Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA NA POJEZIERZACH

Gospodarcza działalność człowieka na Pojezierzach

Zajmujący około 1/4 obszaru Polski pas pojezierzy wykorzystywany jest przez człowieka na różne sposoby i z różną intensywnością. Mamy tu i tereny silnie przekształcone poprzez działalność gospodarczą i tereny całkowicie nienaruszone ręką ludzką – ostoje dzikiej przyrody.

Na zdjęciu panorama miasta nad brzegiem zbiornika wodnego. W tle zabudowania, wieże, przy brzegu zacumowane jachty i łódki.

 

Już wiesz

 • że w Polsce mamy trzy duże pojezierza – Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Wielkopolskie;

 • jakie warunki naturalne występują na pojezierzach.

Nauczysz się

 • charakteryzować działalność gospodarczą człowieka na pojezierzach;

 • wyjaśniać, dlaczego na poszczególnych pojezierzach rozwinęły się różne gałęzie gospodarki;

 • podawać przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze pojezierzy;

 • wskazywać przyszłe kierunki rozwoju gospodarczego na pojezierzach.

1. Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Suwalskie – turystyka

Pojezierze Mazurskie leży na północnym wschodzie naszego kraju i zajmuje większą część województwa warmińsko‑mazurskiego. Pojezierze Suwalskie położone jest przy granicy z Litwą, w północnej części województwa podlaskiego. Największe miasta regionu to Olsztyn (174 tys. mieszkańców), Suwałki (69 tys.) i Ełk (60 tys.). Są one ważnymi ośrodkami lokalnymi, spełniającymi przede wszystkim funkcje usługowe. Pozostałe jednostki osadnicze to małe miasta i wsie.

Przemysł w tej części Polski rozwinięty jest bardzo słabo. Działają głównie małe firmy z branży spożywczej i drzewnej. Wiele z nich ulokowało się na terenie Warmińsko‑Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Z dużych zakładów przemysłowych regionu wymienić można właściwie tylko fabrykę opon w Olsztynie i fabrykę papierosów w Augustowie.

Znacznie lepiej na Mazurach rozwinęło się rolnictwo. To dlatego, że występuje tam stosunkowo dużo niezłych gleb brunatnych. Uprawia się na nich m.in. pszenicę, jęczmień, rzepak i tytoń. Znaczne obszary zajmują też łąki i pastwiska, na których chowane jest głównie bydło – stąd liczne spółdzielnie mleczarskie, w tym największe w Mrągowie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim.

W mazurskich jeziorach poławiane są ryby słodkowodne, takie jak szczupaki, sandacze, sieje, sielawy, węgorze.
Drewno z okolicznych lasów wykorzystywane jest m.in. do produkcji mebli.

Ilustracja przedstawia mapę gospodarczą Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego. Tło mapy w kolorze żółtym (grunty orne), jasnozielonym (łąki i pastwiska) i zielonym (lasy). Liczne jeziora i tereny podmokłe. Na mapie sygnatury obrazujące uprawy poszczególnych roślin, hodowlę zwierząt, przemysł, górnictwo i energetykę, komunikację, turystykę, naukę, kulturę i sztukę. Na północy fragment Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, Federacja Rosyjska (obwód kaliningradzki), Litwa. Mapa obejmuje tereny od Fromborku na zachodzie po wschodnią granicę Polski, na południu sięgając Działdowa. Największe zagęszczenie sygnatur w Olsztynie, duże zagęszczenie sygnatur w Giżycku, Suwałkach i Ełku. Na mapie przedstawiono sieć dróg i kolei, porty wodne, granice województw, granicę państwa. Opisano województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie, Federację Rosyjską i obwód kaliningradzki, Litwę, Białoruś. Opisano kompleksy leśne, na przykład Puszczę Augustowską. Mapa zawiera południki i równoleżniki, dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co trzydzieści minut.

 

LEGENDA MAPY

Zdecydowanie najlepiej rozwinęła się tu branża turystyczna. Warmię, Mazury i Suwalszczyznę większość Polaków jednoznacznie kojarzy z wypoczynkiem nad jeziorami. O rozwoju różnorodnej turystyki na Pojezierzu Mazurskim i Suwalskim zdecydowały następujące czynniki:

 • walory środowiska naturalnego – czyste powietrze, jeziora, lasy, malownicze krajobrazy m.in. w Wigierskim Parku Narodowym, Mazurskim Parku Krajobrazowym (Wielkie Jeziora), Suwalskim Parku Krajobrazowym (rezerwat głazów narzutowych), Puszczy Rominckiej, dolinie Rospudy, dolinie Krutyni;

 • liczne zabytki i muzea – np. gotyckie zamki w Nidzicy, Kętrzynie, Reszelu, Lidzbarku Warmińskim czy pochodzący z początku XX w. Wilczy Szaniec (główna kwatera Hitlera) i inne bunkry z czasów II wojny światowej w Gierłoży i okolicach Kętrzyna, pole bitwy pod Grunwaldem, wysokie wiadukty kolejowe w Stańczykach i Botkunach, Kanał Augustowski, park etnograficzny (skansen) w Olsztynku;

 • inne atrakcje turystyczne – szlaki wodne (m.in. Wielkie Jeziora, dolina Rospudy i Krutyni, Kanał Augustowski), hodowle dzikich zwierząt (żubry, jelenie, koniki polskie), planetarium (Olsztyn), jarmarki regionalne i inne cykliczne imprezy plenerowe (np. Mazurskie Noce Kabaretowe czy Piknik Country w Mrągowie);

 • dobrze zorganizowana infrastruktura komunikacyjna, noclegowa i gastronomiczna – liczne miejscowości o charakterze typowo turystycznym, np. Mikołajki, Ruciane‑Nida, Sorkwity, Giżycko, Węgorzewo, Mrągowo, Augustów, i wiele innych; stosunkowo gęsta sieć kolejowa i drogowa (choć brak autostrady); w Szymanach koło Szczytna od 2016 roku ma działać regionalny port lotniczy;

 • dosyć korzystne położenie geograficzne – bliskość Warszawy, dla której Mazury są najbliższym miejscem masowego wypoczynku nad wodą.

  Na zdjęciu jezioro, na brzegu trzciny, dalej las liściasty.

   

  Na zdjęciu panorama miasta nad brzegiem zbiornika wodnego. W tle zabudowania, wieże, przy brzegu zacumowane jachty i łódki.

   

  Na zdjęciu ceglany zamek z trzema wieżami. W tle współczesne zabudowania mieszkalne.

   

  Na zdjęciu pozostałości ceglanego budynku porośnięte roślinnością. Schody. Brak dachu. Dookoła las.

   

  Na zdjęciu rzeka, płaskie brzegi, drzewa, na rzece kajaki.

   

  Na zdjęciu wąski zbiornik wodny z betonowymi brzegami, zamknięty metalową bramą. W tle zbiornik wodny o naturalnych brzegach.

   

  Na zdjęciu wzgórze, na szczycie kamienny obelisk, do którego prowadzą kamienne schody, obok metalowa konstrukcja składająca się z kilku wysokich masztów.

   

  Na zdjęciu wysoki kamienny wiadukt kolejowy w pofałdowanym terenie. Dookoła drzewa. Pod wiaduktem ludzie.

   

 •  

Polecenie 1

 1. Odszukaj na mapie miejscowości wymienione w tekście i w opisach powyższych zdjęć.

 2. Dowiedz się z Internetu, jaka jest aktualnie oferta turystyczna Żeglugi Mazurskiej. Na mapie powyżej wskaż trasy rejsów.

2. Pojezierze Pomorskie – leśnictwo

Pojezierze Pomorskie jest największym regionem pojeziernym w Polsce – są to rozległe tereny leżące na północ od Pradoliny Toruńsko‑Eberswaldzkiej. Zajmuje ono większą część obszarów trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko‑pomorskiego. Jeśli wliczać do niego Pojezierze Iławskie, to sięga też do województwa warmińsko‑mazurskiego.

Pojezierze Pomorskie jest silnie zalesione i dlatego słabo zaludnione. Do osadnictwa zniechęcały tu właśnie gęste lasy iglaste rosnące na słabych glebach bielicowych oraz pofałdowane tereny z licznymi jeziorami i mokradłami wokół nich. Niekorzystne było też położenie geograficzne – ludność wolała osiedlać się nad pobliskim morzem, które zawsze stwarzało więcej możliwości zarobkowania.

Największe miasta leżące w głębi Pojezierza Pomorskiego – Chojnice i Szczecinek – liczą zaledwie po około 40 tys. mieszkańców. Co ciekawe, w całym regionie przeważa ludność miejska. To dlatego, że osadnictwo wiejskie i rolnictwo również nie rozwinęło się dobrze na tych zalesionych terenach. Ludność zamieszkuje głównie małe miasteczka, a większe miasta – Bydgoszcz (357 tys. mieszkańców), Toruń(203 tys.), Gorzów Wlkp. (124 tys.), Grudziądz (97 tys.), Piła (74 tys.) – rozwinęły się na obrzeżach regionu, w szerokich dolinach rzecznych.

Ilustracja przedstawia mapę gospodarczą Pojezierza Pomorskiego. Tło mapy w kolorze żółtym (grunty orne), jasnozielonym (łąki i pastwiska) i zielonym (lasy). Liczne jeziora. Na mapie sygnatury obrazujące uprawy poszczególnych roślin, hodowlę zwierząt, przemysł, górnictwo i energetykę, komunikację, turystykę, naukę, kulturę i sztukę. Na północnym-zachodzie Morze Bałtyckie i Zatoka Pomorska. Na północnym-wschodzie Zatoka Gdańska. Mapa obejmuje tereny od Świnoujścia na zachodzie po Gdańsk na wschodzie, na południu sięgając Gorzowa Wielkopolskiego i Inowrocławia. Miejscowości nadmorskie oznaczone sygnaturą turystyki wypoczynkowej, niektóre sygnaturą portu. Największe zagęszczenie pozostałych sygnatur w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Na mapie przedstawiono sieć dróg i kolei, porty wodne i lotnicze, granice województw, granicę państwa. Opisano województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Opisano Niemcy. Opisano kompleksy leśne, na przykład Puszczę Notecką i parki narodowe. Mapa zawiera południki i równoleżniki, dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co trzydzieści minut.

 

LEGENDA MAPY

Gospodarcza działalność człowieka na Pojezierzu Pomorskim w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu zasobów leśnych. Przede wszystkim pozyskiwane jest drewno, które obrabia się w licznych tartakach. Przetwarzają je też duże zakłady przemysłu papierniczego w Świeciu, Kwidzyniu i Kostrzyniu. Ponadto drewno wykorzystywane jest m.in. do produkcji mebli oraz do celów budowlanych i opałowych. W lasach zbiera się runo – grzyby, jagody, borówki, jeżyny, maliny, zioła oraz żywicę. Poluje się też na zwierzęta łowne, takie jak dziki, jelenie, sarny, kaczki czy zające. W głębi lasów dosyć duże tereny użytkuje wojsko (np. poligon drawski).

Na Pojezierzu Pomorskim działają też elektrownie wodne, np. Żydowo (o mocy 150 MW) czy Koronowo (26 MW).
W rolnictwie przeważają uprawy żyta i owsa na słabych glebach bielicowych oraz warzyw i owoców w przydomowych ogródkach.

Turystyka w regionie nie rozwinęła się na wielką skalę. Nieliczne ośrodki wypoczynkowe funkcjonują głównie nad dużymi jeziorami, takimi jak Jezioro Drawskie, Jezioro Charzykowskie, Jezioro Raduńskie, Wdzydze, Lubie, Betyń, Wielimie. W Połczynie‑Zdroju mamy uzdrowisko z leczniczymi wodami mineralnymi. Pojezierze Pomorskie nie jest oblegane przez turystów i dlatego na wielkich jego obszarach zachowała się dzika przyroda z bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego.

Na zdjęciu pnie drzew ułożone jeden na drugim na terenie, z którego wycięto drzewa. Pozostałości pni. W tle las iglasty.

 

Na zdjęciu jachty i łódki zacumowane do betonowego nabrzeża. W tle niskie zabudowania.

 

Na zdjęciu rozległe, pofałdowane zielone tereny rolnicze.

 

Polecenie 2

Wskaż na mapie miejscowości i jeziora wymienione w opisie powyżej.

Polecenie 3

Czy na Pojezierzu Pomorskim turystyka powinna rozwijać się w większym stopniu? Odpowiedź uzasadnij.

Warto wiedzieć

Najwyższe obszary Pojezierza Kaszubskiego nazywane są „Szwajcarią Kaszubską”. To dlatego, że w regionie tym występują wyjątkowo piękne krajobrazy – mamy tam silnie pofałdowane tereny, które pokrywają różnorodne lasy i inna roślinność, a w licznych zagłębieniach znajdują się jeziora z krystalicznie czystą wodą.

Malowniczy krajobraz „Szwajcarii Kaszubskiej”

 

3. Pojezierze Wielkopolskie – rolnictwo i przemysł

Pojezierze Wielkopolskie, a także Pojezierze Lubuskie leżą na południe od Pradoliny Toruńsko‑Eberswaldzkiej. Zajmują one jednak znacznie mniejszy obszar niż leżące na północ od pradoliny Pojezierze Pomorskie. Pojezierze Wielkopolskie obejmuje większość północnej części województwa wielkopolskiego i południowo‑zachodnią część województwa kujawsko‑pomorskiego. Pojezierze Lubuskie leży w środkowej części województwa lubuskiego.

Pojezierze Lubuskie jest silnie zalesione i dlatego słabo zaludnione, a to oznacza, że gospodarcza działalność człowieka nie rozwinęła się tam na dużą skalę. Dominuje leśnictwo i rolnictwo, miejscami turystyka, w małych miastach usługi. Działa też Kostrzyńsko‑Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której rozlokowały się na ogół małe firmy przemysłowe i usługowe.
Zgoła odmienna sytuacja panuje na Pojezierzu Wielkopolskim, gdzie na dużą skalę rozwinęło się wiele różnorodnych gałęzi gospodarki.

Ilustracja przedstawia mapę gospodarczą Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego. Tło mapy w kolorze żółtym (grunty orne), jasnozielonym (łąki i pastwiska) i zielonym (lasy). Na mapie sygnatury obrazujące uprawy poszczególnych roślin, hodowlę zwierząt, przemysł, górnictwo i energetykę, komunikację, turystykę, naukę, kulturę i sztukę. Największe zagęszczenie sygnatur w Poznaniu i Bydgoszczy, duże zagęszczenie sygnatur w Toruniu, Włocławku, Koninie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Mapa obejmuje tereny Polski od granicy z Niemcami na zachodzie po Toruń i Włocławek na wschodzie, na północy sięgając Bydgoszczy, a na południu Leszna. Na mapie przedstawiono sieć dróg i kolei, porty wodne i lotnicze, granice województw, granicę państwa. Opisano województwa zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Opisano Niemcy. Opisano kompleksy leśne, na przykład Puszczę Notecką i parki narodowe. Mapa zawiera południki i równoleżniki, dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co trzydzieści minut.

 

iJuvKfUrGE_1448745055326_0

LEGENDA MAPY

Głównym ośrodkiem usługowo‑przemysłowym Pojezierza Wielkopolskiego jest Poznań (545 tys. mieszkańców) – piąte co do wielkości miasto w Polsce. To stolica województwa i ważny węzeł komunikacyjny Polski Zachodniej. Leży przy autostradzie A2, która przecina region w kierunku wschód‑zachód i łączy Warszawę z Berlinem oraz z Europą Zachodnią. W Poznaniu przecina się też wiele linii kolejowych, a tamtejsze lotnisko zaliczane jest do większych regionalnych portów lotniczych w kraju. Od 1925 roku w mieście organizowane są Międzynarodowe Targi Poznańskie, które cieszą się renomą w Europie i na świecie. Poznań jest też ważnym ośrodkiem akademickim – mamy tu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską oraz inne szkoły wyższe (Akademię Muzyczną, AWF i uniwersytety: przyrodniczy, ekonomiczny, medyczny, artystyczny).

Na zdjęciu nowoczesny oszklony budynek wsparty filarach. Zaparkowane samochody.

 

Na zdjęciu nowoczesne budynki z szarą elewacją, nieliczne okna. Budynki ponumerowane. Ciekawie zagospodarowane tereny zielone, liczne murki, przycięte drzewka, kępy traw.

Nowoczesna zabudowa wskazuje na rozwój gospodarczy

Znane Jezioro Malta zostało zagospodarowane do celów rekreacyjno-sportowych

 

W mieście działa wiele dużych firm przemysłowych z branży elektromaszynowej (fabryka samochodów dostawczych Volkswagen), chemicznej (opony, farmaceutyki, kosmetyki) czy spożywczej (słodycze „Goplana”, przyprawy „Amino”, piwo „Lech”). Przemysł i inne gałęzie gospodarki rozwinęły się też w okolicach Poznania, np. w gminie Tarnowo Podgórne, gdzie działa duża fabryka papierosów oraz liczne firmy handlowe, transportowe, budowlane i inne. W pobliskich Wronkach od dawna produkowane są artykuły gospodarstwa domowego pod nazwą Amica (kuchenki, lodówki, pralki, zmywarki itp.). W Bolechowie wytwarza się polskie autobusy Solaris.
Na Pojezierzu Wielkopolskim wydobywane są różne surowce mineralne:

 • węgiel brunatny – w okolicach Konina, gdzie jest on od razu spalany w trzech elektrowniach cieplnych: Pątnów (o mocy ok. 1600 MW), Adamów (600 MW) i Konin (560 MW);

 • sól kamienna – w pasie od Żnina do Kłodawy na Kujawach, przerabiana m.in. w zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie;

 • ropa naftowa i gaz ziemny – małe szyby w różnych częściach regionu, większość na Pojezierzu Lubuskim;

 • surowce skalne – głównie wodnolodowcowe piaski, żwiry, iły, gliny.

  Na zdjęciu rozległe wykopy, maszyny i urządzenia. W tle kominy.

   

  Na zdjęciu zabudowania przemysłowe i hałdy.

   

Pojezierze Wielkopolskie jest regionem rolniczym. Szczególnie intensywnie wykorzystywane są urodzajne czarne ziemie na Kujawach, gdzie uprawia się pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, a także rzepak będący surowcem m.in. dla dużych zakładów tłuszczowych w Kruszwicy. Na słabszych glebach uprawiane są głównie inne zboża – pszenżyto, jęczmień i żyto. Dużą rolę w rolnictwie Wielkopolski odgrywa chów zwierząt, a zwłaszcza trzody chlewnej. Jest on prowadzony w dużych, wyspecjalizowanych gospodarstwach wysokotowarowych, które są w regionie typową formą produkcji rolnej.
Pojezierze Wielkopolskie posiada liczne walory turystyczne. Jednakże funkcje wypoczynkowe, typowe dla pojezierzy, nie są tu wykorzystywane w największym stopniu – dobrze znanych jest tylko kilka miejscowości turystycznych, np. Łagów i Trzciel na Pojezierzu Lubuskim czy Sława i Boszkowo na Pojezierzu Leszczyńskim. W regionie rozwinęły się też inne rodzaje turystyki:

 • krajoznawcza – liczne obiekty zabytkowe i współczesne, np. prasłowiańska osada w Biskupinie, rezerwat archeologiczny na Ostrowie Lednickim, katedra w Gnieźnie, Stary Rynek i inne zabytki w Poznaniu, Mysia Wieża w Kruszwicy, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, zespoły parkowo‑pałacowe w Kórniku i Rogalinie, romański kościół w Strzelnie i wiele innych;

 • pielgrzymkowa – bazylika w Licheniu oraz coroczne Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży w Lednogórze;

 • uzdrowiskowa – Ciechocinek, Wieniec‑Zdrój, Inowrocław na Kujawach oraz Łagów na Ziemi Lubuskiej.

  Zabytkowy ratusz i kamienice na Starym Rynku w Poznaniu

   

  Panorama Kruszwicy widziana z Mysiej Wieży; w oddali zakłady tłuszczowe

   

  Rekonstrukcja prasłowiańskiej osady w Biskupinie

   

  Rezerwat archeologiczny – grodzisko – na Ostrowie Lednickim

   

  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina

   

  Bazylika w Starym Licheniu

   

  Wiekowy dąb – pomnik przyrody – w Rogalinie koło Poznania

   

  Drewniane tężnie w Ciechocinku, po których spływają wody mineralne

   

Polecenie 4

 1. Wskaż na mapie miejscowości Pojezierza Wielkopolskiego wymienione w tekście i na zdjęciach powyżej.

 2. Które gałęzie gospodarki powinny wg ciebie rozwijać się na Pojezierzu Wielkopolskim? Odpowiedź uzasadnij.

Podsumowanie

 • Rozwój gospodarczy polskich pojezierzy jest bardzo zróżnicowany, zarówno jeśli chodzi o rodzaje działalności człowieka, jak i intensywność tych działań.

 • Na Pojezierzu Mazurskim dominuje turystyka; w miastach funkcjonują usługi, na obszarach wiejskich rolnictwo, w lasach pozyskanie drewna, nad jeziorami rybołówstwo.

 • Pojezierze Pomorskie to najsłabiej zaludniony region Polski, w którym dominują lasy i dlatego rozwinął się tam głównie przemysł drzewny; drugorzędną rolę odgrywa turystyka i rolnictwo.

 • Na Pojezierzu Wielkopolskim ukształtowała się dosyć gęsta sieć osadnicza, dzięki czemu rozwinęły się tam różnorodne gałęzie gospodarki, m.in. przemysł wydobywczy i przetwórczy, wysokotowarowa produkcja rolna (roślinna i zwierzęca), turystyka krajoznawcza, wypoczynkowa, pielgrzymkowa, uzdrowiskowa, a także transport drogowy, kolejowy i lotniczy.

Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2019-03-16)
Wyświetleń: 148 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki