Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

UJŚCIE STRADOMKI-OBSZAR NATURA 2000

Ujście Stradomki

Powierzchnia : 259.9 ha
Kod obszaru : pltmp496
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Ostoja obejmuje fragment podgórskiej doliny Raby (ok. 4 km) między wsiami Nieznanowice-Pierzchów-Książnice-Stradomka-Wieniec, gdzie znajdują się ujściach jej dopływów - Stradomki (ok. 4 km) i Królewskiego Potoku (ok. 1 km). Są to jedne z ostatnich fragmentów koryt rzek i potoków, nieznacznie przekształconych, z zachowanymi wyspami, odsypami i skarpami. Brzegi cieków porastają lasy łęgowe , zarośla wierzbowe i ziołorośla, zachowało się tam także kilka starorzeczy i oczek wodnych. W bezpośrednim otoczeniu dolin znajdują się głównie łąki i nieliczne pola uprawne. Na prawym brzegu Stradomki znajduje się kserotermiczne wzgórze (Góra Borek).
W obszarze zidentyfikowano 7 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 11 gatunków z załącznika II. Szczególnie cenne są znajdujące się tam naturalne fragmenty koryt rzek i potoków podgórskich oraz porastające brzegi lasy łęgowe. Jest to ważna ostoja dla ryb i płazów związanych z ciekami podgórskimi.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Zagrozenia :

  • legalna i nielegalna eksploatacja żwiru z koryta rzeki i jego sąsiedztwa,
  • niszczenie lasów łęgowych (szacuje się , że wycięto w dolinie Raby już ok. 20% lasów łęgowych)
  • osuszanie starorzeczy, mokradeł i podmokłych łąk, grądowienie lasów
  • regulacja przeciwpow odziowa koryt rzecznych
  • nielegalne pozyskanie drewna
  • wypalanie nieużytków
  • wyrzucanie i spalanie odpadów i śmieci
  • Zbiornik Dobczycki (RZGW) ograniczający wylewy wody z koryta Raby
  • ścieki.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

boleń     [ryba ]
bóbr europejski     [ssak]
głowacz białopłetwy     [ryba ]
kumak górski     [płaz ]
kumak nizinny     [płaz ]
łosoś atlantycki      [ryba ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa 
- Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków 
- Towarzystwo na rzecz Ziemii. Oświęcim/Kraków 
- Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/, www.mot.krakow.pl 
- RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, 
fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 46 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki