Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKO SOBOWICE

Torfowisko Sobowice

Powierzchnia : 102.7 ha
Kod obszaru : PLH060024
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 175,4 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH06_70.

Opis :

Ostoja położona jest na Wyżynie Lubelskiej, na terenie Pagórów Chełmskich. Obszar obejmuje fragment unikatowego w skali Europy węglanowego torfowiska niskiego ze źródliskowymi torfowiskami kopułowymi. Torfowisko to postało w obniżeniu między dwoma wzniesieniami. Występujące tu złoże torfu ma średnią miąższość 1,83 m i dominuje tu torf szuwarowy. W południowej części torfowiska znajdują się kopuły torfowe z wyraźnymi lejami źródliskowymi. Środkową partię torfowiska zajmuje zespół niskich zarośli wierzby rokity i brzozy niskiej. Na terenie ostoi występują zróżnicowane zbiorowiska roślinne, spośród których cztery są istotne dla ochrony przyrody w Europie, m.in. murawy kserotermiczne porastające niewielkie mineralne wysepki oraz łąki trzęślicowe występujące na niewielkich wzniesieniach. Ostoja ta jest szczególnie istotna dla ochrony cennych gatunków motyli: czerwończyka nieparka, modraszka nausitousa oraz strzępotka edypusa. Znajduje się tu również jedyne w Polsce miejsce występowania motyla - ksylomki strix. Na terenie ostoi znajduje się najobfitsze w Polsce stanowisko języczki syberyjskiej - rośliny krytycznie zagrożonej w Polsce i cennej z europejskiego punktu widzenia. Występuje tu również wiele roślin rzadkich i chronionych np. brzoza niska, wierzba lapońska, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty oraz storczyki - storczyk krwisty i szerokolistny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Chełm: Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Imprezy cykliczne: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie” PTTK we Włodowie, baza hotelowa w Chełmie, ścieżki przyrodnicze w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”
Chełm: Informacja Turystyczna w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Ostoja znajduje się niedaleko miasta Chełm usytuowanego na trasie biegnącej z Lublin do przejścia granicznego w Dorohucku. Do Chełma można dotrzeć pociągiem z Lublina, lub autobusem PKS z Lublina, Zamościa i Warszawy. Z Chełma należy podjechać pociągiem do stacji kolejowej Zawadówka, skąd jest już około 4 km od ostoi. W Chełmie jest możliwość noclegu w hotelu i schronisku młodzieżowym PTSM. Jest tu również kilka barów i restauracji. Do głównych atrakcji turystycznych Chełma należy Zespół katedralny na Górce, w skład, którego wchodzą m.in. pozostałości grodu z X wieku. Warte obejrzenia są również podziemia kredowe znajdujące się pod miastem, z 2 - kilometrową trasą udostępnioną do zwiedzania. W okolicach Chełma wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych. W czerwcu można uczestniczyć w Międzynarodowym Jarmarku Chełmskim "Jak dobrze mieć sąsiada promujący kulturę "kresów Polski". Dalsze informacje można uzyskać w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej. 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla ostoi jest negatywne oddziaływanie leja wód podziemnych powstałego wokół miasta Chełm. Niekorzystny wpływ na stosunki wodne na torfowisku wywierają również melioracje w dolinie potoku Jałówka. Innym zagrożeniem jest wiosenne wypalanie łąk.

Siedliska

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk , 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
strzępotek edypus     [bezkręgowiec ]

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

języczka syberyjska, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel.(0-81) 532-70-31 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, 
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: 
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl 
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
- Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, http://urzad.chelm.pl/ 
- Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ 
- Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 34 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki