Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKO POBŁOCKIE

Torfowisko Pobłockie

Powierzchnia : 111.6 ha
Kod obszaru : PLH220042
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar należy do kompleksu torfowisk bałtyckich położonych w lasach mieszanych na wysokości 23 - 27 m n.p.m. Obejmuje dobrze zachowane, kopułowe torfowisko wysokie z typowym, koncentrycznym układem siedlisk: od w znacznej części zalesionych obrzeży (bory bagienne) po bezleśną wierzchowinę (mszary i mszarniki wrzoścowe). W części wschodniej występują już niemal całkowicie zarośnięte jeziorka dystroficzne. Występują tu rzadkie gatunki roślin torfowisk (wełnianeczka darniowa, wrzosiec bagienny, woskownica europejska) i aż 7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny. Można tam dojechać koleją lub autobusami PKS czy komunikacją prywatną do Lęborka, a następnie drogą nr 214 na północ 16 km do Wicka i na południowy zachód ok. 8 km do Pobłocia. 
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku na zapleczu terenów nadmorskich.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, kajakowa, konna. W Pobłociu można rozpocząć zwiedzanie regionu korzystając z nadmorskiej trasy turystyki samochodowej czy 2 tras rowerowych i szlaków pieszych.
Turystyka krajoznawcza: W Pobłociu można zwiedzić murowany pałac, z początku XX w., rezydencję dawnych właścicieli ziemskich. 
Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Lęborku, pensjonatach, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach nadmorskich.

formy ochrony przyrody

Torfowisko Pobłockie [ rezerwat przyrody ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • Odwodnienie rowami melioracyjnymi i transpiracja leśna, (W 2006 r. rozpoczęto renaturalizację torfowiska (projekt LIFE- Nature) - przewiduje się budowę ok. 30 zastawek.
  • Usuwanie martwych i umierających drzew.
  • zanieczyszczenia wód, rybołówstwo i wędkarstwo.

Siedliska

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*, 
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji , 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku; 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna www.prot.gda.pl; 
Lokalna Organizacja Turystyczna, Łeba www.lotleba.pl; 
RDLP - Nadleśnictwo Damnica; 
Klub Przyrodników, Świebodzin; 
Urząd Gminy Główczyce; 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; 
Oddział PTTK w Lęborku

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 42 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki