Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY-OBSZAR NATURA 2000

Tarnobrzeska Dolina Wisły

Powierzchnia : 4091.2 ha
Kod obszaru : PLH18_43
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Jedną trzecią obszaru pokrywają wody Wisły, podobną powierzchnię siedliska rolnicze, jedną czwartą obszaru: łąki, niewielką część lasy liściaste i sady.
Obszar ten w całości jest położony na Terenie Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiślańskiej, na styku dwóch województw. Obejmuje dolinę Wisły ograniczoną do międzywala, na odcinku od ujścia Wisłoki - poniżej Połańca, do Sandomierza. Znaczne powierzchnie wydm nadwiślańskich są pokryte roślinnością inicjującą proces sukcesji. W dolinie rzeki występują dość duże starorzecza, z wykształconą roślinnością naturalną. Na lewym brzegu rzeki Wisły dominują kompleksy łąk, a na prawym znaczne połacie nie wyciętych jeszcze lub nie zdegradowanych lasów nadrzecznych i zarośli wierzbowych. Jest to też teren, gdzie w dużej ilości oprócz cennych siedlisk przyrodniczych występują także duże ilości ptaków, dla których teren ten jest swoistym korytarzem ekologicznym.
W kilku miejscach, na wzniesieniach kilkudzisięcio- metrowych występują skupiska olszy czarnej z kopytnikiem pospolitym w runie. Obszar cechuje duża bioróżnorodność gatunków roślin i zwierząt oraz duża różnorodność siedlisk przyrodniczych, takich jak: naturalne starorzecza z roślinnością pływającą, zanurzoną oraz z zaroślową, dużą ilością gatunków ciekawych przyrodniczo, jak np. salwinia pływająca, kotewka orzech wodny czy osoka aloesowata; skupiska łęgów nadrzecznych z dużą ilością rodzimych gatunków topoli białej i czarnej, często dużych rozmiarów; łąk kośnych; zarastających wydm nadwiślańskich.
Spośród siedlisk przyrodniczych, największe znaczenie mają tu: łęgi nadrzeczne, łąki selernicowe oraz starorzecza.
Obszar ten jest bogaty w licznie występujące tu gatunki ryb i płazów, choć jest generalnie słabo poznany i wymaga dodatkowych badań i obserwacji zwłaszcza pod kątem ptaków, ryb i płazów oraz owadów. Także siedliska z racji rozpoczętej dopiero inwentaryzacji nie są do końca poznane.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej (Równina Tarnobrzeska i północna część Płaskowyżu Kolbuszowskiego), porośniętej w dużej mierze lasami. 
Do obszaru można dojechać drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola - Nowa Dęba.
Turystyka krajoznawcza związana jest z zabytkami położonymi na obrzeżach obszaru (Baranów Sandomierski). 
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo. Powstało opracowanie pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się modernizację istniejących i ich połączenie jednym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszczy Sandomierskiej".
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrozenia :

Zagrożenia łąk spowodowane są przede wszystkim zaniechaniem dwukrotnego w ciagu roku ich wykaszania. Powoduje to zarastanie łąk na terenie zalewowowym oraz, w konsekwencji, zmianę krajobrazu w międzywalu rzeki. Giną roślinny charakterytyczne dla tego typu łąk, roślinność łąkowa jest stopniowo zastępowana poprzez zarośla. Łęgi zagrożone są przez nadmierny, niekontrolowany wyrąb, a dotyczy to stosunkowo niewielkich, pozostałych fragmentów lasów łęgowych. Często usuwane są stare, okazałe drzewa topoli czy wierzb białych, co powoduje lokalne zmiany krajobrazu, niszczone są przy okazji nieliczne już na tym terenie gniazda remiza. Wycinka lasów łęgowych uznawanych niekiedy za pozbawione znaczenia gospodarczego oraz uznawanych za przeszkodę w realizacji polityki przeciwpowodziowej. Należy uruchomić projekty konstruowania przeciwpowodziowych polderów na sprzyjających temu terenach. Kolejne zagrożenia, to: regulacja rzeki, równanie starorzeczy, likwidacja wysp i mielizn. Podwyższanie wałów nie należy do typowych zagrożeń, ale w konsekwencji może prowadzić do wycinek lasów łęgowych. Do podstawowych zagrożeń dla zoologicznego obiektu ochrony należy kłusownictwo wodne z wykorzystaniem różnych metod, takich jak: niedozwolonych form i terminów wędkowania, sieci, pułapek nocnych, elektryczności; należałoby wzmocnić działania straży wędkarskiej/rybackiej. Spośród osób wędkujących legalnie zdarzają się używający niewielkich gatunków ryb jako "żywca", a powszechna nieznajomość gatunków rzadkich prowadzi do tego, ze wiele z nich staje się przynętą na większą rybę, a czasem też świadomie wykorzystuje się do tego celu chronione gatunki płazów (słynna metoda "żaba na suma"). Wskazana jest popularyzacja wśród wędkarzy niewielkich, broszurowych wydawnictw, na temat zwierząt nadwodnych i ich zagrożeń. Kłusownictwo pułapkowe na lądzie, zwykle zakładane w uprawach sadowniczych, to kolejne zgrożenie dla fauny tego terenu. Z działalnością kłusowniczą często wiąże się hodowanie chartów i ich mieszańców. W stosunku do płochliwych zwierząt częstym powodem wynoszenia się ich z dotychczasowego siedliska bywa hałas i intensywna penetracja ludzka terenu związana z wypoczynkiem, łowiectwem, wędkarstwem. Rozwój sportów wodnych powoduje zatapianie gniazd ptasich falą po szybko płynących motorówkach; wskazane jest przez to wyznaczenie stref o zwolnionym ruchu takich pojazdów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
boleń     [ryba ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
kiełb Kesslera     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
piskorz     [ryba ]
różanka     [ryba ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 
http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl 
fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce 
tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57 
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-06-13)
Wyświetleń: 85 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki