Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

WAŁY - OBSZAR NATURA 2000

Wały

Powierzchnia : 9.3 ha
Kod obszaru : PLH120017
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar położony na wyżynie lessowej, na stromym zboczu o wystawie południowo-zachodniej, wśród pól uprawnych, leży na wysokości od 290 do 320 m npm. W podłożu znajdują się margle kredowe przykryte warstwą nieciągłą wapieni trzeciorzędowych. Na powierzchni odsłania się less pochodzenia eolicznego i wodnego, a miejscami gliny i piaski. Gdzieniegdzie spotyka się wychodnie margla kredowego. 
Obszar porastają murawy i zarośla kserotermiczne oraz płat lasu na siedlisku grądowym. Występuje tu jedna z dwóch największych w Polsce populacji dziewięćsiłu popłocholistnego. Siedliska rolnicze zajmują 100% obszaru. Na obszarze występują 2 typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znaczną część obszaru pokrywają murawy kserotermiczne z bogatymi populacjami storczykowatych - siedlisko priorytetowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży około 15 km na wschód od Miechowa. Można tu dojechać drogą nr. 769 do Racławic, a następnie drogą lokalną na północ do miejscowości Dosłońce. Obszar leży na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (57 080 ha; 1995) w granicach rezerwatu przyrody Wały (5,82 ha; 1957). 
Turystyka przyrodnicza: Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi. 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Słomnikach oraz gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Wały [ rezerwat przyrody ], 
Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zarastanie muraw przez drzewa i krzewy oraz próby zalesienia.

Siedliska

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych, 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

dziewięćsił popłocholistny , 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. 
Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków www.mot.krakow.pl 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Miechów 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; 
Wydz. Środ. i Roln. Małopolskiego UW; 
IOP PAN 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-05-10)
Wyświetleń: 34 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki