Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TRZEBIATOWSKO-KOŁOBRZESKI PAS NADMORSKI-OBSZAR NATURA 2000

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

Powierzchnia : 17468.8 ha
Kod obszaru : PLH320017
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar obejmuje zróżnicowany geomorfologicznie fragment wybrzeża Bałtyku od Rewala do miejscowości Gąski, w 2 enklawach rozdzielonych Ustroniem Morskim. Występują tu: brzegi klifowe (erodujące i ustabilizowane), wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Ostoja odznacza się występowaniem siedlisk pozostających w dobrym stanie, będących typowymi biotopami dla pasa nadmorskiego. Od południa obszar ostoi zamknięty jest rozległym, pasmowym obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, wypełnionej pokładami torfów niskich, poprzecinanych siecią kanałów i cieków (m. in. Rega, Stara Rega, Parsęta, Czarwonka). W ich korytach i starorzeczach oraz na brzegach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych z udziałem halofitów. Obszar słonorośli na zapleczu pasa wydmowego na północ od Włodarki należy do najbardziej rozległych ekosystemów tego typu w Polsce.
Obecnie duży procent powierzchni pradoliny nie jest użytkowany rolniczo. W wyniku degradacji urządzeń hydrotechnicznych występują miejscowe zabagnienia terenu i okresowe zalewy, w tym wodami słonawymi. 
Na obszarze ostoi stwierdzono ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. Obszar pełni ważną rolę również jako ostoja ptaków - 27 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru można dojechać drogą Koszalin - Kołobrzeg - Trzebiatów - Rewal i drogami lokalnymi ku północy. Pociągiem można dojechać do Kołobrzegu lub do Trzebiatowa. W okolicy powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu (szczególnie poza sezonem letnim) można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o dowolnym standardzie. Obszar charakteryzuje się ogromnymi walorami krajobrazowymi. Na terenie ostoi znajduje się wiele nadmorskich miejscowości o charakterze wypoczynkowym. Są to między innymi Ustronie Morskie, Mrzeżyno, Rewal, Niechorze czy Trzęsacz (warto zobaczyć ruiny kościoła podmytego przez morskie fale; obecnie klif w Trzęsaczu przed dalszą erozją morską jest chroniony umocnieniem z gabionów). We wszystkich miejscowościach, w sezonie letnim organizowane jest wiele atrakcji turystycznych dla dzieci i dorosłych.

Głównymi centrami turystycznymi okolicy są:

Kołobrzeg

 • Turystka krajoznawcza: latarnia morska; ratusz; fortyfikacje twierdzy; Muzeum Oręża Polskiego; Pałac Brunszwickich.
 • Turystyka pobytowa
 • Turystyka piesza: czerwony szlak pieszy – „Szlak Solny”(swoją nazwą nawiązuje do soli, która z kołobrzeskich warzelni na wyspie Solnej przewożona była do centralnej Polski).
 • Turystyka rowerowa: szlak wokół jeziora Resko; szlak Bocianich Gniazd; przyrodniczo –historyczna trasa rowerowa Ku Słońcu.
 • Turystka kajakowa: wypożyczalnia kajaków (i innego sprzętu wodnego).
 • Turystyka wypoczynkowo – rekreacyjna: rejsy statkiem; wędkarstwo morskie i śródlądowe.
 • Turystka konna: ośrodek jazdy konnej.

Trzebiatów

 • Turystyka krajoznawcza: Stare Miasto (XVI-XVIII w.); Ratusz Miejski (XV-XVIII w.); Kościół p.w. MNMP (XIV w.); Mury obronne z Basztą Kaszaną (XIV w.); Pałac, dawna siedziba Marii Czartoryskiej (XIII-XVIII w.); Sgraffito „Słoń” (XVII w.); Kaplica św. Ducha (XIV w.); Kaplica św. Gertrudy (XIV w.)
 • Turystyka pobytowa
 • Turystyka kajakowa: malownicze tereny Regi z unikalną przyrodą i jezioro Resko Przymorskie.
 • Turystyka rowerowa: w okolicy są naturalne walory przyrodnicze (plaża, lasy), co sprzyja rozwojowi tej formy aktywności turystycznej. Do uprawiania turystyki rowerowej są przygotowane drogi publiczne lub tereny wzdłuż Regi i nadmorskie tereny leśne.
 • Turystyka konna: możliwość uprawiana turystyki konnej w stadninie w Nowielicach. Stadnina posiada odpowiednie zaplecze oraz ofertę jeździecką
 • Wędkarstwo – okoliczne łowiska posiadają wody o najwyższej skali czystości, obfitujące w rzadkie gatunki ryb w związku z tym organizowanych jest tu wiele zawodów wędkarskich.

formy ochrony przyrody

Liwia Łuża [ rezerwat przyrody ], 
Koszaliński Pas Nadmorski [ obszar chronionego krajobrazu ], 
Ekopark Wschodni [ użytek ekologiczny ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się presję turystyczną. Cenne siedliska są przekształcane i wykorzystywane pod infrastrukturę wypoczynkową. Turyści niszczą, wydeptują i zaśmiecają środowisko. Kolejnymi zagrożeniami są – zanieczyszczenie wód, nieprawidłowa gospodarka leśna, planowane zalesienie siedlisk halofilnych i nadrzecznych siedlisk okrajkowych. Zła gospodarka wodna i wodno – ściekowa wywiera również negatywny wpływ i stanowi poważne zagrożenie dla ostoi. Kolejnym problemem są również naturalne procesy związane z niszczącą działalnością morza i ludzkie próby powstrzymania erozji wybrzeża.

Siedliska

ujścia rzek (estuaria) , 
zalewy i jeziora przymorskie (laguny)* , 
kidzina na brzegu morskim , 
klify na wybrzeżu Bałtyku, 
solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) , 
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , 
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , 
nadmorskie wydmy szare*, 
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 
wilgotne zagłębienia międzywydmowe, 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

batalion      [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
foka szara     [ssak]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
mewa mała     [ptak ]
morświn     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
perkoz rogaty      [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czubata     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
wodniczka     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl 
- RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin, ul. Słowackiego; 
- RDLP w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 22; 
- Informacje turystyczne: w szczecińskim i koszalińskim oddziale PTTK

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 40 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki