Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA W LASACH STEPNICKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska w Lasach Stepnickich

Powierzchnia : 2749.7 ha
Kod obszaru : PLH320033
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar leży w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej. Obejmuje obszar trzech sąsiadujących rezerwatów przyrody (zajmujących w sumie prawie połowę ostoi) oraz tereny leśne i łąki pomiędzy nimi. Rezerwat leśno-torfowiskowy "Olszanka" jest kopułowym torfowiskiem wysokim typu bałtyckiego. Torfowisko to należy do najbardziej interesujących utworów tego rodzaju, zarówno ze względu na swoją genezę, układ stratygraficzny złoża jak i charakterystyczną fizjografię oraz strefowość obecnie występujących zbiorowisk roślinnych. Rezerwat torfowiskowy "Wilcze Uroczysko" jest rozległym kompleksem torfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego na terasie nadzalewowej, uformowanej, przez kopułowe torfowisko wysokie między dopływami Odry - rzeką Krępą i Gowienicą. Rezerwat leśny "Uroczysko Święta" stanowi fragment rozległego kompleksu torfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego.
Obszar jest ważny ze względu na ochronę torfowisk wysokich, lasów łęgowych i borów bagiennych. Występują tu bardzo dobrze zachowane, typowe dla Pomorza olsy i łęgi jesionowo - olszowe a także bory bagienne. Występuje tu 28 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I dyrektywy Ptasiej. Jest to jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk długosza królewskiego. Obszar w znacznej większości (prawie 65%) jest pokryty przez lasy liściaste, ponad jedną czwartą obszaru stanowią obszary podmokłe porosłe roślinnością (torfowiska, bagna, roślinność nadbrzeżna, młaki), łąki i zarośla (10%).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi dojedziemy drogą krajową nr 6 jadąc na zachód. Następnie należy zjechać na obwodnicę Goleniowa (południowy-zachód), skręcić na zachód na drogę wojewódzką nr 113 do Bolesławca (ok. 13 km) i dalej 2 km do Świętej. Koleją lub PKS – em dojedziemy do Goleniowa. W pobliże ostoi dostać się można również samolotem. Działa tu Port Lotniczy Szczecin – Goleniów im. NSZZ Solidarność (loty do i z: Warszawy, Londynu, Oslo, Dublina, Edynburgu).
Baza noclegowa jest dobrze rozwinięta: hotele i zajazdy w Goleniowie, hotele w Kikorzu i Maciejewie i innych pobliskich miejscowościach. Do dyspozycji przyjezdnych są też pokoje gościnne w kwaterach prywatnych i pole namiotowe w Kątach. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta szczególnie w Goleniowie (restauracje, puby, bary, pizzerie, kawiarnie).
Na obszarze i w okolicach, poza wspaniałą przyrodą trzech rezerwatów warto zwiedzić zabytki kultury i podziwiać piękno krajobrazu. Głównym centrum turystycznym znajdującym się w pobliżu ostoi jest:

Goleniów:

  • Turystyka krajoznawcza: mury miejskie; XVI – wieczna, gotycka Brama Wolińska; kościół Farny św. Katarzyny; spichlerz (z XVIII w); fundamenty kościoła św. Jerzego, kamień pojednania, budynek poczty z XIX w. w stylu neogotyckim, planty.
  • Turystyka piesza: Miejski Szlak Turystyczny; Szlak Borów Goleniowskich - szlak pieszy PTTK – zielony, trasa: Goleniów - Krzewno - Łęsko - Pucko - Kliniska Wielkie. Długosć: 17,1 km; Szlak Anny Jagielonki - szlak pieszy PTTK – niebieski, trasa: Szczecin Załom PKP - Kliniska Wielkie - Pucko - Strumiany - Sowno - Cisewo - Grzędzice-Maj±tek - Grzędzice - Stargard Szczeciński PKP. Długość: 35,2 km. (Może być też szlakiem rowerowym).
  • Turystyka rowerowa: Rowerowe szlaki sentymentalne po starych cmentarzach gminy Goleniów; Szlak rowerowy czerwony, trasa: Goleniów - Marszewo - Imno - Mosty - Danowo - Budno – Goleniów; długość: 26.5 km; Szlak rowerowy zielony, trasa: Goleniów - Żdżary - Łaniewo - Krępsko - Miękowo - Żółwia Błoć - Niewiadowo - Glewice - stacja PKP Mosty - Burowo – Mosty; długość: 45 km; Szlak rowerowy niebieski, trasa: Goleniów - Góra Lotnika - Łęsko - Lipa "Anna" - Kliniska - Rurzyca – Goleniów, długość: 31 km; Szlak rowerowy czarny, trasa: Modrzewie - Bolesławice – Święta; długość: 12 km.
  • Turystyka kajakowa: spływ kajakowy po rzece Inie „Meandry Iny” trasą: Bącznik - Zabrodzie - Goleniów - Modrzewie - Bolesławice - Inoujście – Lubczyna. Długość: 34 km. Zorganizowaniem spływu (wypożyczenie i dowóz kajaków w wyznaczone miejsce) zajmuje się Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportu, (Ośrodek Wodny Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu w Lubczynie).
  • Turystyka aktywna: doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą: liczne rzeki, jeziora, niedaleko do Odry, Jeziora Dąbie i Wielkiego Zalewu; kino i galerie; sportowe imprezy cykliczne i okolicznościowe.

Zagrozenia :

Wskutek działalności Zakładów Chemicznych Police pogorszył się znacznie stan zdrowotny drzew. Część z nich uległa całkowitej degradacji. Kolejne zagrożenia związane jest ze składowaniem mazi i urobku z wydobywanego z toru wodnego na Zalewie Szczecińskim. Problem stanowią również przeprowadzone melioracje i wycinka drzew, szczególnie starych, w których mogą nawet gniazdować bieliki.
Inne poważne zagrożenia dla obszaru to: plądrowanie stanowisk roślin, polowania i wędkarstwo.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl 
Centrum Informacji Turystycznej w Goleniowie, http://turystyka.goleniow.pl, email: cit@turystyka.goleniow.pl 
Goleniowska Organizacja Turystyczna, http://turystyka.goleniow.pl, email: got@turystyka.goleniow.pl 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 31 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki