Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

LINKI PRZYRODNICZE

Zbiory informacji 
Edukacyjny Internet Ekologiczny. Serwis Krakowskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Bardzo dobra i bogata baza danych na temat nie tylko edukacji ekologicznej, ale także wydawnictw poswięconych ochronie przyrody. Bardzo duzo linków do ciekawych miejsc w internecie. 
WWW Virtual Library. Chyba największy zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism. 
European Nature Conservation Virtual Library. Zbiór linków na temat ochrony przyrody w Europie. 
Internet Directory for Botany. Bardzo dobry zbiór światowych linków botanicznych na stronie Uniwersytetu w Helsinkach. 
Botany WWW sites. Inny zbiór linków botanicznych. 
Ecology - WWW page. Potężny zbiór linków ekologicznych utrzymywany na stronie Uniwersytetu w Lyonie, także mirrory w Cambridge, USA i w Edmonton, Canada 
The Need to Know Library - Ecoogy and Environment Links. Ogromny zbiór linków, niestety głównie (ale nie tylko) amerykańskich. Jego wielką zaletą jest jasny układ tematyczny - są np. podgrupy linków poświęcone mokradłom albo roślinom inwazyjnym. 
Vegetation Map Checklist. Zbiór linków na temat kartografii geobotanicznej. 
Biodiversity and Biological Collections WWW Server. Duzy zbiór linków na tematy szeroko pojętej różnorodności, z przewagą amerykańskich 
Index of Botany Journals. Światowa baza danych czasopism botanicznych. 
Scott's Botanical Links. Linki botaniczne. Oprócz normalnego zbioru linków także "link dnia" z szerszym opisem nominowanej strony. Jest też archiwum linków dnia - tędy można naprawdę trafić w wiele ciekawych miejsc internetowych ! 
FloraGuide. Potężny zbiór linków dotyczących flory w różnych aspektach - przeważnie ogrodniczym, jednak odsyłaczy do "dzikich flor" jest tu więcej niż na wielu czysto botanicznych stronach. 
National Parks Worldwide. Parki narodowe na świecie i w Polsce. Bogaty zbiór odsyłaczy. 
Protected Areas Virtual Library. Linki do stron obszarów chronionych na świecie. 
Klon/Jawor. Baza danych o organizacjach pozarządowych w Polsce. 
Biblioteki w Internecie. Baza danych o polskich bibliotekach z linkami do nich, niestety niekompletna; w niektórych bibliotekach są jednak dostępne także katalogi on-line. 
Marcin Faber. Prywatna strona z dobrym zbiorem linków ornitologicznych. 
Moja Suwalszczyzna. Prywatna strona z dobrym zbiorem linków botanicznych i fotograficznych. 
Wyzsze uczelnie Linki do szkół wyższych w Polsce. 
EBHL. Europejska Grupa Bibliotek Botanicznych i Ogrodniczych. Bardzo bogaty zbiór linków do stron bibliotek. 
HBZ Deutsche Bibliothek Online. Sieciowy indeks niemieckich bibliotek. 
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. Na stronie IBL między innymi bardzo bogaty zbiór światowych linków na tematy leśne. W najbliższym czasie zamierzają także wystawić potężną bazę bibliograficzną - "Nowości Piśmiennictwa Lesnego" za 10 ubiegłych lat ! 
X500  - Wyszukiwanie pracowników wyższych uczelni. Ustaw "przeszukaj poddrzewo", żeby to działało. 
Puszcza Bialowieska  - Największa strona o Puszczy Białowieskiej - ponad 1000 zdjęć, kilkaset opisów, kilkadziesiąt filmów! 
Płazy i gady Europy  - Strona Joanny Mazgajskiej poświęcona płazom i gadom.Systematyka, cechy, zagrożenia.
Atlas drzew Polski - Bardzo dobry serwis - atlas drzew dla przyrodników. Systematyka, cechy, pochodzenie, ciekawostki...

Organizacje i instytucje przyrodnicze 
PTOP "Salamandra". Strona poznańskiej "Salamandry", między innymi dobry serwis aktualności i Biuletyn on-line. Ciekawe propozycje zmian w prawie ochrony przyrody. 
dolnośląska fundacja ekorozwoju Znana dolnośląska organizacja 
Biuletyn ProNatura Biuletyn znanej wrocławskiej organizacji. 
Zielona Akcja. Organizacja ekologiczna z Legnicy 
OTOP. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - krajowa organizacja zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją 
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody - organizacja przyrodnicza z Kielc
Komitet Ochrony Orłów - organizacja zajmująca się ochroną ptaków drapieżnych, m. in ochroną strefową 
Ministerstwo Środowiska. Oficjalny serwis Ministerstwa. Projekty aktów prawnych do konsultacji. Ogłoszenia. Tu można znaleźć także dokumenty typu "Polska strategia edukacji ekologicznej" albo "Ochrona środowiska na poligonach - przewodnik dla obcych armii". 
Liga Ochrony Przyrody najstarsza i najwieksza organizacja ekologiczna. 
Instytut Ochrony Środowiska. Strona IOŚ w Warszawie, między innymi baza danych o obszarach chronionych w Polsce (spis rezerwatów !). Instytut twierdzi że baza jest aktualna, otrzymaliśmy jednak sygnały że brakuje w niej nawet niektórych obiektów utworzonych 12 lat temu. 
Instytut Ochrony Przyrody Instytut Ochrony Przyrody PAN. Między innymi: baza danych CORINE, kryteria CORINE, informacje o sieci Natura 2000, baza danych gatunków inwazyjnych, Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce; możliwość zakupu wydawnictw przez Internet 
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. Jedna z ciekawszych w Polsce prób wystawienia w Internecie baz danych - dotyczących zagadnień leśnych. Warto zobaczyć między innymi aktualną mapę zagrożenia pożarowego. 
NFOŚ. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na stronie dostępne kryteria wnioskowania o dotację. 
EkoFundusz. Fundacja EkoFundusz, jeden z potencjalnych sponsorów przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody. Dostępne regulaminy konkursów i formularze wniosków. 
OTON. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. 
ZTO. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne ze Szczecina. Tu także: dokumentacja w sprawie rezerwatu Świdwie. 
Nadnotecka Grupa OTOP - ptaki Doliny Noteci i okolic Czarnkowa 
CZAPLON. Ornitologiczna grupa robocza Doliny Górnej Wisły. Dobre dane o awifaunie Górnej Wisły. Tu także: aktualny Komunikat Komisji Faunistycznej,lista gatunków podlegających weryfikacji i wskazówki Komisji. 
Towarzystwo Przyrodnicze 'Bocian' - Dawne Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny 
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody - dawne Radomsko - Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze 
BORE. Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego w Polsce. 
CMok. Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła 
CEE Regional Environmental Center (REC)Jeden z potencjalnych sponsorów niewielkich projektów ochroniarskich. 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Informacja o Centrum, zalążki informacji o przyrodzie Górnego Śląska. Przyroda to dla nich także mchy i bezkręgowce - unikat w Polsce ! Ciekawy spis publikacji o przyrodzie tego regionu, jakby ktoś chciał kupić to chyba przyjmą zamówienie mailem... 
KZPN. Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Zawiera informację o poszczególnych parkach i linki do ich oficjalnych stron. 
Most Serwer dla organizacji pozarządowych. W zasobach sporo materiałów przyrodniczych. 
Dzika Polska. Katalog cennych przyrodniczo miejsc w Polsce - projekt Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot 
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot. Znana organizacja ekologiczna z Bielska Białej. 
TOPB Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej 
Straż Ochrony Przyrody - Grupa Bielik. Witryna warszawskiej grupy SOP 
WWF Polska 
PROM. Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł 
FSC Polska. Grupa robocza ds. certyfikacji lasów. Między innymi projekt polskich standardów certyfikacji. 
Towarzystwo Ekologiczne Ziemia Przede Wszystkim 
Towarzystwo na rzecz Ziemi 
Wspólna Ziemia - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne z chojnic i jego biuletyn Zielony Goniec 
Pracownia Architektury Żywej Realizujące ciekawe, praktyczne projekty stowarzyszenie z pn-wsch. Polski 
Bioregion Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej 

 

Prawo 
Serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC. Sprawnie działająca i szybko aktualizowana biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich od 1996 r. 
Archiwum gazety "Rzeczpospolita". Całkiem dobre źródło do szukania potrzebnych aktów prawnych, zwłaszcza wtedy gdy nie znamy miejsca ich publikacji 
Serwis prawny portalu Portal. Kiedyś może być bardzo dobry. 
Poradnik prawa ekologicznego. Poradnik prawa ochrony srodowiska oraz prawa organizacji społecznych na wrocławskim serwerze "Zielona Brama" 
Centrum Prawa Ekologicznego z Wrocławia 
Grupa Bielik. Witryna warszawskiej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody, ważna ze względu na dobry serwis prawny. 
Akty prawne z dziedziny ochrony środowiska 
Akty prawne z dziedziny ochrony środowiska 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi: informacje o procesie legislacyjnym, teksty projektów ustaw, teksty interpelacji i odpowiedzi. Można korzystać z bazy danych Kancelarii Sejmu, a w niej z aktualizowanych tekstów ustaw począwszy od lat 30-tych do najaktualniejszych ! Wiekszość materiałów jest w formacie *.pdf, wymaga Adobe Acrobat Reader, najlepiej 4.0 
Centrum Informacyjne Rządu. Jeżeli akurat działa i żaden hacker się nie włamał, można przejrzeć komunikaty z bieżących prac Rady Ministrów. 
EUR-Lex European Union law. Serwis prawny Unii europejskiej. 
Natura 2000. Strona programu Natura 2000, tu znajdziesz kryteria kwalifikacji obiektów do sieci Natura 2000, ściągniesz także listy gatunków i biotopów, podręcznik interpretacji tych list oraz formularz kwalifikacyjny obiektu. Do większości dokumentów będzie potrzebnyAcrobat Reader, najlepiej 4.0. 
ENV NATURE CONSERVATION HOMEPAGE. Między innymi dostęp do Dyrektywy Habitatowej i Ptasiej. 
Discover the species of the Birds Directive. Dyrektywa Ptasia - wykaz gatunków ujętych w załączniku I z informacjami o nich - obrazek, zasięg, dlaczego wymaga ochrony 
Bern Convention. Strona Konwencji Berneńskiej. Tu między innymi znajdziesz europejskie listy gatunków chronionych na mocy tej konwencji. 
Convention on Biological Diversity. Konwencja o Różnorodności Biologicznej. Tu zbiór rezolucji i rekomendacji, ukonkretniających ogólnikowy tekst Konwencji. 
Konwencja Ramsar. Konwencja o ochronie obszarów wodno-botnych. Na stronie spis obszarów Ramsar oraz zbiór rezolucji, rekomendacji i przewodników, ukonkretniających ogónikowy tekst Konwencji. 
European Centre for Nature Conservation. Między innymi przegląd europejskiego prawodawstwa ochrony przyrody z wszystkimi ważniejszymi konwencjami. 
EU Environmetnal Policy. Kompletny przegląd prawa europejskiego w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska 
Ramsar Convention on Wetlands. Konwencja Ramsarska. 
Środowisko. Katalog aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce (od 1996 r.) 
 

Księgarnie i sklepy dla przyrodników 
NASZA - Zamów książki w księgarni Lubuskiego Klubu Przyrodników
Artinsect - Sklep entomologiczny. Bogaty zestaw spreparowanych okazów motyli, chrząszczy...
Inne - Inne ważne dla przyrodników miejsca kupowania książek w Internecie. 

 

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2015-09-26)
Wyświetleń: 319 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki