Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

LUDNOŚĆ W MOIM REGIONIE

Ludność w moim regionie

Każde miejsce na Ziemi ma swoje środowisko przyrodnicze i swoją historię – także to, w którym mieszkasz. Warto więc poznać warunki geograficzne i przeszłość regionu oraz ich skutki, jakie wywarły na dzisiejsze społeczeństwo. Być może dowiesz się, jakie problemy demograficzne występują w twoim regionie, znajdziesz ich przyczyny i zaproponujesz sposoby ich rozwiązania.

Lead

Parada mieszkańców poszczególnych regionów Polski na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2014 roku

Już wiesz

 • że rozmieszczenie ludności Polski jest nierównomierne;

 • że liczba ludności naszego kraju zmienia się w zależności od przyrostu naturalnego i migracji;

 • jakie są inne skutki migracji ludnościowych związanych z Polską;

 • że znajomość struktury biologicznej ludności Polski pozwala przewidywać dalszy rozwój demograficzny;

 • jak zmieniała się struktura zatrudnienia w Polsce;

 • że bezrobocie to ważny problem społeczny;

 • jak zróżnicowany jest w Polsce poziom urbanizacji;

 • jak i gdzie można znaleźć statystyczne dane demograficzne dotyczące Polski i jej poszczególnych regionów.

Nauczysz się

 • rozumieć potrzebę poznawania własnego regionu;

 • planować opis demograficzny regionu;

 • wykonywać monografię ludnościową własnego regionu.

1. Ludność w moim regionie

Niniejszy temat ma na celu poznanie społeczeństwa własnego regionu i stworzenie jego swoistego portretu. Powinien to być opis słowny wzbogacony licznymi ilustracjami – mapami, wykresami, diagramami, zdjęciami, a także tabelarycznymi danymi statystycznymi.
Zacząć jednak trzeba od wybrania „swojego” regionu.
Przez region najczęściej rozumie się krainę historyczną lub geograficzną, np. Mazowsze, Wielkopolskę, Sudety, Roztocze. Obszary takie zazwyczaj nie mają dokładnie wyznaczonych granic, dlatego do opisu ich ludności trudno byłoby znaleźć odpowiednie dane statystyczne. Musimy więc posłużyć się jednostkami podziału administracyjnego, które mają precyzyjnie wyznaczone granice i według których to jednostek zbierane są dane statystyczne.

Najprostszym wyjściem byłoby wybranie województwa – dla tych jednostek znaleźć można najwięcej danych. Nie zawsze jednak będzie to trafny wybór, gdyż wewnątrz wielu województw mogą występować znaczne różnice cech demograficznych. Ponadto dosyć trudno jest utożsamiać się na przykład z całym wielkim województwem mazowieckim jako „swoim” regionem.
Główny Urząd Statystyczny publikuje niektóre dane według tzw. podregionów, których wyznaczono po kilka na każde województwo. Są też dane według powiatów, a nawet gmin i miast – te głównie w wojewódzkich Urzędach Statystycznych.

Polecenie 1

Przejrzyj demograficzne dane statystyczne na stronach GUS oraz na stronach Urzędu Statystycznego w swoim województwie. Zwróć szczególną uwagę na dane dotyczące liczby ludności w podziale na miasto i wieś, przyrostu naturalnego i salda migracji, struktury zatrudnienia i stopy bezrobocia. Następnie w zależności od dostępności powyższych danych oraz od czynników lokalnych wybierz „swój” region.

Polecenie 2

Wypełnij tabelę (załącznik) i dołącz ją do opisu regionu.

Pobierz

Najpierw wpisz nazwę swojego regionu, a następnie odszukaj odpowiednie dane statystyczne i wpisz je do tabeli. Pamiętaj, żeby były to dane z tego samego roku, z którego są dla Polski (możesz też wpisać najnowsze dane dla Polski). Na koniec wyjaśnij przyczyny rozbieżności między danymi dla regionu i dla Polski – uzyskasz w ten sposób charakterystykę ludności swojego regionu na tle ludności całego kraju.

Polecenie 3

Znajdź poniżej mapy odpowiednie dla twojego regionu i przedstaw na nich najważniejsze treści. Możesz też wykorzystać mapy wykonane na poprzednich lekcjach.

Oprócz wyżej wymienionych informacji statystycznych warto też zwrócić uwagę na wybitnych ludzi związanych z regionem – naukowców, artystów, sportowców, biznesmenów, przywódców, polityków, działaczy społecznych itp. Osoby takie są zazwyczaj doskonałymi wzorcami do naśladowania. Udowadniają, że niezależnie od miejsca, z którego się pochodzi czy w którym się działa, możliwe jest dokonywanie rzeczy ważnych, powszechnie docenianych, a nawet wielkich.
Więcej miejsca można też poświęcić swojej miejscowości zamieszkania. Warto podać genezę jej nazwy, a także dowiedzieć się, jakie funkcje pełniła kiedyś, a jakie pełni dzisiaj, czy i kiedy otrzymała prawa miejskie, jakie ciekawe wydarzenia historyczne miały miejsce tu lub w okolicach. Tego typu informacje znajdziesz na przykład w siedzibie władz lokalnych – urzędzie gminy lub miasta.

Polecenie 4

Uporządkuj informacje demograficzne o swoim regionie i stwórz ilustrowany opis jego społeczeństwa – monografię ludności. Dołącz listę źródeł informacji, publikacji o regionie, w tym stron internetowych.

Podsumowanie

Opis regionu to ciekawa praca badawcza opierająca się na twórczych poszukiwaniach informacji o naszej okolicy. Wyzwala szereg umiejętności praktycznych, pozwala rozwinąć inwencję twórczą, a przede wszystkim pogłębia naszą wiedzę o własnym regionie.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-03-17)
Wyświetleń: 56 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki