Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA ZŁOTOWSKIE - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Złotowskie

Powierzchnia : 518.2 ha
Kod obszaru : pltmp084
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Uroczyska Złotowskie są terenem bogatym w lasy, przy czym można w nich spotkać ponad 200-letnie drzewostany. Znajdują się tu liczne jeziora: śródleśne Borówno , jezioro Wierzchołek z unikatowym torfowiskiem źródliskowym, na którym wciąż przebiega akumulacja trawertynów (tzw. martwicy wapiennej), a także doskonale zachowane jeziorko dystroficzne Mały Smólsk. Na północnym brzegu jeziora Kujan Mały, w południowej części obszaru, położony jest stary park w Kujanie - siedlisko wielu saproksylobiontycznych chrząszczy, m.in. pachnicy dębowej. 7 stanowisk pachnicy stwierdzono również w głównym, "leśnym" kompleksie dąbrów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest około 8 km na północny wschód od miasta Złotów, usytuowanego przy linii kolejowej Tczew – Küstrin Kietz. Można więc dojechać pociągiem do Chojnic czy Piły, a z nich do innych większych miast w Polsce. Ze Złotowa do Uroczyska Złotowskiego należy wybrać się drogą wojewódzką nr 189.
Nad należącym do obszaru jeziorem Borówno znajduje się miejscowość Kujan w gminie Zakrzewo. Od lat stanowi letnisko tak dla mieszkańców powiatu, jak też przybywających tu z całego kraju turystów. Mogą oni znaleźć wspaniałe miejsce odpoczynku i noclegu w Grudnej, Stawnicy czy Drożyskach Małych. Nie brakuje tu także coraz popularniejszych gospodarstw agroturystycznych.
Dużą atrakcją jest możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzekami: Gwdą, Rurzycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie spływy zapewniają przede wszystkim przepiękne widoki dzikiej przyrody.
Wartą polecenia jest wycieczka w okolice Czarciego Stawu, gdzie zobaczyć można rzadko występującą w naszym kraju roślinność stepową. Będąc tu, nie można również nie wybrać się do rezerwatu "Kozie Brody" w gminie Złotów oraz do Szwajcarii Kielpińskiej.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
dąbrowy acidofilne, 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 38 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki