Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WIĄZOGÓRA - OBSZAR NATURA 2000

Wiązogóra

Powierzchnia : 489.5 ha
Kod obszaru : PLH32_20
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar zajmuje powierzchnię prawie 490 ha. Na jego terenie znajduje się 12 kompleksów roślinności , które obejmują torfowiska przejściowe, wysokie, brzeziny bagienne oraz jeziora dystroficzne. W większości, krajobraz między mokradłami pokrywają suboceaniczne bory sosnowe. Występuje tu bogaty zestaw torfowiskowych gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków chronionych oraz zagrożonych w skali krajowej lub regionalnej. W skali lokalnej znajduje się tu najbogatszy zespół awifauny. „Wiązogóra” to także najważniejszy obszar lęgowy płazów.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

„Wiązogóra” położona jest w sąsiedztwie miejscowości Strzekęcino, Niedalino, Świeszyno. W pobliżu przebiegają drogi: wojewódzka nar 167 z Koszalina przez Świeszyno, Strzekęcino i Niedalino z Tychowem oraz nr 168z Niedalina do Wyszewa.. Występują tu duże kompleksy leśne, bogate w zwierzynę łowną i runo leśne. Turystów przyciągają trzy piękne jeziora: Hajka, Czarne i Niedalińskie, ciekawy, zróżnicowany krajobraz oraz malowniczo wijąca się rzeka Radew. Przez gminę Świeszyno (zachodnią granicę i południową część) przepływa rzeka Radew, którą przebiega szlak kajakowy. Przez lasy położone w południowej części prowadzą szlaki turystyczne (2 po obu brzegach rzeki Radew). W okolicy znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych, m.in. : park i ślady ognisk średniowiecznych oraz pozostałości grodu warownego w miejscowości Bardzlino, osada kultury pomorskiej z cmentarzyskiem ciałopalnym z późnego okresu lateńskiego i XV-wieczny kościół gotycki w miejscowości Konikowo, ślady ognisk późnośredniowiecznych oraz park w stylu angielskim w Zegrzu Pomorskim. We wsi Niedalino znajdują się zabytkowe obiekty: elektrownia wodna i młyn wodny, w miejscowościach Mierzym i Sieranie- parki w stylu angielskim. W miejscowości Strzekęcino znajduje się zabytkowy zespół pałacowy - pałace Biały i Bursztynowy, które stanowią jednocześnie bazę noclegowo-gastronomiczną.

Zagrozenia :

Stanowić je mogą zmiany klimatyczne i spadek poziomu wód gruntowych. Poza tym, inwazja czeremchy amerykańskiej i świerku pospolitego.

Siedliska

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

dzięcioł czarny     [ptak ]
lelek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin 
tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-10)
Wyświetleń: 34 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki