Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

SZUMLEŚ

Szumleś

Powierzchnia : 976.5 ha
Kod obszaru : PLH22_38
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Ostoja Szumleś, to urozmaicony obszar o rolniczym charakterze, z licznymi małymi zagłębieniami terenu, zajętymi przez torfowiska lub drobne oczka wodne i doły po eksploatacji torfu. Występuje tu skupienie stanowisk strzebli błotnej; notowano również pływaka szerokobrzeżka. Znajdują się w ostoi dwa jeziora położone w rynnie, o zboczach zajętych głównie przez kwaśną buczynę, przepływa także newielki ciek, dopływ Wietcisy, nad którym obecny jest łęg jesionowo-olszowy. Wśród pól i ugorów trafiają się ekstensywnie użytkowane łąki, a przy drogach - sterty kamieni polodowcowych z cennymi porostami epilitycznymi.
Skupienie stanowisk strzebli błotnej, notowania pływaka szerokobrzeżka oraz obecnośc kilku innych cennych gatunków zwierząt, występowanie siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000: wodnych (starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników), torfowiskowych i leśnych, bogactwo porostów, m.in. epilitycznych, w tym – bardzo rzadkich na niżu, urozmaicona flora naczyniowa, duże walory krajobrazowe.
Strzebla błotna (inaczej przekopowa) jest małą rybką (długości 5-10 cm, czasem osiąga długość 13,5 cm) z rodziny karpiowatych. Jest to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju. Ponad dwadzieścia lat temu objęta została całkowitą ochroną gatunkową, a nieco później wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagrożony.
Miejscem bytowania tej ryby są małe i bardzo płytkie, zanikające zbiorniki wodne (najczęściej są to zagłębienia potorfowe i glinianki), często zarośnięte roślinnością wodną. Powierzchnia lustra wody takich zbiorników zwykle nie przekraczają 1 hektara. Woda w zbiornikach które zamieszkuje strzebla błotna jest bardzo miękka (o odczynie pH 6,0-7,1, czyli obojętnym lub lekko kwaśnym). Pożywnie dla tego gatunku ryby stanowi fitoplankton i zooplankton, bentos, roślinność wyższa oraz wpadające do wody bezkręgowce (które w wodzie normalnie nie żyją).
Wstępowanie tego gatunku określa się jako wyspowe, ze względu na fakt iż ryba tworzy małe populacje (bardzo często zupełnie odizolowane od innych). Jest ona przy tym rybą prowadzącą skryty tryb życia, płochliwą i ostrożną, rzadko pojawia się na powierzchni wody, co niestety utrudnia jej obserwacje.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Jako bazę wypadową do ostoi najlepiej potraktować miejscowość Przywidz, znajdującego się kilkanaście kilometrów od odstoi. Do miejscowości istnieje zarówno możliwość dojazdu PKS-em z Gdańska, jak również oferuje dość bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.
Przywidz, to wieś gminna położona nad Jeziorem Przywidzkim, przy drodze nr 221. Historia miejscowości sięga wczesnego średniowiecza, o czym świadczy gród słowiański nad jeziorem. W roku 1294 książę pomorski Mestwin II podarował tutejsze dobra klasztorowi cystersów z Eldeny. Po ok. 50 latach osada została sprzedana Krzyżakom i nazwano ją Mariensee. Przywidz w późniejszych latach był w posiadaniu wielu właścicieli. W latach międzywojennych Przywidz stał się miejscowością letniskową, głównie dla mieszkańców Gdańska. Nazywano go "Powietrznym Kurortem" lub "Małym Sopotem". Nad jeziorem wybudowano schronisko dla młodzieży i harcerzy oraz "Dom Ludowy" z czterema salami. We wsi była stacja pocztowa, kościół ewangelicki i drugi – katolicki, młyn wodny, gorzelnia, krochmalnia i cegielnia. Ponadto funkcjonowała karczma i kawiarnia.
Miejscami wartymi zobaczenia są: Jezioro Przywidzkie o pow. 136 ha, dł. 4,6 km – wraz z kąpieliskiem. Przy północnym brzegu jeziora rosną dwie zrośnięte lipy drobnolistne - pomnik przyrody oraz Rezerwat "Wyspa na Jeziorze Przywidzkim", który chroni około 200 - letni las bukowo-dębowy. Wzdłuż zachodniego brzegu jeziora prowadzi również ścieżka edukacyjna. Wartym zobaczenia jest również wczesnośredniowieczne grodzisko z dobrze zachowanym wałem ochronnym położone nad Jeziorem Przywidzkim.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.
 

formy ochrony przyrody

Przywidzki [ obszar chronionego krajobrazu ],
Doliny Wietcisy [ obszar chronionego krajobrazu ],

Zagrozenia :

Ewentualne zanikanie zbiorników ze strzeblą, ich zasypywanie, zanieczyszczenie lub zarybianie gatunkami drapieżnymi. Intensyfikacja gospodarki rolnej i leśnej oraz rozwój budownictwa zarówno domów mieszkalnych i gospodarczych, jak też rekreacyjnego. Wszelkie gwałtowne zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

Siedliska

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
czapla siwa     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
perkoz dwuczuby     [ptak ]
pływak szerokobrzegi     [bezkręgowiec ]
strzebla błotna *     [ryba ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-10-05)
Wyświetleń: 14 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki