Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA PUSZCZY ZIELONKI - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Puszczy Zielonki

Powierzchnia : 1238.3 ha
Kod obszaru : PLH30_36
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Na Uroczyska Puszczy Zielonka składa się 5 wybranych fragmentów Puszczy Zielonka. Na terenie trzech z nich znajdują się jeziora. W 1993 roku został tutaj utworzony Park Krajobrazowy. Przez jego teren przepływają rzeki: Warta, Trojanka (Goślinka) i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce, zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest około 10 km na północny wschód od Poznania, dlatego najłatwiej kierować się bezpośrednio z tego właśnie miasta. O miejsce noclegu także nie jest trudno. Możemy skorzystać z ofert usługowych Poznania, ale znajdziemy także bogatą bazę noclegową i gastronomiczną w jeszcze bliższych okolicach Puszczy Zielonki (Czerwonak, Kiszków, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz). 
Turystyka rowerowa:
Aby umożliwić turystom atrakcyjną, przysparzającą sił fizycznych i psychicznych wędrówkę, wytyczono w Puszczy Zielonka szlaki rowerowe. Ważnym walorem tras rowerowych jest prowadzenie ich bardzo malowniczymi drogami, głównie gruntowymi, w większości nieprzewidzianymi dla ruchu samochodowego lub o małym jego natężeniu.
Wyróżnia się 2 pierścienie szlaków rowerowych:

  • Duży Pierścień Rowerowy o długości 51, 7km ( Czerwonak- Dąbrówka Kościelna, Niedźwiedziny, Sławica, Brzeźno, Pacholewo i Uchorowo). W Starczanowie łączy się z Małym Pierścieniem Rowerowym.
  • Mały Pierścień Rowerowy o długości 35,4 km. Murowanej Goślina- Kamińsko- Zielonka-Głęboczek- Wojnowo- Długa Goślina- Kąty- Murowana Goślina).

Pierścienie rowerowe uzupełnione są dwunastoma trasami łącznikowym (promienistymi).
Znajduje się tu również Cysterski Szlak Rowerowy o długości 143 km. ( Poznań - Wierzenica - Owińska, Kamińsko – Zielonka - Dąbrówka Kościelna – Rejowiec – Antoniewo – Skoki – Lechlin – Wiatrowo – Wągrowiec - Tarnowo Pałuckie – Łekno – Bracholin – Mieścisko – Budziejewko – Dąbrówka Kościelna), oficjalnie udostępniony 7.10.2007 r. w Dąbrówce Kościelnej, podczas inaugurującego Rajdu Cysterskiego z udziałem władz samorządowych, kościelnych i rzeszy miłośników dwukołowców. Jest pierwszym w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej. Od 2007 roku rajd odbywa się tu corocznie.
Inne atrakcje:
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”- jest to ciekawy projekt przygotowany pod kątem turystyki samochodowej. Pętla obejmująca dziewięć drewnianych kościołów, przebiegająca wokół puszczy, licząc ok. 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania długość całej trasy wynosi około 110 km. Szlak pozwala na zapoznanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej. Wędrując po nim można poczuć jak w dawnych czasach bliskie było współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym (lasem), jak bezpośredni był związek między kulturą a naturą, bowiem szlak kościołów drewnianych prowadzonych jest wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna.

formy ochrony przyrody

Puszcza Zielonka [ park krajobrazowy ], 
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej [ rezerwat przyrody ], 
Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko [ rezerwat przyrody ], 
Żywiec Dziewięciolistny [ rezerwat przyrody ], 
Jezioro Czarne [ rezerwat przyrody ], 
Jezioro Pławno [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

bliskość aglomeracji poznańskiej

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*, 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72) 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 55 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki