Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA ŁĄCKIE

Uroczyska Łąckie

Powierzchnia : 1620.4 ha
Kod obszaru : PLH220053
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar położony na wysokości 64–113 m npm obejmujący kompleks lasów (prawie cała powierzchnia ostoi), bagien i wód (3% powierzchni).  W jeziorze o nazwie Jeziorko, niewielkim, płytkim zbiorniku dystroficznym położnym w rezerwacie florystycznym Jastrząbek została reintrodukowana roślina - aldrowanda pęcherzykowata. W zatoczkach jeziora pozostawiono 100 roślin rozmnożonych tutaj i 20 przywiezionych z jeziora Mikaszówek. W toni wodnej występują także różne gatunki roślin owadożernych. Omawiane stanowisko aldrowandy nie jest duże ale ma istotne znaczenie zachowania zasięgu tego gatunku w Polsce.
Jeziorko otacza torfowisko przejściowe, z trzciną pospolitą jako gatunkiem dominującym. Mniej licznie występują: turzyca sztywna, turzyca, siedmiopałecznik błotny, pałka szerokolistna, zachylnik błotny. 
Obszar jest miejscem występowania  cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego i rośliny aldrowandy pęcherzykowatej.
 

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony w gminie Łąck w dogodnym komunikacyjnie punkcie – trasa Płock - Kutno. Można tu dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Kutno – Płock. 
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i 5 rezerwatów przyrody.
Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o kompleksy jezior i lasów oraz ciekawą historię regionu.
W Łącku można zwiedzić Państwowe Stado Ogierów. Istniejące od 1923 roku oferuje wiele atrakcji dla turystów, np. jazdę konną, przejażdżki bryczką, usługi hotelowo – konferencyjne, organizuje zawody konne i aukcje. Dyrekcja stadniny mieści się w eklektycznym dworku z 1923 roku, w mieście  warto obejrzeć neorenesansowy pałac z 1873 roku, oba obiekty by miejscem akcji polskich filmów i seriali.
Pobliski Płock, pierwsza stolica Mazowsza słynie z pięknych kościołów i opactwa benedyktyńskiego. Tutaj też jest organizowany festiwal muzyki elektronicznej AUDIORIVER.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach w Łącku, Gostyninie, Płocku, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

rezerwaty przyrody [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenia wód, penetrację rekreacyjną.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

aldrowanda pęcherzykowata, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
 
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego
 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Urząd Gminy Łąck

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Oddział PTTK w Płocku

Klub Przyrodników Świebodzin
Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 34 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki