Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UROCZYSKA BESKIDU WYSPOWEGO - OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Beskidu Wyspowego

Powierzchnia : 3589.2 ha
Kod obszaru : pltmp497
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Ostoja obejmuje lasy (górskie buczyny i jedliny, a także jaworzyny i reliktowy bór świerkowy) znajdujące się na zboczach gór: Mogielicy (1170 m n.p.m.), Jasienia (1060 m n.p.m.), Łopienia (951 m n.p.m.), Ćwilina (1070 m n.p.m.) i Śnieżnicy (1006 m n.p.m.). W podłożu występują utwory fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej. Na stromych stokach spotyka się skały piaskowcowe, piargi i jaskinie. W nieckach, pod częstymi tutaj osuwiskami rozwinęły się niewielkie torfowiska. 
W poszczególnych uroczyskach znajdują się cenne elementy przyrodnicze: 
Mogielica i Jasień: na N stokach - stare i dobrze zachowane buczyny i jedliny - reliktowa enklawa regla górnego (jedyne stanowisko w Beskidzie Wyspowym), poza tym kilka małych osuwisk i torfowisk (nad Chyszówkami) oraz górny odcinek naturalnego potoku Czarnej Rzeki. W masywie Mogielicy, w dolinie potoku między miejscowościami Szczawa i Zalesie znajdują się stanowiska Carabus variolosus - na północnej granicy zasięgu.
Łopień: na NW stokach pod Złotopieniem i Łopieniem Środkowym występują gołoborza, a na Łopieniu Środkowym zwracają uwagę: jaskinia i torfowisko, górskie polany oraz górskie lasy jodłowo-świerkowe.
Ćwilin: na N stoku - stara świerczyna, górska polana oraz głazowisko, na NW stoku - jaskinia i torfowisko.
Śnieżnica: na N stokach - stary las bukowo-jodłowy, na szczycie – niewielki, stary las świerkowy, pod szczytem - skaliste wychodnie i jaskinia oraz na E stoku - skaliste zbocze i szczeliny skalne, na E i S stokach - polany górskie.
W obszarze zidentyfikowano 12 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 10 gatunków z załącznika II. 
to ważna ostoja fauny typowej dla Karpat oraz 2 gatunków nietoperzy, stanowi także miejsce bytowania i korytarz migracyjny dużych drapieżników.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży w centralnej części Beskidu Wyspowego i jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Rabka – Limanowa, np. do miejscowości Gruszowiec i dalej do wybranych fragmentów ostoi lub drogą Mszana Dolna – Łącko np. do miejscowości Szczawa. Można tu dojechać również koleją linii Rabka – Nowy Sącz do stacji Porąbka.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. 
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w zalesionych górach.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe, rajdy motorowe, polowanie, wspinaczka, speleologia. 
Turystyka krajoznawcza: w pobliskim Niedźwiedziu w domu, który pisarz sam wybudował znajduje się Muzeum Władysława Orkana.

Turyści korzystają z bazy hotelowej w Mszanie Dolnej oraz gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 
Śnieżnica [ rezerwat przyrody ], 
Łopień [ pomnik przyrody ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • planowana budowa kompleksu narciarskiego "Mogielica" w Słopnicach,
  • gospodarka leśna,
  • kłusownictwo,
  • rajdy motorowe,
  • zaniechanie pasterstwa i koszenia na polanach,
  • polowania,
  • turystyka piesza, konna i zmotoryzowana, wspinaczka, speleologia, narciarstwo,
  • regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych,
  • antagonizm ze zwierzętami domowymi.

Siedliska

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , 
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, 
górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* , 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

biegacz urozmaicony     [bezkręgowiec ]
kumak górski     [płaz ]
niedźwiedź brunatny *     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek orzęsiony     [ssak]
podkowiec mały     [ssak]
ryś     [ssak]
traszka karpacka     [płaz ]
wilk*     [ssak]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : alpejski
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Smolenk 29-31, 31-112 Krakow, 
tel. 012 619 -81 -20. 
Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków www.mot.krakow.pl 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00 
RDLP, Nadleśnictwo Limanowa, limanowa.krakow.lasy.gov.pl 
Stowarzyszenie Klub Grotołazów \"Limanowa\",Limanowa, 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Warszawa. 
Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie; 
PTOP \" Salamandra\". 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-06)
Wyświetleń: 39 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki