Witaj, Gość
Główna » Artykuły » Moje artykuły

CIEKAWOSTKI GEOGRAFICZNE
 

 

 

1)   Państwo Tuvalu na Pacyfiku prawdopodobnie już w tym stuleciu zostanie zalane wodami oceanu w wyniku globalnego ocieplenia. Średnia wysokość tego państewka to tylko 0,5m! ten sam los czeka Malediwy!
2)   Jeśli tempo wycinania lasów w Amazonii się nie zmniejszy to selva - bo tak te lasy deszczowe są nazywane zniknie jeszcze w tym wieku! Co roku człowiek tutaj ok 80 tys. km kwadratowych drzewostanu tj. mniej więcej tyle ile powierzchnia Austrii!!
3)   Kolej transsyberyjska ma ok. 9300 km długości. Z Moskwy do Władywostoku jedzie się aż 8 dni! W zasobach internetu można oglądać filmy amatorskie ukazujące przepiękne widoki z okien wagonów na dziką Syberię!
4)   Pierwsza linia kolejowa na świecie połączyła 2 miejscowości w Wielkiej Brytanii: Stockton z  Darlington w 1825 r.
5)   Na pustyni Atakama w Chile są miejsca, w których nie spadła ani jedna kropla deszczu przez 300 lat!
6)   Gdyby stopniały całkowicie lądolody wówczas poziom wody we wszechoceanie wzrósłby o ok. 60-80 metrów!
7)   Kontynenty przemieszczają się rocznie do ok. 20 cm/rok, a przeciętnie kilka cm rocznie. w dłuższej perspektywie czasowej mogą się przemieszczać na tysiące km, zmieniając zupełnie konfigurację lądów i mórz.
8)   Gdyby warstwę ozonu atmosferycznego ścisnąć do cienkiej warstwy to miałaby ona tylko 3mm!
9)   Najsilniejsze tornada o sile f5 mogą w swoim wnętrzu mieć prędkość wiatru przekraczającą 500 km/h! takie potężne wiry powodują totalne spustoszenia i stanowią śmiertelne zagrożenie dla człowieka!
10)   Pod wpływem ciepłego prądu norweskiego, który jest przedłużeniem Golfsztromu i Prądu Północnoatlantyckiego port rosyjski w Murmańsku na Półwyspie Kolskim poza północnym kołem podbiegunowym nigdy nie zamarza!

 

11)   Największa denominacja w historii została przeprowadzona na Węgrzech w 1946 roku. Rekordowa hiperinflacja sięgała 41,9 tysięcy bilionów procent miesięcznie! Gdy ostatecznie zastąpiono pengo forintem, najwyższy nominał miał wartość 100 000 000 000 000 000 000 (sto trylionów).
12)   Gdyby skompresować trwające 4, 6mld dzieje ziemi do jednego roku, kalendarz wyglądałby następująco:
1 stycznia, 0:00 Powstanie naszej planety
25 lutego Początki życia (pierwsze komórki)
4 marca Powstają najstarsze istniejące dzisiaj formacje skalne
17 kwietnia Początki bakterii
2 grudnia Pojawiają się rekiny
13 grudnia Pojawiają się dinozaury
14 grudnia Pojawiają się ssaki
15 grudnia Pojawiają się żółwie
19 grudnia Pojawiają się ptaki
31 grudnia, 17:17 Pierwsze homonidy
31 grudnia, 22:05 Pierwsza z 4 epok lodowcowych
31 grudnia, 23:48 Początek gatunku Homo Sapiens
1 stycznia,00:00 II wojna światowa
13)  
Poziom morza jest w pewnym sensie pojęciem abstrakcyjnym. Morza i oceany nie mają jednakowego poziomu, np. poziom wody na zachodnim Pacyfiku jest o pół metra wyższy niż na jego wschodnich krańcach. Głównymi czynnikami powodującymi te różnice są siła Coriolisa, prądy morskie oraz wiatry.
14)   Najdłuższy na świecie prosty odcinek torów znajduje się w południowej Australii, ma 478km. Linia łączy miasta wschodniego wybrzeża Australii z Perth na zachodzie.
15)   Długość doby ulega zwiększeniu w tempie ok. 2 milisekund na 100 lat. Jeszcze 4 mld lat temu ziemska
doba trwała tylko 18 godzin. Wszystkiemu winien jest księżyc, który oddala się od Ziemi w tempie 38mm rocznie.
16)   90% Japończyków mieszka na 10% obszaru swojego kraju - na nizinnych wybrzeżach, reszta to trudno dostępne tereny górskie i wyżynne. W żadnej części kraju niziny nie są na tyle duże, by sięgały aż po horyzont.
17)   Mount Everest (8848 m n.p.m.) nie zawsze jest uznawany z najwyższą górę świata. Wg. niektórych najwyższym szczytem na Ziemi jest Chimborazo (6267 m n.p.m.), a dokładniej szczytem najbardziej odległym od środka Ziemi - wynika to z położenia masywu w pobliżu równika (ruch obrotowy Ziemi sprawia, że średnica równika jest o 43 km większa niż średnica pomiędzy biegunami). Z kolei jeszcze inni naukowcy twierdzą, że miano najwyższego szczytu przysługuje wulkanowi Mauna Kea na Hawajach (4207 m n.p.m.), ponieważ kolejne 10203 m masywu zatopione jest pod powierzchnią Pacyfiku.
18)   Chicago jest drugim po Warszawie miastem świata, które zamieszkuje największa populacja Polaków - około 1, 3 mln. Natomiast aż 9,3% mieszkańców stanu Wisconsin stanowi ludność polonijna.
19)   Czy zastanawialiście się kiedykolwiek dlaczego tereny Polski czy lodowatego Spitsbergenu są tak bogate w węgiel pomimo tego, że pokłady tego surowca powstawały jedynie w ciepłym klimacie okołorównikowym? Wszystko to dzięki wędrówce płyt tektonicznych. W karbonie (kiedy powstawały największe pokłady czarnego złota) obszary naszego kraju znajdowały się właśnie w okolicach równika.
20)   Ponad 60% ludności świata żyje w odległości nie większej niż 100 km od wybrzeża.

 

 

 

Czy wiesz,że w Polsce funkcjonuje obecnie ok. 60 obserwatoriów i stacji meteorologicznych, które pracują dla służby pogody? Wykonuje się na nich co najmniej osiem obserwacji na dobę. Uzupełnieniem sieci stacji są tzw. posterunki meteorologiczne. Jest ich ponad 250 i wykonuje się na nich trzy obserwacje w ciągu doby. Najwięcej, ok. 2000, jest posterunków opadowych.
 
Czy wiesz,że zachowane egzemplarze „Gazety Warszawskiej" świadczą, że pierwszą w Polsce prognozę pogody opartą na przesłankach naukowych opracował w 1821 r. Antoni Magier? Opublikowano ją w 175 numerze tej gazety pod tytułem Wnioski z dostrzeżeń meteorologicznych o zimie następującey w roku 1822. Autor stwierdził, że zimy analogicznych lat poprzednich cykli księżycowych, tj. 1784 i 1803 r., były bardzo surowe, autor tej notatki przewiduje, iż nadchodząca zima (1821/1822) może być również bardzo surowa.
 
Czy wiesz,że pierwsze instrumentalne obserwacje meteorologiczne na ziemiach polskich rozpoczęto w połowie XVII w., w 1655 r. w Gdańsku, a w 1692 r. we Wrocławiu? Stosunkowo najdłuższe serie obserwacji meteorologicznych ma Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Toruń.
 
Czy wiesz,że w Polsce pierwsze wzmianki o warunkach pogodowych zapisane zostały w Krakowie w 1471 r? Od tej pory uwagi o pogodzie występowały dość często, pisano je na marginesach kalendarzy astrologicznych.
 
Czy wiesz,że w 1853 r. w Brukseli została zorganizowana pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona meteorologii morskiej, a w 1873 r. we Wiedniu odbył się pierwszy kongres meteorologiczny, powstała Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, której celem była koordynacja metod i prac badawczych w skali kuli ziemskiej?
 
Czy wiesz,że około 1820 r. w Niemczech opracowano pierwszą mapę synoptyczną, mapę informującą o stanie atmosfery w określonym momencie? W 1850 r. w Waszyngtonie skonstruowano pierwszą mapę pogody na podstawie danych przekazanych drogą telegraficzną. W tych latach zrodził się jeden z bardzo ważnych działów współczesnej meteorologii - meteorologia synoptyczna.
 
Czy wiesz,że pod koniec XVIII w. Palatynackie Towarzystwo Meteorologiczne w Mannheim utworzyło pierwszą międzynarodową sieć stacji meteorologicznych? W jej skład wchodziło 39 stacji obejmujących zasięgiem oprócz Europy także Grenlandię i Amerykę Północną.
 
Czy wiesz,że systematyczne pomiary (ciągłe) temperatury powietrza zapoczątkowano niedaleko Londynu, w Kew, w 1697 r. ? Stałe pomiary ciśnienia powietrza atmosferycznego rozpoczęto w 1740 r. w De Bitt, w Holandii, pomiary prędkości i kierunku wiatru są prowadzone od 1781 r. w Hohenpeissenberg w Niemczech, pomiary parametrów pokrywy śnieżnej zapoczątkowano w 1881 r. w Wiedniu, a usłonecznienia w 1880 r. w Kew w Anglii.
 
Czy wiesz,że pierwsze sporadyczne pomiary temperatury powietrza wykonano we Włoszech już w 1654 r., pomiary opadów atmosferycznych w 1677 r. w Anglii, ciśnienia powietrza atmosferycznego w 1643 r. we Włoszech, parametrów wiatru w 1670 r.w Anglii, pokrywy śnieżnej w 1838 r. w Niemczech, a usłonecznienia w 1880 r. w Anglii?

 

Czy wiesz, że w 1665 r. fizyk holenderski Ch. Huygens (1629- 1695) wprowadził do skali termometrycznej punkty zamarzania i wrzenia wody? W 1716 r. G.D. Fahrenheit (1686-1736), mieszczanin gdański, konstruktor termometru rtęciowego, zaproponował skalę temperatury wyrażoną w °F. W 1773 r. francuski fizyk i przyrodnik, R.A. de Reaumur (1683-1757) wprowadził skalę R. W 1736 r. A. Celsius (1701-1744), przyrodnik szwedzki, profesor uniwersytetu w Uppsali utworzył stopniową skalę temperatury (°C). W 1783 r. H.B. de Saussure (1740- 1799) skonstruował higrometr włosowy, w 1825 r. E.F. August (1795-1870) zbudował przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza (psychrometr), w 1897 r. K. J. Angstróm (1857-1910) zbudował pyrheliometr, przyrząd do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego, a w 1847 r. L. Yidie (1805 -1866) skonstruował aneroid.
 
Czy wiesz,że w 1597 r. fizyk i astronom włoski, Galileo Galilei (1564- 1642). skonstruował przyrząd do pomiaru temperatury powietrza, a w 1643 r., uczeń Galileusza, E. Torricelli (1608-1647), wykazał doświadczalnie istnienie ciśnienia atmosferycznego i opracował zasadę działania przyrządu do jego pomiaru?
 
Czy wiesz, że przypuszcza się, że najstarszym instrumentem meteorologicznym na świecie jest deszczomierz? Stare kroniki chińskie wskazują na to, iż opad atmosferyczny był mierzony już w czasach starożytnych. W starożytnej Grecji i Rzymie natomiast posługiwano się różą wiatrów, która były pomocna przy określaniu kierunku wiatru.
 
Czy wiesz, że Krzysztofowi Kolumbowi (1451 -1506) przypisuje się odkrycie pasatu a G. Hadley, jako pierwszy , (1656-1742) w 1735 r. dokonał próby wyjaśnienia mechanizmu powstawania cyrkulacji pasatowej?
 
Czy wiesz,że pierwsze informacje o prawidłowościach rządzących cyrkulacją monsunową pochodzą jeszcze z czasów starożytnych? Już w drugiej połowie pierwszego stulecia naszej ery wykorzystywały je statki handlowe dostarczające systematycznie do portów imperium rzymskiego towary pochodzące z Indii i Chin.
 
Czy wiesz,że opisy zjawisk meteorologicznych pojawiają się już w starym testamencie? Także starożytnym zagadnienia z meteorologii nie były obce. Dla przykładu Arystoteles (384-322 r. p.n.e.) napisał dzieło:  "Meteorologika. O świecie." Składa się ono z czterech ksiąg, w których autor zawarł interesujące poglądy na wiele podstawowych zagadnień będących przedmiotem dociekań meteorologii.
 
Czy wiesz,że opinie meteorologów dotyczące wielkości przedziału czasu, dla którego można sporządzić trafną prognozę pogody nie są zgodne? Najczęściej jednak, jak się  zdaje, przeważa pogląd, iż dokładnie można przewidzieć pogodę tylko na jedną dobę w promieniu do ok. 200 km.
 
Czy wiesz,że obecnie krótkoterminowe prognozy pogody, na jedną, dwie lub trzy doby, potwierdzają się średnio w ok. 82%? Oznacza to, że z każdych pięciu prognoz synoptycznych jedna okazuje się błędna. Z kolei długoterminowe prognozy pogody sprawdzają się w najlepszym przypadku tylko w 60-70%.
 
Czy wiesz, że trafna, długoterminowa prognoza pogody - na trzy miesiące - może przynieść tylko w Europie korzyści ekonomiczne od 70 do 80 razy przewyższające roczne wydatki ponoszone na badania i obserwacje meteorologiczne?
 
Czy wiesz,że zwiększenie dokładności prognoz meteorologicznych i wykorzystanie ich tylko do ustalenia optymalnych terminów siewu i zbioru zbóż, może dać w skali kuli ziemskiej znaczne korzyści, szacowane na ponad 15 mld dolarów?
Czy wiesz, że największa w najnowszej historii erupcja wydarzyła się w 1815 roku na wyspie Sumbawa w Indonezji, gdzie nastąpił gwałtowny wybuch wielkiego wulkanu Tambora?  Według notatek urzędników europejskich, przebywających wówczas w tym regionie, eksplozja towarzysząca erupcji była słyszana w odległości 1500 kilometrów. Na Jawie, setki kilometrów na zachód od Tambory, popioły przemieniły dzień w noc!
 
Czy wiesz, że po wybuchu Pinatubo na Filipinach w 1991 roku w atmosferze znalazło się tyle okruchów wulkanicznych, że regularne linie lotnicze na trasach pacyficznych musiały co kilka dni zmieniać w samolotach porysowane szyby. Ten sam pył był odpowiedzialny za spektakularne zachody słońca na całym świecie przez ponad rok.
 
Czy wiesz, że w 1989 roku planetoida o średnicy kilkuset metrów, niosąca energię odpowiadającą ponad 1000 megaton TNT, minęła Ziemię w odległości mniejszej niż dwukrotna odległość Ziemi do Księżyca?
 
Czy wiesz, że prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię planetoidy wystarczająco dużej, aby spowodować zniszczenia środowiska oraz śmierć znacznej części światowej populacji, w ciągu następnych 100 lat, oceniona jest na jeden do 10 tysięcy.
 
Czy wiesz, że pierwszy szyb naftowy został wykonany przez Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w Karpatach w 1854 roku. Pierwszy szyb naftowy w USA wywiercono w Pensylwanii w 1859 roku.
 
Czy wiesz,że "mała epoka lodowa" trwała od około 1450 roku do roku 1850? W tym czasie zamarzało całe M.Bałtyckie umożliwiając przejazd saniami z Polski do Szwecji. Chłodny klimat jaki wtedy panował zagościł także w sztuce.  Holenderscy mistrzowie malowali łyżwiarzy na kanałach w Holandii, a w XVII wieku - zimowe „mrozowe targi" na pokrytej lodem Tamizie w Londynie. Rzeka ta nie zamarzła ponownie od 1814 roku. Do dzisiaj można obstawiać u bukmacherów , przed rozpoczęciem okresu zimowego , czy Tamiza zamarznie tego roku :)
 
Czy wiesz,że w Nowej Fundlandii istnieje dobrze zachowana osada datowana w przybliżeniu na rok 1000? ; przypuszczalnie odpowiada ona miejscu wspominanemu w sagach wikingów jako Vinland. Wikingowie nie pozostali jednak długo w Ameryce Północnej; przegrali konkurencję z rdzennymi Amerykanami, którzy przybyli na ten kontynent tysiące lat wcześniej - nie z Europy, lecz z Syberii.
 
Czy wiesz,że przypuszczalnie najlepiej znanym rezultatem obniżenia się poziomu morza jest zasiedlenie przez człowieka w czasie ostatniego maksimum glacjalnego obu Ameryk. Dwadzieścia do trzydziestu tysięcy lat temu można było przedostać się z Rosji na Alaskę lądem przez Cieśninę Beringa. Mamuty i inne wielkie ssaki dotarły do Ameryki Północnej przez most lądowy Beringa.
 
Czy wiesz,że neandertalczycy znikają z zapisu kopalnego około 30 tysięcy lat temu, kiedy zostają zastąpieni przez istotę bliższą współczesnemu człowiekowi, zwaną człowiekiem z Cro-Magnon. Pojawił się on w Afryce dziesiątki tysięcy lat wcześniej, przywędrował do Europy około 45 tysięcy lat temu i przez czas jakiś współistniał z neandertalczykiem. W przeciwieństwie do neandertalczyków ludzie z Cro-Magnon najwyraźniej szyli okrycia i budowali prymitywne schronienia; najprawdopodobniej byli też lepiej przygotowani do życia w surowym klimacie.
 
Czy wiesz,że około 4 miliony lat temu (lub nawet wcześniej) nasi przodkowie zeszli z drzew tropikalnych lasów Afryki i rozprzestrzenili się na trawiastych równinach, poruszając się w pozycji wyprostowanej.
Kategoria: Moje artykuły | Dodał: kolo (2013-06-01)
Wyświetleń: 601 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
Kategorie sekcji
Mini-czat
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
 Statystyki