Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TORFOWISKA CZERNIK-OBSZAR NATURA 2000

Torfowiska Czernik

Powierzchnia : 53.8 ha
Kod obszaru : PLH14_17
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Obszar obejmuje dwie bezodpływowe niecki otoczone wysokimi wałami zwydmień, z których największa nosi nazwę Góra Wizna. Rozciąga się tu duży kompleks leśny zwany Czernikiem, w którym dominują bory sosnowe.
Jedne z najlepiej zachowanych, na terenie wschodniego Mazowsza, torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów, z płatami reprezentującymi stadia przejściowe do torfowisk wysokich z torfowcem magellańskim. Swoistą mozaikę tworzą tu zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej, wełnianki wąskolistnej i turzycy nitkowatej. Ten ostatni występuje w dwóch postaciach: płaskiego, dywanowego mszaru oraz pływających wysepek. Do osobliwości należą niewielkie powierzchniowo płaty mszaru dolinkowego z turzycą bagienną. Obrzeża torfowisk porastają różne pod względem fazy rozwojowej, jak również stopnia zachowania bory bagienne. Dużą wartość przyrodniczą tego terenu podkreśla masowe występowanie rosiczki okrągłolistnej oraz obecność turzycy bagiennej, wymienionej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, szlaczkonia torfowca, motyla z rodziny bielinkowatych figurującego Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz ważki – zalotki większej. Na terenie Obszaru występuje dość liczna populacja żmii zygzakowatej oraz odbywają lęgi żurawie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony w pobliżu innego obszaru siedliskowego: Strzebla Błotna w Zielonce.
Zielonka to miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.
Warto zobaczyć:
Kościół neogotycki pw. Matki Bożej Częstochowskiej z lat 1936-1939
Dom Pomocy Społecznej (dawne schronisko dla nauczycielek) z 1902 roku – neogotycki, dwupiętrowy budynek projektu Stefana Szyllera, usytuowany na wydmie, wśród terenu parkowego ze stawem. W okresie Powstania listopadowego szyto mundury dla wojsk polskich, w ówcześnie istniejącym budynku na tym miejscu. 
Drogi:
W Zielonce krzyżują się drogi wojewódzkie:
631 Warszawa - Zielonka - Nowy Dwór Mazowiecki, 
634 Warszawa - Zielonka - Tłuszcz. 
Kolej:
Zielonka leży przy ważnych liniach kolejowych. Pociągi kursują w kierunkach:
Zielonka - Tłuszcz - Białystok, 
Zielonka - Warszawa Zachodnia, 
Zielonka - Warszawa Wileńska. 
W obrębie miasta znajdują się dwie stacje kolejowe: Zielonka i Zielonka Bankowa.
Transport miejski:
Przez terytorium Zielonki (strefa 2. ZTM) wyznaczona jest trasa linii N62 autobusów nocnych, o przebiegu: Dworzec Centralny w Warszawie - Osiedle Niepodległości w Wołominie.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrozenia :

Do najważniejszych czynników zagrażających siedliskom przyrodniczym są zaburzenia stosunków wodnych będące skutkiem funkcjonowania rowu osuszającego. W efekcie nastąpił rozwój gatunków drzewiastych: brzozy omszonej i sosny zwyczajnej. Pogorszeniu uległy też warunki glebowe borów bagiennych. W ramach ochrony czynnej nadleśnictwo Mińsk (RDLP w Warszawie) wybudowało w 2008 r. zastawkę piętrzącą i zaobrączkowało część drzew w celem ograniczenia ich udziału w obrębie torfowiska.
Wartym uwagi problemem występującym na terenie obszaru jest plądrowanie stanowisk rosiczki okragłolistnej i grzybieni białych w celu pozyskania okazów do ogródków działkowych.
Nie bez znaczenia zwłaszcza na parametry wody jest spływ zanieczyszczeń z pobliskiej drogi krajowej nr 50, po której odbywa się ruch tranzytowy. Spełnia ona obecnie rolę tzw. dużej obwodnicy Warszawy. W planach jest poszerzenie drogi.

Siedliska

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , 
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

zalotka większa     [bezkręgowiec ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, 
e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600 
Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Mińsk (RDLP w Warszawie)

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 53 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki