Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

SZACHOWNICA-OBSZAR NATURA 2000

Szachownica

Powierzchnia : 13.1 ha
Kod obszaru : PLH240004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis :

Obszar leżący na wysokości od 211 do 224 m n.p.m. obejmuje system jaskiniowy wykształcony w wapieniach górnojurajskich. Wejścia do jaskini leżą w ścianach starego kamieniołomu na Krzemiennej Górze (228 m n.p.m.). System tworzy pięć odrębnych jaskiń, które pierwotnie stanowiły jeden obiekt. Został on zniszczony w trakcie eksploatacji wapienia w kamieniołomie, prowadzonej do 1962 roku. Obecnie obiekt traktowany jest jako jeden system jaskiniowy o sumarycznej długości 1000 m, która przed zniszczeniem przekraczała prawdopodobnie 2 km. Najdłuższa z jaskiń - Jaskinia Szachownica I liczy około 600 m długości i jest jedną z najdłuższych na Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej. Drugim pod względem wielkości obiektem podziemnym jest jaskinia Szachownica II, która osiąga prawie 200 m długości. Korytarze jaskiń rozgałęziają się i przecinają pod kątem prostym, tworząc charakterystyczną siatkę pól, przypominającą szachownicę. Siedliska leśne zajmują 97% obszaru, a siedliska łąkowe i zaroślowe - 3%.
Jest to jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Dzięki różnorodności warunków termicznych i nieograniczonej liczbie dogodnych kryjówek, w jaskini hibernuje co roku ponad 1000 nietoperzy, reprezentujących 10 gatunków - 4 z nich umieszczone są w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Liczenia hibernujących nietoperzy, prowadzone od roku 1980, wskazują na stały, choć niewielki wzrost ich liczby. Na uwagę zasługuje fakt corocznego notowania w jaskini dwóch gatunków nocków, uznanych w Polsce za rzadkie i zagrożone.
W obszarze stwierdzono także występowanie 3 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży w środkowej części Wyżyny Wieluńskiej. Do ostoi można dojechać drogą Działoszyn - Praszka, około 10 km na południowy zachód od Działoszyna, w miejscowości Grabarze należy skręcić na wschód w drogę leśną. Region dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi:
ekoturystyka: odsłonięcia ścian wapiennych,
turystyka kwalifikowana: turystyka jaskiniowa
turystyka krajoznawcza: w Dankowie i Krzepicach można zwiedzić ruiny zamków.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

formy ochrony przyrody

Szachownica [ rezerwat przyrody ],

Zagrozenia :

Prowadzone w trakcie eksploatacji kamienia prace podziemne, rozszerzyły naturalne korytarze do znacznych rozmiarów, naruszając równowagę górotworu i powodując powstanie zagrożenia częściowym lub nawet całkowitym zawałem części sztucznie poszerzonej. Sytuacja ta dotyczy w szczególności jaskini Szachownica I oraz Szachownica II. Obserwowane w jaskiniach, bardzo intensywne procesy dezintegracji górotworu, przejawiające się m.in. odpadaniem skał ze stropu i ścian, potęgowane są naturalnymi procesami przemarzania oraz zjawiskami krasowymi. Zagrożeniem dla hibernujących w jaskini nietoperzy jest niekontrolowana penetracja obiektu przez turystów i grotołazów.

Siedliska

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

mopek     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek łydkowłosy     [ssak]

Obszar biogeograficzny : kontynentalny

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-11-21)
Wyświetleń: 7 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki