Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TRZCIŃSKIE MOKRADŁA-OBSZAR NATURA 2000

Trzcińskie Mokradła

Powierzchnia : 75.3 ha
Kod obszaru : PLH02_36
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje niewielkie torfowisko przejściowe na granitowym podłożu, jedyne zachowane w obrębie sudeckich kotlin śródgórskich. Ostoję otaczają niewysokie wzgórza. Lasy mieszane zajmują 57% obszaru, a tereny rolne 43%.
W obszarze stwierdzono występowanie borów na torfie - siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i cennych torfowisk.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. Jest on przecięty istniejąca od połowy XIX linią kolejową Wrocław - Jelenia Góra, ktora to mozna tam dojechac, wysiadajac na stacji Janowice Wielkie. Większa część kompleksu znajduje się po północnej stronie torów. Obszar jest rownie łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Swidnica - Jelenia Gora do miejscowosci Radomierz, gdzie trzeba skręcić na południe do miejscowości Janowice i ponownie skrecic na zachod, wzdluz doliny Bobru, drogą lokalną do miejscowości Trzcinsko.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wedkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Janowicach mozna zwiedzic dawny dwor rodu Schaffgotschow, a w okolicy Janowic ruiny zamku Bolczow z XIV wieku.
Turyści korzystają z osrodkow wypoczynkowych w Janowicach i innych gospodarstw agroturystycznych.

formy ochrony przyrody

Rudawski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ], 

Zagrozenia :

Torfowiska położone w kotlinach sudeckich nie zachowały się ze względu na średniowieczne osadnictwo i użytkowanie rolnicze. Do najpoważniejszych zagrożeń należą: postępujące osuszanie terenu związane z częściowo czynnymi rowami odwadniającymi, linia kolejowa

Siedliska

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Klub Przyrodników

WZS woj. Dolnośląskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu 
www.wroclaw.rdos.gov.pl 
Oddział Jelenia Góra

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 
www.dot.org.pl

Nadleśnictwo \"Śnieżka\" w Kowarach

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 42 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki