gatunków łąkowych i synantropijnych, poza tym: nagłe i silne zjawiska atmosferyczne (wiatr, okiść), erozja wodna, gradacja szkodników.

Siedliska

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- RDLP w Lublinie, 20-950 
Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 1, tel. (082) 576 28 81. 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, 
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, 
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
- PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl. 
- Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 30 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki