Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

RODZAJE GLEB WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE
 

Gleby początkowego stadium rozwoju - nie mają wykształconego profilu glebowego. Występują głównie w górach i na terenach rekultywowanych, np. piaskach wydmowych.

Gleby bielicowe (25%) - podzielić można na słabo, średnio i silnie zbielicowane. Gleba bielicowa ma kilkucentymetrową warstwę próchniczną która przechodzi w poziom wymywania o zabarwieniu jasnoszarym. Zabarwienie to powstaje na skutek wymycia wodorotlenków żelaza, glinu, manganu i związków próchnicznych do niżej leżącej warstwy wmywania. Gleby bielicowe wymagają intensywnego nawożenia i starannej uprawy.

Gleby brunatne (52%) - to gleby umiarkowanie wilgotnych lasów iglastych i mieszanych. Powstały w wyniku procesu brunatnienia. Proces ten polega na wietrzeniu minerałów glebowych, głównie glinokrzemianów, zawierających w swoim składzie żelazo. Żelazo uwolnione w czasie wietrzenia osadza się na powierzchni cząstek glebowych, dając brunatne zabarwienie. Gleby brunatne są średnio urodzajne. Gleby płowe są odmianą gleb brunatnych, z silniej wymytymi związkami ilastymi i żelazistymi.

Czarnoziemy (1%) - to gleby o dużej warstwie próchnicznej, powstały na terenach łąkowo-stepowych. Są to najwyższej jakości gleby w Polsce.

Czarne ziemie (2%) - to gleby zbliżone do czarnoziemu, powstały na terenach zabagnionych. Ich ciemne zabarwienie spowodowane jest dużą zawartością próchnicy.

Gleby bagienne (9%) - obejmują gleby torfowe i mułowo-torfowe. Powstają w wyniku gromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych, spowodowanych silnym nawilgoceniem gruntu. Warunkiem urodzajności tych gleb, zwłaszcza torfowych, jest właściwa melioracja i intensywne nawożenie.

Mady (5%) - występują w dolinach rzek. Największy obszar tych gleb ^duje się na Żuławach. Gleby te powstają z osadów nanoszonych przez olewające okresowo rzeki.

Rędziny (1%) - gleby powstałe ze zwietrzenia skał wapiennych i gipsowych. Maja one dużą zawartość wapnia. Występują głównie na wyżynach.

Do gleb strefowych występujących na obszarze Polski zaliczamy bielicowe, brunatne i czamoziemy. Pozostałe to gleby astrefowe.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2013-07-04)
Wyświetleń: 334 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki