Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKO MŁODNO-OBSZAR NATURA 2000

Torfowisko Młodno

Powierzchnia : 239.4 ha
Kod obszaru : PLH080005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Ostoja znajduje się w dolinie Odry środkowej na wysokości 38-40 m npm i obejmuje kompleks ekosystemów bagiennych porastających rozległą misę pojeziorną wypełnioną osadami organicznymi. Centralną część ostoi stanowi odkryte torfowisko przejściowe - siedlisko przyrodnicze cenne dla Europy. Jest ono otoczone zarastającymi łąkami (38% powierzchni), olsami i lasami łęgowymi. Lasy iglaste zajmują 36% obszaru. W obszarze występują 4 rodzaje siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują łącznie około 75% powierzchni. Bogata jest również flora ostoi. Z rzadkich gatunków roślin występują tu rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, oraz storczyki - kruszczyk błotny i storczyk krwisty. Na terenie ostoi stwierdzono 11 gatunków płazów i gadów, z których trzy są wyjątkowo cenne m.in. żółw błotny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja usytuowana jest około 30 km na północny zachód od Krosna Odrzańskiego, znajdującego się na trasie z Zielonej Góry do Słubic. Do Krosna Odrzańskiego najlepiej dojechać autobusem PKS z Zielonej Góry lub Poznania. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Zielonej Górze. Następnie autobusem PKS jedziemy do wsi Rąpice, a dalej około 3 km pieszo do ostoi. 
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. We wsi Kłopot niedaleko Cybinki znajduje się jedna z największych w Europie kolonii lęgowych bociana białego oraz Muzeum Bociana Białego. Niedaleko stąd już także do najmłodszego Parku Narodowego Polski - "Ujście Warty". W okolicach Cybinki przebiega ścieżka przyrodniczo-leśna "Bieganów". 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających te tereny cieszy się święto Zielonej Góry - Winobranie, odbywające się corocznie we wrześniu. 
W Krośnie Odrzańskim można skorzystać z hoteli, schroniska PTSM i restauracji. Na nocleg można się również zatrzymać w domu wypoczynkowym lub na campingu w Łochowicach pod Krosnem. Bliżej ostoi usytuowane jest miasto Cybinka, w której znajdują się dom wycieczkowy, hotel i restauracja.

formy ochrony przyrody

Torfowisko Młodno [ rezerwat przyrody ], 
Obszar Chronionego Krajobrazu XXI województwa lubuskiego [ obszar chronionego krajobrazu ], 

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • obniżanie się poziomu wód gruntowych,
  • degradacja siedliska,
  • sukcesja roślinności.

Siedliska

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
RDLP w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, tel. (0-68) 325-44-51. 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul.Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (095) 7 215 525, 
Biuro Informacji Gospodarczej i Turystycznej w Krośnie Odrzańskim. 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 41 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki