Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKA SUŁOWSKIE-OBSZAR NATURA 2000

Torfowiska Sułowskie

Powierzchnia : 44.3 ha
Kod obszaru : PLH080029
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar obejmuje dwa bagienne zbiorniki wodne o charakterze pomiędzy eu- a dystrofią, leżące na granicy pól uprawnych, lasu i zakładającego się torfowiska niskiego, porośniętego obficie zaroślami Salix ssp. i Alnus glutinosa. Największy udział w zarastaniu zbiornika ma tu Typha latifolia, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Carex ssp., Thelypteris palustris oraz Polygonum amphibium.
Do obiektu z powodzeniem reintrodukowano aldrowandę pęcherzykowatą: W południowo wschodniej części zbiornika, w 4 zróżnicowanych florystycznie mikrosiedliskach, wprowadzono łącznie 250 roślin (150 namnożonych tutaj i 100 z uprawy w Ogrodzie Botanicznym) pochodzących z jeziora Długiego na Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim. Podczas kontroli przeprowadzonej w roku 2000 stwierdzono obniżenie poziomu wody o około 80 cm, co miało negatywny wpływ na populację aldrowandy. Niedostępność niektórych obszarów zbiornika wykluczyła ich eksplorację, jednakże biorąc pod uwagę ich wielkość, można szacować, że badana populacja w zbiorniku mogła liczyć około 1000 roślin. Z odnalezionych 300 roślin większość leżała na wilgotnym mule. W tej sytuacji połowę roślin przeniesiono do drugiego, większego zbiornika oddalonego około 1 km w kierunku północno-zachodnim od rezerwatu. Rośliny pozostawiono w dwóch miejscach. Jedno znajduje się na jego południowo-wschodnim przybrzeżu, w rozlewisku oddzielonym od głównego zbiornika pasem Typha angustifolia, wśród rzadkich kęp Phragmites australis, Carex gracilis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris i Polygonum amphibium. Drugie mikrosiedlisko, podobne do pierwszego, oddalone jest około 150 m w kierunku północno-zachodnim.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Subice – Ośno Lubuskie do miejscowości Sułów. 
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze torfowisk.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: obszar leży w strefie przygranicznej Państwa.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Rzepinie i Słubicach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należy obniżenie poziomu wody.

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

aldrowanda pęcherzykowata, 

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu 
Klub Przyrodników; 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 33 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki