Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI

Wisłok Środkowy z Dopływami

Powierzchnia : 1065.3 ha
Kod obszaru : PLH18_21
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje rzekę Wisłok od zbiornika Besko do Rzeszowa wraz ze Stobnicą od mostu w miejscowości Domaradz. W miejscowości Besko (poniżej zbiornika) rzeka opuszcza górską część zlewni i wpływa w rozległy i płaski obszar Dołów Jasielsko-Sanockich - podgórski fragment zlewni. W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera. Jest to miejsce występowania także innych, ważnych gatunków: ryby - brzana, brzana peloponeska, świnka, głowacz pręgopłetwy, lipień, rośliny: czosnek kątowaty, zimowit jesienny, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek wyniosły, cebulica dwulistna.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Krosno:
„Karpackie Klimaty” w Krośnie, Dom Wójtowski, Letnie Koncerty Organowe, Kamienica Wójtowska, Kamienica Portiusa, Mury Obronne, Bazylika Farna, Kościół OO. Franciszkanów, Kościół OO. Franciszkanów, Kościół św. Wojciecha, Stary Cmentarz ul. Krakowska, Gmach Sądu. Plenery malarskie, rajdy samochodowe, Świetlne Miasto, Hotele: Bengol, Game Sport, Krosno Nafta, Portius i inne. Gastronomia: restauracje i bary.
Jedlicze, Dukla, Krosno: PTTK Krosno, Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli
Obszar położony w powiatach Krosno, Strzyżów, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Leżajsk. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną drogą E40 lub koleją linii Kraków – Medyka.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Walory przyrodnicze ostoi dotyczą wielu komponentów środowiska. W dolinach omawianych rzek występują bardzo cenne kompleksy łąk. Rzeka jest istotną ostoją ryb – szczególnie cenna dla 10% krajowej populacji kiełbia Kesslera. W lasach łęgowych licznie występują gatunki chronione. Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o wspaniałe podgórskie tereny wypoczynkowe oraz ciekawą historię. Znajduje się tutaj wiele zabytków kultury: w Krośnie – kościół parafialny z XVI w. i klasztor Franciszkanów z XV-XVII w, w Odrzykoniu – ruiny zamku, w Czudecu – kościół z 1713 r., w Boguchwale - kościół z XVII w. i dwór z 1736 r., w Rzeszowie – klasztor Bernardynów, Pijarów i zamek bastionowy z XVII w, w Łańcucie – rezydencja Lubomirskich i Potockich w pięknym parku z XVII w. Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach np. w Krośnie, Przeworsku, Łańcucie, Rzeszowie, w pensjonatach czy gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zalicza się zaburzenie naturalnego reżimu przepływów Sanu związane z kaskadą zbiorników Solina - Myczkowce, eksploatacja kruszywa, zanieczyszczenia wód, regulowanie koryt rzecznych szybkie odprowadzenie wód, pobory wód, fragmentacja rzeki poprzez infrastrukturę energetyczną przeciwpowodziową, zabudowa, zaśmiecanie, zmiana użytkowania łąk, zmiana sposobu uprawy, wypalanie, kłusownictwo.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

boleń     [ryba ]
brzanka     [ryba ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
kiełb białopłetwy     [ryba ]
kiełb Kesslera     [ryba ]
koza     [ryba ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
różanka     [ryba ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; 
- Starostwa Powiatowe: Krosno, Strzyżów, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Leżajsk; 
- RZGW Kraków; Czarnorzecko ? Strzyżowski Park Krajobrazowy; 
- Oddział PTTK w Rzeszowie; 
- Instytut Ochrony Przyrody PAN 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
- Transgraniczna Informacja Turystyczna, ul. Trakt Węgierski 26a, 38-450 Dukla 
tel/fax 013 4335616, e-mail: tit@dukla.pl 
- PTTK oddział w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 9 Tel.: (013) 43 211 75; 
Fax.: (013) 43 212 58; e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl 
- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-09)
Wyświetleń: 34 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki