Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UJŚCIE WISŁY-OBSZAR NATURA 2000

Ujście Wisły

Powierzchnia : 1748.1 ha
Kod obszaru : PLB220004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru :

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Opis :

Obszar o powierzchni 1 014,7 ha, leżący na wysokości od 0 do 2 m npm. Obejmuje fragment zewnętrznej delty Wisły, od nieczynnego obecnie ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie, po aktualne ujście Wisły Przekopu i jego okolice - lądowe i morskie, na wschodzie. Do obszaru włączono 12-kilometrowy pas wybrzeża Wyspy Sobieszewskiej, łączący oba ujścia oraz przyujściowy odcinek głównego koryta Wisły, tzw. Przekop, wraz z jej międzywalem, o długości ok. 6 km, rozciągający się od morza, na północy, do miejscowości Przegalina, na południu. Międzywale Wisły Przekopu zajęte jest przez otwarte pastwiska. Na przedpolu czynnego ujścia Wisły istnieje aktywny stożek ujściowy. Zachodni kraniec obszaru stanowi rezerwat Ptasi Raj, wschodni - rezerwat Mewia Łacha. W obu rezerwatach występuje mozaika siedlisk, obejmująca przymorskie, płytkie, słodkowodne jeziora, rozległe płaty szuwaru trzcinowego, występującego w przybrzeżnej strefie jezior oraz na dawnych łąkach słonoroślowych (Ptasi Raj), oraz piaszczyste mierzeje, odcinające jeziora od Bałtyku. Znaczne fragmenty terenu zajmują typowe wydmy białe lub szare, w wielu miejscach utrwalone nasadzeniami z roślinności obcej siedlisku. Obszary morskie zajmują 17% obszaru, nadmorskie wydmy i piaszczyste plaże - 15%, wody śródlądowe (stojące i płynące) - 30%, siedliska łąkowe i zaroślowe, wrzosowiska - 12%, siedliska leśne - 14%, a torfowiska, bagna 12%. Obszar charakteryzuje różnorodność siedlisk; niektóre z nich podlegają dynamicznym przemianom i układają się w ciągi sukcesyjne, prowadzące od pionierskich zbiorowisk plaży do zbiorowisk borowych. We florze naczyniowej stwierdzono obecność prawie 530 taksonów. Bardzo ciekawy jest aster solny, gatunek występujący na zasolonych łąkach i pastwiskach. Na obszarze występuje bardzo liczna populacja mikołajka nadmorskiego. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 36 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptaków wodno-błotnych odbywające tu lęgi i przynajmniej 120 gatunków ptaków wodno-błotnych w okresie nielęgowym. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: ohar, ostrygojad, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, mewa pospolita, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek występują: rybitwa czarna, rybitwa wielkodzioba, mewa biała, gęsi, łabędź czarnodzioby, nur rdzawoszyi, bielaczek, batalion płatkonóg szydłodzioby, rybitwa popielata, rybitwa czubata, szlamnik, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, biegus rdzawy, brodziec śniady, kszyk, kulik wielki, kulik mniejszy, łęczak, mewa żółtonoga, piaskowiec, siewnica, śmieszka, świstun, tracz długodzioby czernica, gągoł, lodówka, ogorzałka, mewa siodłata, nurogęś. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników. Obszar stanowi zimowisko bielika (do 20 osobników) i śnieguły (do 120 osobników).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi można dojechać z Gdańska drogą na Stegnę, z przeprawą promowa w świbnie. Sam Gdańsk stanowi jeden z najważniejszych centrów i obiektów turystyki w Polsce z licznymi zabytkami i imprezami kulturalnymi. Dla turystów-przyrodników na obszarze omawianej ostoi sprzyjać się powinno rozwojowi ekoturystyki, której amatorzy odwiedzać mogą Rezerwat Przyrody: Mewia Łacha (150,0 ha), Ptasi Raj (188,0 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu: Żuław Gdańskich (3092,0 ha), Wyspy Sobieszewskiej (1228,0 ha), środkowożuławski (2313,0 ha). Turyści mogą korzystać ze zróżnicowanej bazy hotelowej Gdańska oraz gospodarstw agroturystycznych - najbliższych skupionych głównie w rejonie wsi rybackiej Sztutowa. Informacje turystyczne: w gdańskim oddziale PTTK i w punktach informacji turystycznej w większych miastach oraz w Dyrekcji Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana”. 
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie). 
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

formy ochrony przyrody

Mewia Łacha [ rezerwat przyrody ], 
Ptasi Raj [ rezerwat przyrody ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Środkowożuławski [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zmiany prowadzące do degradacji siedlisk zasiedlanych przez ptaki wodno-błotne, przede wszystkim: utrwalanie wydm gatunkami obcymi siedliskowo, silna presja drapieżników czworonożnych (lis, jenot, pies, kot) i skrzydlatych (mewa srebrzysta) okresami zbyt intensywna penetracja terenu przez obserwatorów ptaków i fotografów przyrodniczych. Ograniczenie wypasu na łąkach szczególnie koło Mikoszewa. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
ciosa     [ryba ]
derkacz     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
mewa mała     [ptak ]
perkoz rogaty      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa czubata     [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
sieweczka morska     [ptak ]
sokół wędrowny     [ptak ]
szablodziób     [ptak ]
szczudłak     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]


Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 

Dyrekcja Parku Krajobrazowego \"Mierzeja Wiślana\" 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 33 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki