Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WARNIE BAGNO - OBSZAR NATURA 2000

Warnie Bagno

Powierzchnia : 564.7 ha
Kod obszaru : PLH320047
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 1008,0 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH32_30.

Opis :

Warnie Bagno, położone na Równinie Białogrodzkiej, to obszar znajdujący się w obniżeniu moreny dennej. Dawniej obniżenie to wypełnione było jednym z największych kopułowych torfowisk wysokich na Pomorzu. Obecnie jest ono w 90% wyeksploatowane, a krajobraz zdominowany jest przez rozległe potorfia w różnych stadiach regeneracji. Gdzieniegdzie zachowały się jeszcze lustra otwartej wody (dwa zarastające jeziorka dystroficzne,). Grzędy pomiędzy potorfiami porośnięte są przez bór bagienny. Jest to teren bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym, gdyż ponad 90 % jego powierzchni zajmują siedliska z załącznika I Dyrektywy siedliskowej (z czego znaczną cześć stanowią bory i lasy bagienne). Do najciekawszych fragmentów Warniego Bagna należy zachowana kopuła torfowiska wysokiego, która uniknęła eksploatacji. Porośnięta jest ona mszarem z udziałem wrzośca bagiennego (jest to jedno z największych i najlepiej zachowanych stanowisk tego gatunku). Mszary wypierane są powoli przez sosnę. W granicach złoża torfowego znajdują się niewielkie wzniesienia mineralne porośnięte lasem z przewagą buka (kwaśne buczyny). Północną część ostoi zajmuje Rezerwat Przyrody Wierzchomińskie Bagno, który ma na celu ochronę naturalnego śródleśnego jeziora dystroficznego (otoczone jest przez dobrze zachowane pło mszarowe, które zarasta jezioro), jak również fragmentów otaczającego go torfowiska. Tutaj również występują mszary z typowymi gatunkami torfowiskowymi, oraz niewielkie fragmenty mszarów z wrzoścem. Część ostoi nie objęta ochroną rezerwatową stanowi interesujący kompleks roślinności mszarnej w potorfiach oraz boru bagiennego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja obejmuje podmokłe, niedostępne, dziewicze obszary, odizolowane lasem od siedlisk ludzkich. Warnie Bagno położone jest 16 km na zachód od Koszalina i 11 km od brzegu morskiego. Dojechać w okolice ostoi możemy koleją do Koszalina lub Lasek Koszalińskich skąd następnie PKS-em dotrzemy w wybrane miejsce. Do północnej części ostoi dojechać można na przykład PKS-em z Koszalina do Wierzchomina. Nocleg można znaleźć w gospodarstwa agroturystyczne znajdujących się w okolicznych miejscowościach: Smolne Kraśnik Koszaliński, Będzino, Popowo, Komory. Posiłek można zjeść w okolicznym barze czy restauracji.
Jest to jedno z najdzikszych miejsc w tej części województwa. Można tu wędrować godzinami, odnajdując coraz to nowe zakątki. Oprócz walorów przyrodniczych, w pobliskim Biesiakierzu można zobaczyć znajdujące się w rejestrze zabytków pałac i park dworski. Głównym centrum turystyczny okolicy jest Koszalin:

  • Turystyka krajoznawcza: fragmenty murów obronnych z ok. 1320; Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP; Domek Kata z XV w; Kościół św. Józefa Oblubieńca; Kaplica św. Gertrudy; cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (dawny kościół zamkowy); Pałac Młynarza i młyn z XIX w; Pałac Ślubów; zespół budynków Poczty Głównej; zabytkowe domy; stacja kolejki wąskotorowej;
  • Turystyka piesza: Park Miejski im. Książąt Pomorskich; Góra Chełmska z wieżą widokową; aleja dębów; „Pęta Tatrzańska” prowadząca wśród wzgórz morenowych (szlak żółty, 15 km,), szlak czerwony im. Józefa Chrząszczyńskiego wiodący nad Jezioro Lubiatowskie; „Szlak Porwanego Księcia” (szlak niebieski, 12 km); Szlak Nadmorski (czerwony) dł. 39 km – jest to część szlaku międzynarodowego, przebiega wzdłuż pasa nadmorskich wydm i jezior przybrzeżnych oraz plażami Bałtyku; Szlak 'Kamieni Granicznych' (zielony) dł. 12 km – szlak nie jest przejezdny dla rowerów; Szlak Doliny Radwi im.Tadeusza Brzezińskiego (zielony) dł. 35 km – szlak jest trudno dostępny dla rowerów.
  • Turystyka rowerowa: szlak od Koszalina do Mielna; Szlak łącznikowy (zielony) - dł. 13 km; Szlak Gotów (zielony) – dł. 20 km; Szlak Nadmorski (czerwony) dł. 45 km; Szlak „Trasa Słoneczna” (czerwony) dł. 52 km; Szlak Pałaców (niebieski) dł. 75 km.
  • Turystyka aktywna: Park Linowy„Trollandia”; tor kartingowy; „Sportowa Dolina” -centrum rekreacyjno – sportowe.

formy ochrony przyrody

Wierzchomińskie Bagno [ rezerwat przyrody ], 
Warnie Bagno [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Torfowisko to zagrożone jest z jednej strony działalnością człowieka, który osusza tereny torfowiska i jeziora, ale jednocześnie niebezpieczeństwo jest związane z naturalnymi procesami sukcesji (sosna zarasta mszary wrzoścowe).

Siedliska

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

zalotka większa     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-10)
Wyświetleń: 30 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki