Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA LASÓW STRZELECKICH - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Lasów Strzeleckich

Powierzchnia : 3598.6 ha
Kod obszaru : PLH06_55
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar ostoi położony jest w południowej części Obniżenia Dubienki w sąsiedztwie doliny Bugu, obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty kompleksu leśnego Lasów Strzeleckich wraz z przylegającymi terenami łąkowymi. Obszar składa się z dwóch części. Mniejszej o pow. 497 ha w północnej części kompleksu obejmującej również fragment łąk w doliny rzeki Wełnianki. Druga część ostoi, znacznie większa (pow. 3080 ha), obejmuje południowo-zachodni fragment kompleksu leśnego z sąsiadującymi obszarami łąkowymi w dolinie rzeki Ubrodownicy. Znaczną powierzchnię obszaru zajmują grądy subkontynentane w odmianie wołyńskiej z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych nawiązujące do ciepłolubnych dąbrów m. in. z masowym udziałem
miodownika melisowatego. Wilgotniejsze miejsca charakteryzują się powszechnym występowaniem jarzmianki większej i ciemiężycy zielonej.
Obszar został wyznaczony w celu ochrony bardzo licznych populacji przeplatki maturny i czerwończyka fioletka oraz typowo wykształconych grądów subkontynentalnych w odmianie wołyńskiej. Stwierdzono tu jedno z nielicznych stanowisk zagłębia bruzdkowanego w województwie lubelskim oraz dość liczne populacje rozrodcze mopka i nocka Bechsteina. W płatach ciepłolubnych dąbrów występują populacje obuwika pospolitego i dzwonecznika wonnego. Na terenie ostoi występuje 13 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 7 gatunków bezkręgowców i 3 gatunki roslin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

W pobliże ostoi można dojechać drogą nr 844 z Chełmna do Raciborowic lub drogą nr 816 do miejscowości Matcze. Miastem, które leży najbliżej terenu ostoi jest Chełm. Można tam znaleźć nocleg. 
Turystyka krajoznawcza:

 • Późnobarokowa Bazylika p.w. Narodzenie najświętszej Marii Panny z XII wieku
 • Barokowa Brama Uściłagska pochodzącą z ok. 1616 roku - najstarsza budowla miasta
 • Kościół p.w. Rozesłania Św. Apostołów - zespół popijarski
 • Cerkiew unicka św. Mikołaja
 • Cerkiew św. Jana Teologa
 • Pałac Kretzschmarów
 • Pałac Biskupów Unickich z XVIII wieku
 • Klasztor Bazylianów z XVII wieku
 • Dzwonnica z XIX wieku
 • Grodzisko Wysoka Górka z pozostałościami monumentalnego zamku księcia Daniela Romanowicza z XVIII wieku
 • Chełmskie Podziemia Kredowe

Informacji o regionie można szukać w Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: 20-077 Lublin, ul. Krótka 4, tel/fax: 081 532 15 72, http://www.lot.lublin.pl

formy ochrony przyrody

Strzelecki Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Siedliszcze [ rezerwat przyrody ], 
Liski I [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zaliczyć należy:

 • zanikanie siedlisk otwartych - zalesianie łąk, zaprzestanie pielęgnacji użytków zielonych,
 • intensyfikację gospodarki na łąkach,
 • osuszanie terenów podmokłych
 • intensyfikację gospodarki leśnej,
 • intensyfikację rolnictwa.

Siedliska

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk fioletek     [bezkręgowiec ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lerka     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
mopek     [ssak]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek Bechsteina     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
przeplatka aurinia     [bezkręgowiec ]
przeplatka maturna     [bezkręgowiec ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
trzmielojad     [ptak ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]
zagłębek bruzdkowany     [bezkręgowiec ]
żółw błotny     [gad ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

starodub łąkowy, 
obuwik pospolity , 
dzwonecznik wonny, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4; 20 - 143 Lublin, http://lublin.rdos.gov.pl/ , e-mail: sekos@lublin.uw.gov.pl

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 35 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki