Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKO OPORÓWEK-OBSZAR NATURA 2000

Torfowisko Oporówek

Powierzchnia : 26.3 ha
Kod obszaru : pltmp495
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis :

Torfowisko Oporówek stanowi fragment długiej rynny polodowcowej położonej w północno-wschodniej części subregionu "Pagórków Mogileńskich". Rynna przebiega z południa na północ i zagłębiona jest często na ponad 15 metrów w otaczającą ją pagórkowatą morenę denną. W powstałym zagłębieniu zlokalizowane jest torfowisko przejściowe, zarastający zbiornik wodny, tereny zadrzewione oraz użytkowane łąki. Dawna rynna przecięta jest w części wschodniej przez szosę co powoduje przesychanie wschodniej części torfowiska.
Jego powierzchnia stanowi miejsce najliczniejszego występowania Salix myrtilloides w województwie Kujawsko-Pomorskim i jako taki jest szczególnie ważny dla zachowania tego gatunku w skali kraju. Gatunek ten określony jest jako zagrożony wyginięciem, co szczególnie zaznacza się na terenie silnie przektszałconych Kujaw. Teren torfowiska aktualnie jest obiektem wzmożonej sukcesji brzozy omszonej i brodawkowatej, a w części skrajnej, zarośli wierzb szerokolistnych. Na jego powierzchni pojawiają się również pojedyncze osobniki sosny i świerka. Niegdyś torfowisko było odkrzewiane w celu użytkowania jego części jako terenu pastwiskowego. Z bliżej nieustalonych przyczyn do dnia dzisiejszego torfowisko nie jest objęte żadną formą ochrony.
Na obszarze występuje sześć siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Oporówek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Łabiszyn.
W Łabiszynie można przenocować w Kompleksie Hotelowym - Pałac w Lubostroniu. Również w Łabiszynie restauracje, punkty małej gastronomii, zajazdy, bary.

Warto zobaczyć:
Zabytki sakralne:

 • łabiszyński klasztor, wzniesiony w 1594 r. jako zbór kalwiński, w XVII w. przekazany franciszkanom, przebudowany przez Piotra Fontanę, w stylu barokowym, obecnie kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Mikołaja,
 • kościół farny z XVII w. p.w. Zwiastowania N M P,
 • unikatowe grobowce na przykościelnym cmentarzu:
 • grobowiec pułkownika Władysława Mielęckiego (26-letniego dowódcy Powstania Styczniowego),
 • grobowiec Erazma Rykaczewskiego (filozofa, twórcy „Dokładnego słownika polsko-angielskiego” z poł. XIX w.)
 • mogiły bohaterów walk z 1864 r. i lat 1918-1919 r.

W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodziny Skórzewskich, do 1939 roku właścicieli klasycystycznego pałacu w Lubostroniu.
Zabytki architektury obronnej i miejsca bitew

 • „Góra Szekelego” – miejsce walk i wspólnych mogił wojska polskiego i żołnierzy pruskich, którzy zginęli w bitwie 29/30 wrzesień 1794 r. podczas Powstania Kościuszkowskiego. Nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy wojsk pruskich.

Zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe
Jednym z najcenniejszych zabytków gminy Łabiszyn jest zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu (www.palac-lubostron.pl). Jest to jeden z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce. Jego budowę zakończono w 1800 r. dla hrabiego Fryderyka Skórzewskiego. Rezydencja została pięknie zlokalizowana na wzniesieniu, z którego roztaczał się widok na nadnoteckie łąki. Projektował go Stanisław Zawadzki, czerpiąc wzór ze słynnej budowli włoskiego mistrza Andrea Palladio Villa Rotonda, znajdująca się w Vicenzy. Pałac w Lubostroniu posiada wysunięty portyk poprzedzony trzynastoma stopniami szerokich schodów. Portyk składa się z ośmiu kolumn, których głowice i bazy pochodzą z niezrealizowanego w Warszawie kościoła Opatrzności Bożej. W sali kolumnowej pałacu znajdują się płaskorzeźby upamiętniające wydarzenia historyczne (spotkanie Królowej Jadwigi z Mistrzem Krzyżackim, bitwę pod Płowcami i pod Koronowem, Mariannę Skórzewską przedstawiającą Fryderykowi II Wielkiemu plany budowy Kanału Bydgoskiego). 
Salę zdobi intarsjowana podłoga z herbami Polski i Litwy.
Obok pałacu w Lubostroniu na uwagę zasługuje dworek w Łabiszynie z XVIII wieku nazywany „Wyspą”, z parkiem, w którym zbudowano w 1889 r. tajemniczą osadę milczenia. Dworek powstał jako miejsce wypoczynku dla rannych z miejskiego szpitala. Mieściła się tu wozownia, dworek mieszkalny, piwnica do przechowywania żywności oraz park z sadzawką dla łabędzi i mostkami dla spacerowiczów.
Inne obiekty zabytkowe w Łabiszynie:

 • młyn z 1796 r.
 • spichlerz zbożowy z XVIII w,

Prace archeologiczne wskazują na istnienie ruin rycerskiego zamku średniowiecznego.
Najważniejsze pomniki przyrody:

 • dąb szypułkowy o nazwie ”Dąb Jagiełły” o obwodzie w pierścienicy 610 cm, położony w Łabiszynie, zasadzony wg legendy, przez króla Władysława Jagiełło w 1410 r.,
 • rezerwat- Ostrów Pszczółczyński
 • głazy narzutowe w Lubostroniu
 • aleja lipowa w Lubostroniu
 • aleja modrzewi europejskich położona przy drodze Lubostroń – Julianowo.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Zagrozenia :

Pojawienie się gatunków obcych tj. Świerk (z jedynego kompleksu lesnego bezpośrednio przylegającego do torfowiska). Kolejnym problemem jest rozwój trzcinowisk i pojawianie się gatunków eutroficznych co powodowane jest przez spływ nawozów z otaczającej torfowisko zlewni typowo rolniczej. Następnymi problemami są wpływ sąsiedztwa drogi przecinającej wschodnią część torfowiska oraz przeznaczanie najbardziej przesuszonych części dawnej rynny pod zalesienia.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe, 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) 
Urząd Marszałkowski w Toruniu (siedziba) 
Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń 
Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 
biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 47 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki